Flytta Elavtal – hur göra uppsägning och teckna nytt elabonnemang vid flytt?

Vid flytt behöver du alltid säga upp dina båda elavtal, för att sen teckna nya i din nya bostad. Dina avtal är tecknade med en elleverantör och en elnätsägare, ibland är det samma. Hos alla seriösa elleverantörer är det inga problem att avsluta elavtalet vid en flytt, oberoende av om du har bindningstid kvar eller ej. Säg upp dina elavtal minst 1 månad (helst 3) innan du ska flytta, var dock uppmärksam på att det finns avtal från oseriösa elbolag där det är längre uppsägningstid.

Vilka elavtal finns det och vilket ska man välja när man flyttar?

Du kan bara välja vilket elhandelsavtal du ska ha, inom elnätet finns det bara en leverantör till varje adress. Elhandelsavtal kan du först välja leverantör, om du inte väljer så får du en anvisad leverantör med ett anvisningsavtal med tillsvidarepris, det är ofta den dyraste typen av avtal du får då, så välj alltid!

De två huvudformerna av elhandelsavtal är fasta och rörliga. Det fasta avtalet har ett förutbestämt pris per kilowattimme under den tid som ni avtalat om, det kan vara allt från månader till ett antal år. Just nu när detta skrivs, februari 2023, så bör man vara försiktig med fastprisavtal, då elhandlarna har mycket höga riskpåslag. Fördelen är precis som med fasta bolån, tryggheten att ha ett fast pris.

Den andra formen av elavtal är rörligt avtal. Då följer priset du får betala det pris som elhandlaren får betala på elbörsen plus ett påslag. För att göra detta ännu krångligare så kan man ha rörlig avtal på månadsbasis eller timbasis. Har du på månadsbasis så betalar du snittpriset under en hel månad för alla de som har denna typ av elavtal hos elhandlaren. Har du rörligt avtal på timme, då betalar du i förhållande till börsens pris och hur mycket du förbrukar för varje enskild timme.

Vilket elavtal ska du välja vid en flytt?

Oftast dyrt och dåligt -> Gör inget och få ett anvisningsavtal

Tryggt och dyrt -> Fast elavtal på något år

Genomsnittligt månadspris -> Välj ett rörligt månadsavtal

När du kan styra din förbrukning -> Välj ett rörligt timavtal

Men det du inte ska göra är att välja en elhandlare som har många missnöjda kunder. Se nedan om vilka företag du absolut inte ska välja.

Uppsägning elavtal vid flytt – tänk på det här!

När du ska säga upp elavtal vid flytt så går det att göra på flera sätt. Det enklaste är oftast att du loggar in på elnätsägarens respektive elleverantörens webbsida med mobilt bankid för att där göra din uppsägning av elabonnemanget. Det är bra om du vet ditt anläggningsID och vilket datum du inte behöver el längre. AnläggningsID:et framgår på elmätaren och på din faktura. Ofta räcker det dock med att du vet din adress för att kunna säga upp avtalet.

Jämför bra elavtal vid flytt, billigt och lätt att säga upp!

Tänk på att det är bara den som tecknat elabonnemanget som kan säga upp det. Om du ringer för att säga upp avtalen så kommer de fråga från vilket datum som uppsägningen gäller och adress eller anläggningsid.

När du hör av dig till elleverantören så kommer de göra allt för att behålla dig som kund. De kommer försöka övertala dig att ta med ditt nuvarande avtal. Speciellt om du har ett avtal med lång bindningstid så kan de försöka hävda att du måste ta med dig avtalet. Det är dock bara ett fåtal oseriösa elbolag som har avtal som gör att du kan behöva fundera på att ta med dig avtalet. Bindningstiden gäller dock i princip inte om du flyttar, du har då oftast rätt att bryta elavtalet utan avgift. Om ni är flera som flyttar så kan du låta någon annan teckna det nya avtalet och hänvisa till att du inte har något behov av elavtal längre. Detta håller dock inte alltid mot de oseriösa elbolagen.

Generellt så lönar det sig så gott som alltid att teckna ett nytt avtal med en ny leverantör när du flyttar. Då får du nästan alltid någon välkomstrabatt, välj då ett seriöst elbolag som inte har någon bindningstid och max 1 månads uppsägningstid.

När ska man säga upp elen?

I de flesta avtal har du en månads uppsägningstid eller mindre, så minst en månad innan du inte behöver behöver elen längre ska du säga upp avtalet. Det är inga problem att säga upp det långt innan så länge du redan då vet vilket slutdatum du ska ha. Tänk också på att det oftast är bra att ha el på ända tills flyttstädningen är gjord…

Det finns dock elhandelsavtal med till exempel 3 månaders uppsägningstid, om du då säger upp det för sent så kan du få betala en så kallad brytavgift.

Vissa nätägare kan ta ut en flyttavgift det är det dock långt ifrån alla som gör.

Teckna nytt elavtal

Det är bra att kunna ha el den dagen man flyttar in så att det går att laga mat och tända lampor. Många elbolag kan slå av och på elmätaren automatiskt på distans, på det datumet som du angett. Om du flyttar in några dagar efter det att du tar över bostaden så kan det vara bra att teckna elavtalet på ett så tidigt datum som möjligt, detta så att du kan se att den verkligen kommit igång.

Påslag el eller kostnadstillägg på elpriset

Påslaget på elen är de avgifter och kostnader som elhandelsbolaget lägger på utöver deras inköpspris på elen. Om du har ett rörligt elavtal så framgår det ofta till exempel att det är elhandelsföretagets inköpskostnad plus 3 öre per KWh. Ibland kan elavtalet innebära att du köper elen utan påslag, det brukar kallas att du får köpa den till inköpspris. Då betalar du så gott som alltid en extra månadsavgift istället. Skulle elbolagen sälja vidare elen utan påslag eller månadsavgift så skulle de ju inte täcka sina kostnader. Så om någon påstår att du får ett avtal med el till inköpspris, fråga då hur elbolaget har tänkt att tjäna pengar?

Detta med påslag, kostnadstillägg och månadsavgifter är det viktigt att man har med när man jämför elbolagens priser. Jämför man bara priset per KWh så missar man alla dessa avgifter. Du ska därför använda dig av en bra jämförelsesajt som tar med dessa kostnadstillägg, det gör till exempel vår samarbetspartner TecknaEl.

Hur lång tid tar det att teckna elavtal och få el till lägenheten eller huset?

Elnätsbolagen brukar behöva minst 10 dagar på sig för att kunna garantera att elen är påslagen den dag du vill. Det som kan hända om någon tidigare bott i bostaden är att elen är påslagen för att sen stängas av ett par dagar tills ditt nytecknade elabonnemang är registrerat rätt hos nätbolaget.

Elleverantörerna är snabba, men de är beroende av att du tecknat elavtal med nätbolaget innan de kan börja leverera till din adress. Så är du sen att teckna elavtal så börja alltid med att kontakta elnätsbolaget, då kan du i alla fall få el även fast det kanske inte är till det lägsta priset, se nedan ”Anvisad elleverantör”

Elavtal behövs vid flytt för att få el till eldosa

När du flyttar ut och när du flyttar in

När du är sista gången i den bostad du flyttar ifrån så kom ihåg att ta ett foto av elmätaren med mobilkameran så att du har en bild på slutmätarställningen. Detta kan vara bra, om det blir några problem med att den som flyttar in i bostaden börjar använda el utan att ha tecknat ett nytt avtal eller om det är en hyresrätt, där fastighetsägaren går in och renoverar när det fortfarande du som betalar för elen.

I bostadsrätter och när du säljer hus så brukar det alltid vara standard att man anger en slutmätarställning på utflyttsdagen. I hyresrätter så brukar man ange slutmätarställningen till fastighetsägaren när man flyttar ut.

Elbolagen ska automatiskt läsa av den mätarställning som din elmätare har den dagen som du har angivit att du ska flytta ut. Men det händer att de är sena med att registrera dessa ärenden, så därför är det bra om du har bevis med ett foto på elmätaren.

Anvisad elleverantör – glömt teckna elavtal? Har man ändå el?

Om du bara hunnit teckna elavtal med nätägaren och inte med en elleverantör så kommer du ändå få el till din bostad. Det som händer är att du får en så kallad anvisad elleverantör, det är en elleverantör som nätbolaget har ett avtal med. Du får då ett anvisningsavtal och det kommer komma en vanlig elräkning från den elleverantören. Dock är dessa avtal oftast lite sämre än om du tecknat det själv. Det finns några fina undantag i Sverige där faktiskt anvisningsavtalet är riktigt bra, men det är väldigt ovanligt.

Elleverantörerna kommer dessutom kontakta dig när du ska flytta för att övertyga dig om att de har det bästa elavtalet för dig. Oftast sparar du dock mest på att lägga 5 minuter på att välja själv på nätet.

Få den leverantören du vill till det bästa elpris som går att hitta!

Idag finns det bra jämförelsesajter och mycket hård konkurrens mellan elleverantörerna. Dock så finns det många sätt för elleverantörerna att få dig att välja dem. Det vanligaste tricket är lockpriser under en begränsad tid, dessa låga priser är oftast anpassade för att se bra ut i jämförelsesajternas jämförelser. Vissa av dessa avtal går sen över i riktigt dyra avtal, har du då dessutom bundit dig i ett långt avtal med lång uppsägningstid så gjorde du inget bra val.

Det många inte känner till och som elleverantörerna inte vill att du ska känna till är att de ofta matchar konkurrenters priser. Detta gör de bara på telefon och chat, aldrig via deras standardformulär på webben. Så om du vill ha en viss elleverantör men till ett lägre pris, då ska du först söka på en jämförelsesajt för elpriser, sen ringer du den elleverantör som du vill ha. Du uppger då att du gärna skulle vilja ha dem men att enligt jämförelsesajten så kan du få ett mycket lägre pris hos en annan leverantör. Väldigt ofta så kan de matcha det erbjudandet!

Jämför elpriser 2023

Det finns några stora och bra jämförelsesajter för elpriser i Sverige. De tjänar alla pengar på att du går först via dem för att hitta billigaste elavtalet. Deras jämförelser innehåller dock inte alltid alla elpriser som finns på elmarknaden och de kan vara olika bra på att uppdatera. Men vi rekommenderar ändå att du utnyttjar jämförelsesajterna för att hitta de bästa elpriserna det blir inte dyrare för dig. Vi har samarbete med TecknaEl.

Jämför el-avtal

Hur lång tid tar det att byta elavtal

Om du vill byta elavtal i samband med flytt så räcker det oftast med en månads framförhållning ibland till och med kortare.

Om du vill byta elleverantör när du bor kvar i samma bostad så är det helt beroende på vilken typ av elavtal du har. Vissa elavtal har lång bindningstid och förlängs automatiskt 1 år till om du inte säger upp dem i tid. Dessa avtal är sällan till fördel för elkunden. Om du sitter fast i ett sånt avtal och vill byta, då rekommenderar vi dig att ta kontakt med en elleverantör som du vill ha och teckna ett nytt avtal, då kan de hjälpa dig med att bevaka uppsägningen av ditt gamla elavtal med mera.

Välja elbolag vid flytt

Du behöver välja elleverantör vid flytt, gör du inte det så får du ett oftast dåligt anvisningsavtal. Passa på att välja en elleverantör det kommer oftast bli bättre än den anvisade.

Elnätsbolaget kan du inte välja, det finns bara ett nätbolag i varje område där de har monopol. Du kan inte heller påverka priser du betalar för elnätet och ofta är detta mer än hälften av din elkostnad i en lägenhet.

Vilket nätbolag har jag på min nya adress?

Det enklaste är oftast att Googla adressen och ordet ”elnätsbolag”, då brukar det komma upp. Alternativt kan du ta reda på det via att göra en sökning på någon av eljämförelsesajterna eller om du har tillgång till nya bostaden så kan du titta på elmätaren där det brukar stå. Om det inte står där så skriver du bara av anläggningsID:et för då är det lätt att ta reda på nätägaren via alla jämförelsesajter eller elleverantörer.

Det sista alternativet är att du hör av dig till den elleverantör du vill ha, de vet alltid vilket nätbolag som har vilket anläggningsID eller gatuadress.

Hur vet jag vilket elbolag jag har?

Vilket nätbolag du har framgår ofast av elmätaren. Men enklast brukar vara att titta på din faktura där detta framgår. I vissa bostadsrättsföreningar och även i studentrum händer det att föreningen har ett gemensamt nät- och elavtal. Detta blir oftast mycket billigare än att varje hushåll har sitt eget avtal. Främst på grund av att det bara blir ett nätavtal och att man köper så mycket el på ett avtal från elleverantören.

Sämsta energiföretagen i  svergie, elhandlare att undvika

Vilket elbolag ska jag välja? Bra elpris och bra avtal…

Vårt råd är att välja ett av de större bolagen. Det innebär inte att du ska välja något av de kändaste elbolagen, för vissa är riktigt bra på att göra reklam men har sen riktigt dåliga avtal. Det du först ska titta på om du är osäker, är bindningstid och uppsägningstid. Välj bara avtal utan bindningstid och med max en månads uppsägningstid. Då kan du alltid lätt ändra i efterhand och det är sällan som du får speciellt mycket bättre elavtal bara för att du binder dig under lång tid.

Sen ska du givetvis titta på priset, i en eluppvärmd villa spelar detta stor roll, i en lägenhet där förbrukningen är låg så kommer prisskillnaden vara någon hundralapp eller två per år för de 20 högst rankade avtalen på jämförelsesajterna.

Slutligen om du är osäker, gör en snabb Googling på elbolagsnamnet, det brukar rätt snabbt synas om det är en oseriös elleverantör. Bilden ovanför är de elbolag som oktober 2022 fått flest kundklagomål under senaste året till Energimarknadsbyrån, det skiljer väldigt lite i pris, så undvik de bolag som finns med på listan.

Om du vill ha absolut lägsta elpris så behöver du lägga ned en del tid. Hitintills har de som haft tiden att byta elleverantörer ofta och utnyttja deras lockpriser varit de som haft lägst elpriser. Men det kostar också tid att hålla koll på detta.

Rörligt eller fast elpris, vad ska du välja?

Historiskt har det lönat sig att ha rörligt elpris, även fast det periodvis kan vara dyrare än det fasta elpriset. Elleverantörerna vill givetvis ha betalt för den risken de tar med ett fast elpris, därav att på längre sikt är dyrare. Du behöver avgöra om du under perioder kan klara av en högre elräkning. Vi på Moveria rekommenderar att du väljer ett rörligt elpris och sen sparar på ett separat konto det extra du skulle fått betala för ett fast elpris.

Rörligt elpris på månad eller timme?

Du kan ha rörligt pris på månad eller på timme. Om du har det på månadsbasis, så får du oftast betala det genomsnittliga inköpspriset som elhandelsbolaget har haft för alla som har sådant elavtal hos dem den månaden plus ett pålägg. Det innebär att det inte påverkar ditt pris om du förbrukar energi på de tider som elpriset är lågt, detta eftersom din förbrukning bara är en liten del av all den förbrukning som genomsnittspriset sätts på.

Om du tecknar ett elavtal med rörligt elpris på timme, då mäts din förbrukning varje timme och du betalar det timpriset plus elhandelsbolagets pålägg. Detta gör att du själv kan påverka din elkostnad genom att förbruka el på de tider när elpriset är lågt och undvika att förbruka när det är högt.

Hur hittar jag anläggnings-id eller anläggningsnummer?

Du hittar ditt anläggnings-id på dina el-fakturor, det står också oftast på en skylt vid elmätaren och sen kan du alltid ringa eller logga in hos ditt nätbolag. Anläggnings-id:et är ibland kallat anläggningsnummer eller EAN-nummer och består av 18 siffror. Sifferserien börjar alltid med 735999, ibland kan det vara några bokstäver innan men dessa kan du hoppa över om du ska ange ditt anläggnings-id.

Kan jag få nät- och elkostnad på en faktura?

Vissa elleverantörer har samarbeten med nätbolagen. En del av dem är i samma koncern och heter i princip samma sak. Då kan du få allt på en faktura, var dock uppmärksam på att du inte därför får någon rabatt, det kan till och med vara så att du går miste om något bra erbjudande från någon annan elleverantör för att du vill ha allt på en faktura.

Miljövänlig grön el eller inte?

I en lägenhet brukar milövänlig el kosta cirka 10 kr mer per månad om du väljer det som ett tillägg. Men nu när konkurrensen är så hård så kan du istället välja ett bolag som bara säljer miljövänlig el, det blir sällan dyrare än att köpa från de stora bolagen som har el från diverse produktionsslag.

Jämför el-abonnemang

GodEl

Gör en god gärning med ditt elavtal

Vi på Moveria stöttar gärna GodEl vars vinster går till välgörande ändamål, priset är ungefär detsamma som andra billiga leverantörer. Så om du samtidigt vill göra lite gott när du betalar elräkningen så välj GodEl

Uppdaterad 2024-05-07 (Första publicering 2014-09-12)
Av  Mattias | 24-05-07 |
Kommentarer (0)