Flytta med barn

När du flyttar med barn, tänk på att involvera dem i processen eftersom de kanske inte varit delaktiga i beslutet. Ålder påverkar hur barnen involveras, och internationella flyttar kräver större omställning och mer hänsyn.

När du flyttar med barn finns det lite extra saker att tänka på jämfört med om inga barn finns inblandade i flytten. Åldern på barnen påverkar givetvis hur barnen ska involveras men väldigt ofta så har inte barnen varit med och fattat beslutet om flytten, detta gör att det krävs extra tid för dem att gå igenom denna förändring. Går dessutom flytten till ett annat land, dit barnen ska med, då blir det en ännu större omställning att ta hänsyn till.

Av  Mattias | 23-05-01 |
Kommentarer (0)