Flytt – Byta förskola eller skola, vad gäller?

I den här artikeln får du översikt över vad som gäller kring att byta förskola eller skola vid flytt. Det viktigaste tipset är att kolla upp alternativen i god tid och ställa ditt barn i kö så snart du vet vart ni ska flytta.

Ansöka om plats i förskola inför flytt

Var ute i så god tid som möjligt när du ska ansöka om plats åt ditt barn i en ny förskola inför flytt. Kolla upp förskolorna i området och ställ dig i kö så snart du vet vilken den nya adressen blir. Ansökan sker via kommunens webbplats eller blankett. Vissa fristående förskolor har dock egna ansökningsförfaranden.

Flytta med barn byta förskola eller skola

Platsgarantin omfattar kommunala förskolor och de icke kommunala förskolor som anslutit sig till den gemensamma kön. Garantin innebär att när du som vårdnadshavare anmält önskemål om plats i förskola ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Det räknas från det datum som anmälan kommit in till kommunen.

Ju tidigare du ställer ditt barn i kö, desto större chans har du att få plats på den förskola ni önskar. Det finns dock ingen garanti för att barnet får plats nära hemmet eller där man önskar. Om man får förskoleplats i ett annat område än det man bor är ett alternativ att stå kvar i kön och byta om en plats på en närmare förskola blir ledig. Tänk då på att bytet kan komma att behöva genomföras med kort varsel.

Olika kommuner och städer kan ha olika regler för intagning och kösystem när det gäller barnomsorg. Ta reda på vad som gäller där ni ska bo.

Säga upp plats i förskola vid flytt

Barnet får ha kvar sin gamla plats tills en ny plats erbjuds. Vid flytt till en annan kommun kan den gamla platsen behållas i högst två månader.

Du kan säga upp platsen genom förskolans e-tjänst eller blankett och uppsägningstiden kan variera så hör med personalen vad som gäller.

Förskoleplats vid flytt inom kommunen

Vid flytt inom kommunen är det möjligt att behålla den förskoleplats man har, och alltså inte byta förskola.

Önskar man byta kan man ställa sig i kö, men det finns ingen garanti för att man får plats på ny förskola. När köerna är långa och andra grupper som till exempel nyinflyttade har förtur kan det dröja.

Förskoleplats vid flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun behöver ni ansöka om förskoleplats i er nya hemkommun.
Endast i undantagsfall kan barn gå i förskola i en annan kommun än den där ni är folkbokförda. Hemkommunen kan komma överens med en annan kommun om det finns särskilda skäl, som att föräldrarna bor i olika kommuner eller att barnen har särskilda behov som en viss förskola i andra kommunen är anpassad för. Hemkommunen betalar då kostnaderna för förskoleplatsen till den kommunen.

Byta skola i samband med flytt

Behöver ditt barn byta skola i samband med flytt? Precis som när det gäller byte av förskola är det bra att vara ute i så god tid som möjligt när du ska ansöka om plats åt ditt barn i en ny skola inför flytt. Kolla upp skolorna i området och ställ dig i kö så snart du vet vilken den nya adressen blir.

Du ansöker via kommunens webbplats eller blankett. Vissa fristående skolor har emellertid egna ansökningsförfaranden, så kolla vad som gäller på den friskola där du vill ansöka om plats.

Vad gäller vid byte till kommunal grundskola vid flytt?

Kommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan. Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen; inte bara i den kommundel eller stadsdel där ni bor.

Kommunen ska i första hand utgå från ert önskemål om plats på skola, så länge det inte går ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det kallas för närhetsprincipen. (Närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet; det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet.) Kommunerna har ganska stort utrymme när det gäller att bestämma vilka principer som ska gälla vid placeringen, som exempelvis syskonförtur. Kolla vad som gäller på kommunens webbplats.

Vad gäller för byte till fristående grundskola vid flytt?

Som vårdnadshavare kan du också välja en fristående skola för ditt barn. Exempel på vanliga urvalsgrunder om det inte finns plats för alla sökande är kötid, syskonförtur och geografisk närhet. De fristående skolorna ska göra urvalet på ett sätt som Skolinspektionen godkänt.

Varken kommuner eller de som driver fristående grundskolor får använda sig av tester eller prov som antagningsvillkor. Det finns dock undantag för vissa utbildningar. Bland annat utbildningar som kräver särskilda färdigheter i idrott och hälsa, bild, musik eller slöjd.

Kan man gå i skola i annan kommun?

Har ditt barn påbörjat ett visst läsår i en kommuns grundskola har barnet normalt rätt att gå kvar hela läsåret, även om ni flyttat till en annan kommun under läsåret. Om endast en årskurs återstår i grundskolan, har barnet också rätt att gå kvar sista årskursen.

För fristående grundskolor finns det inte några bestämmelser om rätten att gå kvar vid flytt till annan kommun.

Vid särskilda skäl kan en elev ha rätt att gå i en annan kommuns grundskola. Hemkommunen betalar då kostnaderna för skolplatsen till den andra kommunen. Innan den andra kommunen fattar beslut om detta ska den hämta in yttrande från elevens hemkommun.

Även i andra fall kan en kommun ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål av dig som vårdnadshavare. Det handlar då inte om någon rättighet utan är frivilligt för kommunen att ta emot eleven.

Skolverket: Tillfälliga bestämmelser på grund av spridningen av coronavirus/covid-19, läs även vår artikel om att flytta i samband med Coronavirusets påverkan på samhället.

Förbereda barnen inför förändringen

Att flytta och byta förskola eller skola är en stor förändring. För att göra övergången så enkel som möjligt för ditt barn kan du kanske ordna ett besök på den nya förskolan eller skolan i förväg? Andra saker som är bra att ha i åtanke hittar du bland våra tips:

Flytta med barn
Flytta isär med barn

Ta hjälp under flytten för att underlätta för hela familjen

Det kan vara klokt att ta hjälp i så stor utsträckning som möjligt under flytten för att minska stress och kunna fokusera på att vara närvarande med barnen under en turbulent tid. Låt en flyttfirma ta hand om flytten och/eller flyttstädningen.

Uppdaterad 2024-05-08 (Första publicering 2020-03-29)
Av  Mattias | 24-05-08 |
Kommentarer (0)