Tips 2024-Ändra adress genom gratis adressändring och även gratis eftersändning

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket inom en vecka efter flytt för att ändra adress gratis på Skatteverket.se. Informera själv företag och privatpersoner om din nya adress. Eftersändning av post kan beställas på Adressändring.se mot betalning, men du kan även meddela din nya adress genom flyttkort eller flytt-sms.

Hur gör man adressändring?

När du flyttar och vill ändra adress så måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket inom en vecka efter det att du har flyttat. Du kan göra adressändring gratis direkt på Skatteverket.se. Det gäller lite speciella regler för adressändring av barn, läs längre ned i denna artikel.
Det kan även vara bra att beställa eftersändning av posten till den nya adressen, det tar adressändring.se betalt för. Deras pris för 1 års eftersändning är när detta skrivs (februari 2023) är 798 kr för hela hushållet. År 2022 kostade det 598 kr så det är en höjning på över 30 % sedan dess! Men du behöver inte beställa eftersändning, se nedan hur du kan eftersända gratis!

Ändra adress, hur gör man (gratis) adressändring?

 • Anmäl din nya adress gratis direkt till Skatteverket.
 • Du måste själv höra av dig till de som skickar post till dig om att du ska byta adress. Flyttanmälan hos Skatteverket ändrar bara hos myndigheter och de bolag som prenumererar på ändringarna, vanligtvis banker och försäkringsbolag.
 • En flyttanmälan till Skatteverket ska ske senast en vecka efter att du har flyttat.
 • På adressandring.se kan du begära eftersändning av post, vilket de tar betalt för. De kan även skriva ut en blankett gällande adressändring åt dig att skicka till Skatteverket, dock blir inte fler företag informerade än om du gör en gratis flyttanmälan hos Skatteverket. Dessutom är det mycket enklare att adressändra själv på Skatteverket med hjälp av mobilt BankId.
 • Du kan byta adress tillfälligt, och ändå vara skriven på din tidigare adress om det är mindre än ett år och du tänkt dig flytta tillbaka.
 • Förutom den nya adressen måste du som flyttar till en lägenhet ange lägenhetsnumret vid flytt. Detta kan du få av fastighetsägaren.
 • Adressändring, flyttanmälan, ändra adress, ändra mantalsskrivningsadress, byta, adress, ändra din skattskrivningsadress, ändra folkbokföringen, ändra folkbokföringsadress…Det finns många namn, men allt är detsamma, du talar om för Skatteverket vart du flyttar och när, så att alla register kan uppdateras och att du betalar skatt där du bor.
Ändra adress, så att du får din post till rätt brevlåda!
© Canstock

Adressändring till myndigheter, kommunen etc.

Skatteverket ser till att din nya adress förmedlas till myndigheter och liknande, samt att SPAR (Statens personadressregister) uppdateras. Så din adress ändras automatiskt till exempel hos hos kommunen, landstinget, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Du kan välja att antingen  registrera direkt på Skatteverket.se med mobilt BankId eller beställa en pappersblankett.

Det kostar ingenting att anmäla flyttning det vill säga att du ändrar din adress på Skatteverket.

Eftersändning av post när du byter adress, behöver man det?

Eftersändning av din post kan endast beställas via Adressändring.se som samarbetar med postleverantörerna och distribuerar din nya adress till dem. Däremot måste du själv informera privatpersoner, företag och andra organisationer om din nya adress. Om du får posten eftersänd från din gamla adress kan du enkelt se vilka som inte har din nya adress och meddela dem så fort som möjligt. Att skicka flyttkort eller flytt-sms med din nya adress är en smidig lösning. Båda tjänsterna kan beställas på Adressändring.se mot betalning.

Adressändring för barn är lite speciell

När du gör adressändring för barn finns det lite speciella regler att tänka på. Det finns regler för barn 0-16 år och för barn som är 16-18 år. Adressändring barn måste skrivas under av båda föräldrarna eller mer korrekt ”alla vårdnadshavare”. Om bara den ena föräldern skriver under och det finns två vårdnadshavare så skickar Skatteverket automatiskt ut ett brev till den andra föräldern med frågan om den samtycker.

Om bara en förälder vill flytta och göra adressändring

Om den ena föräldern gör adressändringen för barnet och den andra vårdnadshavaren vägrar skriva under adressändringen så kommer Skatteverket (Folkbokföringsmyndigheten) fatta beslut i ärendet. Principen är att barnet ska vara folkbokfört där det mestadels bor. Innan beslut får respektive vårdnadshavare ge sin syn på saken. Om du inte har goda skäl till att flytta så kan du dömas för ”Egenmäktighet med barn” och därmed riskerar du att förlora vårdnad och att barnet bor hos dig. Om föräldrar som vill flytta isär med barn har vi skrivit i en annan artikel. Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna så kan den med kortaste avståndet till skolan få barnet folkbokfört hos sig, genom beslut av Skatteverket.

Adressändring för barn 16-18 år

Adressändring av barn som fyllt 16 år kan antingen göras av vårdnadshavarna eller av barnet självt. Barn som fyllt 16 år har nämligen rätt att göra sin adressändring själv. När barnet fyllt 18 år har det inga vårdnadshavare längre och bestämmer själv över sin adressändring.

Få flyttoffert från kontrollerad flyttfirma

Adressändring barn med mobilt BankId

Enklast att adressändra barn är att göra det på Skatteverket.se med hjälp av mobilt BankId, då kan båda vårdnadshavarna signera adressändringen för barnet direkt och allt är klart på några minuter. Om inte både föräldrarna så skickas förfrågan ut till den andra vårdnadshavaren enligt ovan.

Bra länk kring flyttanmälan och adressändring gratis: Flyttanmälan gratis direkt till Skatteverket

Adressändringen på Skatteverket avgör kommunalskatt, mantalskrivningsadress

Om du flyttar mellan olika kommuner så kommer din skatt ändras. Den adress som Skatteverket har registrerad att du bor på den 1 november, avgör till vilken kommun du ska betala skatt det kommande helåret. Den så kallade mantalsskrivningsadressen. Så om du adressändrar att du har flyttat in på din nya adress den 15 november 2020 så kommer du hela 2021 betala skatt i din gamla kommun. Det kan vara värt att jämföra skattenivån mellan kommunerna om du har möjlighet att avgöra om du ska flytta innan eller efter månadsskiftet mellan oktober och november. Du väljer givetvis där det är lägst kommunalskatt. Om du tjänar 30 000 kr/månad och den ena kommunen har 32% och den andra 33% i kommunalskatt, då kan du spara 3 600 kr på ett går bara genom att välja att bo i rätt kommun den 1 november.

Böter eller fängelse upp till 6 månaders fängelse för fel folkbokföringsadress!

2018 stiftades det en lag om att det är förbjudet att vara felaktigt folkbokförd. Om man gjort det medvetet så kan man få böter men ända upp till 6 månaders fängelse! Skatteverket är dock tydliga med att om man av misstag har missat att ändra var man bor så blir det normalt inte några påföljder. 2020 fick Skatteverket över 100 000 tips om att folk var felaktigt folkbokförda, enligt Skatteverket är de flesta felaktigheterna på grund av misstag, men lagen finns där för att kunna hantera de som utnyttjar detta för att till exempel få mer i bidrag eller betala lägre skatt.

Gratis eftersändning av brev, bra när du flyttar hemifrån

Det finns ett litet trick som är helt ok att göra gällande eftersändning av post, om man vill göra det gratis. Gör upp med den som flyttar in i din bostad om att du får behålla ditt namn på brevlådan under en tid som c/o.  Sen skriver du ut självhäftande etiketter med texten: ”Permanent avflyttning till denna adress, vänligen vidarebefordra till denna adress: namn, gata, postadress”. När något brev kommer till din gamla bostad så kan den boende där bara kryssa över din gamla adress och sätta din etikett på kuvertet och lägga på en vanlig brevlåda. Inget nytt porto behövs. Detta gäller även brev som kommit med Citymail, detta eftersom de har avtal med Postnord.  Detta kan vara ett bra sätt när du flyttar hemifrån, då kan du gratis få dina brev till din nya adress om du bara kan få din familj att klistra på lite adressetiketter. Dock har vi på Moveria fått höra att detta med vidaresändning inte fungerar i praktiken. Bland annat enligt en kommentar nedan så skickas dessa inte vidare av PostNord, vilket de ska enligt vår kontakt med den myndighet som har ansvar för postväsendet i Sverige, Post och Telestyrelsen. Var medveten om att detta kan fungera men att det inte är helt säkert.

Pris för eftersändning av post, vad kostar det?

Priset för att eftersända post med hjälp av de nyinflyttade är gratis. Men om du vill använda PostNords och CityMails bolag Adressändring för att låta dem eftersända under ett år efter din flytt så kostar det enligt nedan:

VadKundPris
Eftersändning egenAlla0 kr
Eftersändning 1 årÄldre än 25 år798 kr
Eftersändning 1 årYngre än 26 år eller student298 kr
Tillfällig eftersändning 6 månÄldre än 25 år798 kr
Tillfällig eftersändning 6 månYngre än 26 år eller student399 kr
Siffror från 2024-02-07 från Adressändring,se

Tillfällig adressändring, behöver man byta adress?

När du du har för avsikt att flytta tillbaka inom 1 år så behöver du inte adressändra på Skattemyndigheten. Det vill säga din folkbokföring kan vara kvar på den adressen du ska flytta tillbaka till. Det innebär att om du inte gör något annat så kommer din post gå till din gamla adress. Tänk på att om du sen inte flyttar tillbaka inom ett år då måste du adressändra på Skatteverket.

Särskild postadress, få din post till annan adress än din folkbokföringsadress

Det går att ha en annan adress som är registrerad att posten ska skickas till än den adressen som du är folkbokförd på.  Så kallad särskild postadress kan du anmäla om du vill ha den mer än 6 månader och då får du all myndighetspost dit istället för till din folkbokföringsadress. Detta kan vara bra om du till exempel ska studera utomlands och hyr ut din lägenhet i Sverige i andra hand under denna tid. Då vill du ju inte ha posten dit. Då kan du anmäla en särskild postadress till någon annan med c/o-adress. Då anger du bara ”Ditt namn, c/o din kompis namn, din kompis adress” till skatteverket. 

Poste restante, adress utan att du har bostad

Du kan få din post skickad till speciella uppsamlingsställen hos PostNord. Det kallas att man skickar Poste restante. Din adress blir då ”Poste restante, ditt namn, postadress”. På PostNords hemsida kan du hitta en lista på vilka postnummer som har Poste restante-möjlighet och var du då hämtar ut posten. Du måste hämta din post inom 30 dagar efter att den ankommit annars skickas den tillbaka till avsändaren. När du hämtar ut posten så behöver du bara ha med dig legitimation och tala om att du vill hämta ut din Poste restante post. Du kan ha en en poste restante adress som en anmäld särskild postadress hos Skattemyndigheten.

Adressändring utan BankId

Det går alldeles utmärkt att adressändra utan BankID på hos Skatteverket. Du skickar då in deras fysiska blankett underskriven till dem. Om tidigare har identifierat dig med BankID hos Skatteverket och registrerat dig i Skatteverkets tjänst ”Spärra obehörig adressändring”, då kan du bara adressändra med BankID eller annan giltig e-legitimation.

Kan man ändra adress till c/o-adress?

Skatteverket och Post och telestyrelsen vill inte att du folkbokför dig på en c/o-adress. Om du bor inneboende eller i andra hand i en lägenhet så ska du folkbokföra dig där utan c/o, de vill också att du ska ha ditt namn på dörren och i trapphuset. Enligt dem ska c/o användas när du låter någon annan ta emot din på en adress där du inte bor. c/o står för ”care of” och betyder ”ta hand om” och du använder det genom att din adress blir ”Ditt namn” c/o ”Namn och adress till den som tar hand om din post”.

Flyttkort gratis finns det längre?

Förr kunde man få flyttkort gratis, men det går inte längre. Om du beställer eftersändning så har du möjlighet att köpa flyttkort för ca 6 kr/st, då ingår porto. Det går också att beställa tryckta flyttkort på nätet men då behöver du dessutom lägga till porto. Fördelen med färdigtryckta flyttkort är att du slipper skriva din adress varje gång du vill meddela någon den nya adressen. Men vanligaste sätten idag är nog att skicka mass-SMS eller via e-post. Där e-posten är i princip gratis, så på det sättet kan man ju säga att det finns gratis flyttkort fortfarande, bara att de inte skickas med posten.

Adressändra hund vid flytt

Om du flyttar med hund så ska dess adressuppgifter adressändras hos Jordbruksverket och är det en rasren hund så är den oftast också registrerad hos Svenska Kennelklubben.

Adressändra katt vid flytt

Om du flyttar med katt så ska dess adressuppgifter adressändras hos Jordbruksverket och är det en rasren katt så är den oftast också registrerad hos SVERAK eller liknande.

Byta adress, göra adressändring och eftersändning

Förhoppningsvis har du fått svar på dina frågor ovan på hur du byter adress, gör adressändring och eftersändning. Om du har kvar några frågor så hör gärna av dig eller gå in på Skatteverket.se som har väldigt bra information om detta. Lycka till med din adressändring!

Uppdaterad 2024-05-02 (Första publicering 2014-09-22)
Av  Mattias | 24-05-02 |
Kommentarer (11)

Kommentarer

 • Emma

  Hej!
  Det står att man ska skicka adressändringens blankett till Skattemyndigheten, tror att man skickar den till adressändring.se sen fixar de resten. Tack för bra artiklar. /Emma

  • moveria

   Hej Emma!
   Tack för det, du har helt rätt, jag har rättat det nu.

   Mvh
   Lars
   Moveriateamet

   • Mattias

    Sen 1/1-2016 så har detta med blanketten ändrats. Adressändring görs nu alltid via Skattemyndigheten, enklast att göra det på deras hemsida med mobilt bankid.

    Med vänlig hälsning
    Mattias
    Moveria kundservice

 • Kundservice

  Flyttar man till egen fastighet måste man även anmäla ägarbyte till den som sköter sophanteringen. Som fastighetsägare är man betalningsansvarig för avfallsabonnemanget på fastigheten. Med vänlig hälsning Kundservice, VafabMiljö

 • Alex

  Hej,
  När du flyttar måste du göra en flyttanmälan till adressändrin.se eller räcker det till bara Skatteverket.

  mvh
  Alex Alpek

  • Mattias

   Hej Alex,
   det räcker med Skatteverket för att ändra din folkbokföringsadress. Vill du också ha en automatisk eftersändning av posten då behöver du även gå in på adressändring.se

   Mvh
   Mattias

 • Bluff

  ”Gör upp med den som flyttar in i din bostad om att du får behålla ditt namn på brevlådan under en tid som c/o.”

  Vad är er definition av c/o?

  • Mattias

   Hej Bluff,
   Det vi menar är att du kan få ha ditt namn kvar på dörren, så att posten läggs i brevlådan istället för att skickas tillbaka till avsändaren. Inte riktigt enligt definitionen av c/o men vi hoppas du förstår vad vi menar.

 • Sussie

  ”Sen skriver du ut självhäftande etiketter med texten: ”Permanent avflyttning till denna adress, vänligen vidarebefordra till denna adress: namn, gata, postadress” ”

  Tyvärr är det en föråldrad sanning. Så har man tidigare kunnat göra, men man kan enligt PostNord inte längre. Visserligen eftersänds KANSKE ett sånt brev, om PostNord just den dagen är på sitt bästa humör, men de behöver inte längre göra det. Mer troligt är att brevet skickas tillbaka till avsändaren, om det finns en avsändaradress, finns det inte skickas det till reklamationsavdelningen för oadresserad/feladresserad post i Kiruna, där det ligger i ett år innan det förstörs om ingen frågar efter det.

  • Mattias

   Hej Sussie,
   Tack för din kommentar. Vi har kollat med Post och telestyrelsen om vad som gäller. De skriver till oss att brevet ska vidarebefordras. Men om det rent praktiskt inte fungerar enligt dina källor så är det bäst att vi skriver om det. Jag ändrar i texten ovan, tack för att du hörde av dig.

Kommentera