Tvist om flytt med flyttfirma eller flyttstädningsfirma?

I tvister med flyttfirmor kring flytt, magasinering och flyttstädning är det många ärenden som aldrig prövas, och många konsumenter som får avslag. Vi har tagit fram en lista på vad du kan göra för att skapa bäst förutsättningar för att inte hamna i tvist i första taget. Du får också veta hur du ska gå tillväga om du vill göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Om du och flyttfirman eller flyttstädningsföretaget inte är överens?

Det första du ska göra är att höra av dig till företaget och berätta vad du är missnöjd med och hur du skulle vilja kompenseras. Gör gärna detta skriftligt för att senare kunna använda som bevis vid en tvist. Fotografera och dokumentera det du kan, till exempel om det är en skadad möbel.

Ge företaget chansen att rätta sitt misstag. Kontrollera också vad avtalet säger som ni förhoppningsvis har skrivit. I till exempel avtalet Bohag2010 så regleras detta. Om du inte har skrivit under något avtal så hör av dig till företaget och fråga vilket avtal eller villkor som gäller.

Om ni ändå inte kan komma överens så kan du få hjälpa av ARN. I vissa kommuner så finns det också möjlighet att få juristhjälp gratis.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vid tvist med flyttfirman

Vi på Moveria har tagit del av statistik från Allmänna Reklamationsnämnden – ARN – som visar att konsumenten endast får helt eller delvis rätt i mindre än hälften av alla anmälningar gällande flytt/magasinering. 2016-2018 kom det in 337 ärenden till Allmänna Reklamationsnämnden gällande flyttning och magasinering. 165 av dessa avgjordes i sak. Av dessa 165 ärenden fick konsumenten helt eller delvis rätt i 100 fall.

Att så pass många ärenden avslås eller aldrig prövas av ARN kan bland annat bero på att man inte vänt sig till företaget först, att anmälan kommit in för sent eller att det krav som konsumenten har är för lågt.

ARN -tvist med flyttfirma eller flyttstädning

Så undviker du att hamna i tvist om flytten

 • Se alltid till att ha ett skriftligt avtal. Det är svårt att bevisa vad som avtalats muntligen, då gäller endast ord mot ord.
 • Gå igenom offerten noga tillsammans med firman. Red ut eventuella frågetecken och försäkra dig om att det inte finns några missuppfattningar innan du godkänner den.
 • Kontrollera din beställning. Felaktig beställning av konsumenten är en vanlig orsak till avslag.
 • Godkänn inte leveransen av flyttstädning/flytt/magasinering utan att grundligt gå igenom att allting stämmer enligt överenskommelse. En anmälan om reklamation godkänns sällan efter att du redan godkänt leveransen.
 • Följ packningsanvisningar. En vanlig orsak till avslag i tvisteärenden som gäller flytt eller magasinering är att konsumenten inte packat flyttlasset enligt anvisning. Då räknas inte packningen som fackmannamässigt utförd, och eventuella skador/förstörelser vid flytten är inte firmans ansvar.
 • Kom ihåg att det alltid är du och inte firman som ansvar för låset vid magasinering.
 • Om skada uppstår eller du av annan anledning är missnöjd – reklamera direkt till flyttfirman. Se till att reklamera innan tiden gått ut, annars är reklamationen ofta inte giltig. På avtalet ska det framgå när reklamation senast ska inkomma.

Så gör du som vill anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden

Om du är missnöjd, har reklamerat till flyttfirman och inte fått gehör kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Detta bör du göra snarast möjligt, senast inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till flyttfirman.

Flytt/magasinering hör till allmänna tvisteområden. På arn.se väljer du formuläret: ”Köp av tjänst”, som du fyller i direkt online. Det finns också formulär för utskrift. Om du av någon anledning inte kan göra din anmälan själv kan du ge fullmakt åt ett ombud. Du som vill göra en anmälan å någon annans vägnar behöver alltså först en sådan fullmakt. Fullmaktsformulär hittar du också på sajten, detta behöver dock skrivas ut, undertecknas och skickas.

Om ärendet gäller ett dödsbo krävs fullmakter från samtliga dödsbodelägare. En annan handling som krävs är i första hand kopia av bouppteckning eller dödsboanmälan, i andra hand dödsfallsintyg och släktutredning.

Några riktlinjer måste alltid vara uppfyllda för att ditt ärende ska prövas:

1. Är varan/tjänsten för privat bruk?
2. Är varan/tjänsten köpt från ett företag?
3. Har företaget avvisat dina krav?
4. Har det gått högst ett år från det att du första gången klagade till företaget?
5. Ligger dina krav över ARN:s värdegräns? (Minst 500 kr vid flytt/magasinering.)
6. Rör din tvist en vara/eller tjänst som kan prövas av ARN?

Är svaret ja på ovanstående frågor kan du göra en anmälan.

Uppdaterad 2024-03-31 (Första publicering 2019-12-04)
Av  Mattias | 24-03-31 |
Kommentarer (1)

Kommentarer

 • Roger

  Ibland verkar det som de som är bäst på att verka seriösa är de minst seriösa. Tror att det bästa är att gå på rekommendationer. Har själv varit med om strul och dålig städning men man orkar ju till slut inte bråka. En sak jag lärt mig är att det är bra om de som flyttar in får vända sig direkt till flyttstädfirman, då slipper man lite diskussion.

  Ni måste sprida den här bloggen lite mer, det finns ju massor med bra info men ingen vet om den, ingen jag känner i alla fall.

  /Rogge

Kommentarer stängda