Tips om flytt

Få offert på:
  • Flyttfirma
  • Flyttstädning
  • Elavtal
  • Bredband

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

21-03-26 - Av Mattias

Rutavdrag flytt, Rut för flyttstädning och flyttfirma 2021, detta gäller!

Du kan få rutavdrag flytt för flyttstädning och för flyttfirman. Det innebär att du får dra av 50% av arbetskostnaden det vill säga du betalar bara hälften av vad arbetet skulle ha kostat annars! Flyttstädning har ingått från början och från 1 augusti 2016 har du fått rutavdrag för flyttfirmans arbete. Rutavdrag för flyttfirman gäller för flytt av bohag mellan bostäder och inte om du till exempel köper en ny soffa och vill få den hemkörd. Upp till 75 000 kr per person får du dra av från 2021, 50 000 kr var det 2020.

Rutavdrag flytt
© Canstock

Flyttstädning RUT-avdrag flytt

När du bokar flyttstädning så säg till att du vill ha rutavdrag, de flesta som utför flyttstädning kan då ordna så att du får rutavdraget gjort direkt på din faktura. Det innebär att du behöver bara betala hälften av arbetskostnaden, städmaterial får inte dras av.

Flyttfirma RUT-avdrag 2021 dubbelt så stort jämfört med 2018!

Du kan få rutavdrag för flyttfirmans arbetskostnader sedan augusti 2016. Det innebär att du bara betalar hälften av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per vuxen i flytten. Detta gäller från 1 januari 2021 att varje person får RUT-avdrag upp till 75 000 kr, under 2020 har du möjlighet att dra av 50 000 kr per person. Det totala ROT- och RUT-avdraget får aldrig överstiga 75 000 kr på ett år för varje person i hushållet som betalar skatt.

Tänk på att flyttfirmorna inte får göra RUT-avdrag för lastbilshyra eller för till exempel kartongkostnad, utan det är bara själva arbetskostnaden. Så om lastbil ingår i din flyttfirmeoffert och flyttfirman gör RUT-avdrag på hela beloppet så är något skumt och det är du som kan bli återbetalningsskyldig.

Homestyling/Homestaging i samband med flytt är ej RUT-berättigat

Homestyling är avdragsgillt som flyttkostnad men inte som underlag för RUT-avdrag. Om du får hjälp att organisera ditt nya hem så är det inte berättigat till RUT-avdrag. Däremot som skrivet ovan så är flyttstädning och vanlig städning berättigat till RUT-Avdrag. Däremot kan du få RUT-avdrag för transportarbetet om du tar hjälp för att transportera bort möbler i samband med homestyling, fotografering, visning etc om det, som Skatteverket skriver, ”…har ett direkt samband med flytten.”.

Rutavdrag för trädgårdsskötsel

Du kan få rutavdrag när du vill städa din trädgård inför en försäljning och flytt. Du får rutavdrag för att krattning, rensa ogräs, klippa gräs och häck. Från augusti 2016 får du också göra rutavdrag för busk- och trädbeskärning, samt hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling av det som rensats i trädgården. Till och med trädfällning, stubbrensning och vedklyvning kan du få RUT-avdrag för, det har blivit tydliggjort från 2021.

Rutavdrag vid utlandsflytt och flytt inom EU/EES

Du har rätt till RUT-avdrag även när du flyttar till eller från Sverige. Dock gäller lite olika regler. När du flyttar från Sverige är det som vanligt att du kan få rutavdrag för flyttstädningen i ditt hem. Från den augusti 2016 så kan du även få dra av 50% av arbetskostnaden för flyttfirmans arbetskostnad. När du flyttar till Sverige eller mellan EU/EES-länder så kan du ändå få rutavdrag i Sverige. Skillnaden är att du får ta kvitton på allt och sen i efterhand skicka in till Skattemyndigheten och begära RUT-avdrag för hälften av arbetskostnaden på flyttstädningen, och från augusti 2016 hälften av flyttfirmans arbetskostnad. Samma regler gäller i övrigt även fast det är utländska företag som utför flyttstädning respektive flytten. Reglerna gäller även om du flyttar inom ett annat EU/EES-land eller mellan dessa länder. Ett av kraven du behöver uppfylla är att du måste varit skattskyldig i Sverige någon gång under det året som flytten görs. Om du använder utländska flyttfirmor så ska de ha motsvarande svensk F-Skattsedel.

Hur stort är rutavdraget vid flytt?

Du får göra RUT-avdrag för flytten på 75 000 kr per vuxen som flyttar. Detta är maxsumman för rutavdrag (och ROT-avdrag) för ett helt år. Det innebär att du behöver lägga ihop flyttfirmans RUT-avdrag, med städfirmans och om du eventuellt gör eller har gjort rot- eller rutavdrag för något annat under året. Det totala beloppet är maximerat till 75 000 kr/år för varje vuxen i hushållet. Är du över 65 år har du också rätt till 75 000 kr/år i RUT-avdrag. Har du barn över 18 år kan de också få göra RUT-avdrag för föräldrars flyttkostnader om de har betalat dessa och givetvis behöver de också ha en skatt att betala som de kan göra avdraget emot.

Vilka får inte rutavdrag?

Tänk på att du behöver ha inkomst, så att du betalar skatt för att ha nytta av rutavdraget. Om du inte betalar skatt eller om du har betalat mindre skatt än ditt rutavdrag då blir du återbetalningsskyldig. Detta har hänt en del studenter utan inkomst, där flytt- eller städfirman gjort RUT-avdraget i samband med flytten. Tänk också att andra skatteavdrag kan reducera den totala avdragsmöjligheten om du inte betalar så mycket skatt.

Tips gällande RUT-avdrag vid flytt

En förutsättning för RUT-avdrag är att det är ett företag du anlitar som har ”F-skattsedel” eller motsvarande om det är ett utländskt företag. Ta kvitton på alla kostnader som kan vara till underlag för RUT-avdrag, begär också att företagen ska ordna RUT-avdragen direkt med Skattemyndigheten så att du slipper. Ibland tar de en administrativ avgift för detta men det kan det vara värt för att slippa ligga ute med pengarna tills deklarationen är klar. Det går även ibland få göra andra avdrag på skatten i samband med flytt

Vad betyder RUT-avdrag?

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt, och är den skattereduktion du kan få göra för hushållsarbete som du anlitar någon för att göra.

Förändringar gällande RUT – 2021

RUT-avdraget har förändrats varje år sedan det infördes. Det har tillkommit nya tjänster som är avdragsgilla och även några har försvunnit. Det som är nytt 2021 är en höjning av RUT-avdraget till 75 0000 kr per person och år, dessutom att du även ska få göra avdrag för transport av möbler om du vill sälja dem för att främja återanvändning. När deklarationen för 2020 görs får du dock bara räkna 50 000 kr för 2020. Men tänk på att är ni flera i hushållet så kan ni alla använda ert avdrag. Även vuxna barn som betalar skatt kan vara med och bidraga.

Denna artikel är uppdaterad och genomgången 2021-03-26, publicerades ursprungligen 2013-07-22.
Kommentarer (0)

Kommentera

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar