Flytta isär med barn

Att flytta isär med barn, oavsett hur små de är, känns för många mycket jobbigt. Att berätta för barnen att man bestämt sig för att gå isär känns ofta som det absolut svåraste med hela uppbrottet, men enligt experter kan man andas ut. Är det är något barn förstår så är det känslor, och man ska inte vara rädda för att berätta sanningen om varför man valt att flytta isär. 

Bo ihop i alla fall för barnens skull?

Ska ni försöka hålla ihop för barnens skull? Tänk på att ni ska försöka skapa en situation som är så bra som möjligt för barnen. Att ingå i en familj där föräldrarna inte mår bra kanske inte är det bästa för barnen. De behöver ert stöd, och kan ni inte ge dem det mår väl alla bäst av att ni ändrar på er situation. Mer läsning för dig som funderar på om du ska separera eller inte.

När man separerar med barn kan det finnas två historier

Många som ska separera med barn slipar länge på en gemensam historia, men detta är enligt Rädda Barnen inte alls nödvändigt. Det är helt okej att man berättar var sin historia om hur man känner. Barn vet och förstår att människor har olika känslor, de vet att man inte alltid kan vara överens. Barnen litar på er och behöver höra att ni är ärliga i er berättelse, även om ni inte har samma bild av saken.

Barn med nallebjörn med föräldrar som flyttar isär

Viktiga punkter när ni ska flytta isär med barn

  • Det viktigaste att komma ihåg är att barnet behöver veta att det inte är hans eller hennes fel. Det är inte heller barnets jobb att trösta och de ska inte behöva välja sida. Det skadar inte att upprepa för barnet att detta inte är någons fel, speciellt inte barnets.
  • Barnen är egna personer i er familjerelation och ska behandlas som att de är en viktig del av familjen.
  • Det är helt okej att visa känslor, att gråta och vara ledsen även som förälder, men det är inte barnets uppgift att vara ett stöd.
  • Särskilt små barn har en världsbild där hela världen snurrar runt dem, här är det extra viktigt att besvara alla frågor och försäkra dem om att de är önskade och älskade trots att föräldrarna inte längre håller ihop.

Gemensam vårdnad vid separation med barn

Gemensam vårdnad är det vanligaste och också det som i de allra flesta fall är bäst för barnet. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har det rättsliga ansvaret för barnet. Att ha gemensam vårdnad måste inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos var och en av er. Ni kan ha gemensam vårdnad även om barnet bor mest hos en av er. Det är alltid barnets perspektiv som är det viktigaste när frågan om vårdnad avgörs.

Barnens boende efter separationen

Det bästa är om ni själva, tillsammans med barnen, kommer överens om barnens boendesituation. I värsta fall kan tingsrätten besluta om tillfällig vårdnad tills saken blir ordentligt utredd. I takt med att barnen blir äldre, låt deras inflytande över sin boendesituation öka.

Underhåll och underhållsbidrag för barnen

Samma regler för underhåll till barnen gäller oavsett om ni är gifta eller sambos. Bor barnen lika mycket hos er båda betalas inget underhåll. Ni får själva göra upp om vem som betalar vad av kläder, fritidsintressen och liknande. Bor barnet mest hos sin andra förälder betalar du underhåll tills att barnet fyller 18 år. Ni kan själva komma överens om hur stort underhållet ska vara. Om barnen studerar när de fyller 18 kan underhållet förlängas till och med att de fyller 20.

Rutiner för överlämning vid gemensam vårdnad

Om barnen efter separationen ska bo hos båda föräldrarna är det en god idé att skapa en bra rutin för överlämningarna. Att flytta varje vecka kan vara stressande för barnet och att lämnas mellan föräldrar som man vet är oense ökar stressen. Hitta en lugn form där barnen hinner landa innan ni rusar iväg på olika aktiviteter.

Allt behöver inte bestämmas direkt när ni ska flytta isär

Precis som när man separerar utan barn ska man komma ihåg att inte ha för bråttom. Det finns ingen anledning att rusa iväg och bestämma allt genast, kom ihåg att ni befinner er i en krissituation precis vid uppbrottet och i kriser fattar man inte alltid de bästa besluten. Det viktiga här är att barnen får vara delaktiga i besluten så att de har förståelse för situationen.

När ni har fått krishantera ifred och det direkta sorgearbetet efter att relationen tagit slut är över kan ni börja prata om framtiden. Med tiden hittar ni era nya rutiner och kan komma till ro i vardagen.

Mer läsning om att separera:

Uppdaterad 2020-05-10 (Första publicering 2014-11-22)
Av  Mattias | 20-05-09 |
Kommentarer (0)