Rutavdrag flytt, Rut för flyttstädning och flyttfirma 2024, detta gäller!

Du kan få rutavdrag flytt för flyttstädning och för flyttfirman. Det innebär att du får dra av 50% av arbetskostnaden, det vill säga att du betalar bara hälften av vad arbetet skulle ha kostat annars! Flyttstädning har ingått från början, och från 1 augusti 2016 har du fått rutavdrag för flyttfirmans arbete. Rutavdrag för flyttfirman gäller för flytt av bohag mellan bostäder och inte om du till exempel köper en ny soffa och vill få den hemkörd. Upp till 75 000 kr per person får du dra av från 2021.

Rutavdrag flytt
© Canstock

Flyttstädning RUT-avdrag flytt

När du bokar flyttstädning så säg till att du vill ha rutavdrag, de flesta som utför flyttstädning kan då ordna så att du får rutavdraget gjort direkt på din faktura. Det innebär att du behöver bara betala hälften av arbetskostnaden, städmaterialet får inte dras av och till exempel transport får inte dras av, men det har städfirmorna koll på.

RUT-avdrag för flyttfirma, 75 000 kr per vuxen i flytten!

Du kan få rutavdrag för flyttfirmans arbetskostnader sedan augusti 2016. Det innebär att du bara betalar hälften av arbetskostnaden upp till 75 000 kr per vuxen i flytten. Det totala ROT- och RUT-avdraget får aldrig överstiga 75 000 kr på ett år för varje person i hushållet som betalar skatt.

Tänk på att flyttfirmorna inte får göra RUT-avdrag för lastbilshyra eller för till exempel kartongkostnad, utan det är bara själva arbetskostnaden. Så om lastbil ingår i din flyttfirmeoffert och flyttfirman gör RUT-avdrag på hela beloppet så är något skumt och det är du som kan bli återbetalningsskyldig, men normalt vet flyttfirmorna exakt vad som man får dra som RUT och vad som inte går att dra av.

Homestyling/Homestaging i samband med flytt är ej RUT-berättigat

Homestyling är avdragsgillt som flyttkostnad men inte som underlag för RUT-avdrag. Om du får hjälp att organisera ditt nya hem så är det inte berättigat till RUT-avdrag. Dock som skrivet ovan så är flyttstädning och vanlig städning berättigat till RUT-avdrag. Däremot kan du få RUT-avdrag för transportarbetet om du tar hjälp för att transportera bort möbler i samband med homestyling, fotografering, visning etc om det, som Skatteverket skriver, ”…har ett direkt samband med flytten.”.

Rutavdrag för trädgårdsskötsel

Du kan få rutavdrag när du vill städa din trädgård inför en försäljning och flytt. Du får rutavdrag för att krattning, rensa ogräs, klippa gräs och häck. Från augusti 2016 får du också göra rutavdrag för busk- och trädbeskärning, samt hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling av det som rensats i trädgården. Till och med trädfällning, stubbrensning och vedklyvning kan du få RUT-avdrag för, det blev tydliggjort år 2021.

Rutavdrag vid utlandsflytt och flytt inom EU/EES

Du har rätt till RUT-avdrag även när du flyttar till eller från Sverige. Dock gäller lite olika regler. När du flyttar från Sverige är det som vanligt att du kan få rutavdrag för flyttstädningen i ditt hem. Från den augusti 2016 så kan du även få dra av 50% av arbetskostnaden för flyttfirmans arbetskostnad. När du flyttar till Sverige eller mellan EU/EES-länder så kan du ändå få rutavdrag i Sverige. Skillnaden är att du får ta kvitton på allt och sen i efterhand skicka in till Skattemyndigheten och begära RUT-avdrag för hälften av arbetskostnaden på flyttstädningen, och hälften av flyttfirmans arbetskostnad. Samma regler gäller i övrigt även fast det är utländska företag som utför flyttstädning respektive flytten. Reglerna gäller även om du flyttar inom ett annat EU/EES-land eller mellan dessa länder. Ett av kraven du behöver uppfylla är att du måste varit skattskyldig i Sverige någon gång under det året som flytten görs och att 90% av dina inkomster beskattas i Sverige. Om du använder utländska flyttfirmor så ska de ha motsvarande svensk F-Skattsedel.

Rutavdrag för att flytta från en permanent bostad till en semesterbostad i Sverige eller i utlandet?

Det går även att få rutavdrag för flytt mellan sina bostäder. Den som flyttar ska ha enligt Skatteverket ha nyttjanderätten och semesterbostaden ska till väsentlig del användas för boende inom EU eller EES. Flyttfirman som genomför flytten ska ha ha svensk F-skatt om någon del av flyttarbetet genomförs i Sverige. Kontakta gärna Skatteverket innan en sådan här flytt genomförs eftersom inte alltid flyttfirmorna vet exakt vad som gäller och det är du som blir återbetalningsskyldig om det blir fel.

Hur stort är rutavdraget vid flytt?

Du får göra RUT-avdrag för flytten på 75 000 kr per vuxen som flyttar. Detta är maxsumman för rutavdrag (och ROT-avdrag) för ett helt år. Det innebär att du behöver lägga ihop flyttfirmans RUT-avdrag, med städfirmans och om du eventuellt gör eller har gjort rot- eller rutavdrag för något annat under året. Det totala beloppet är maximerat till 75 000 kr/år för varje vuxen i hushållet. Är du över 65 år har du också rätt till 75 000 kr/år i RUT-avdrag. Har du barn över 18 år kan de också få göra RUT-avdrag för föräldrars flyttkostnader om de har betalat dessa och givetvis behöver de också ha en skatt att betala som de kan göra avdraget emot.

Krav för Rutavdrag för flyttfirma och flyttstädning 2024

Krav för rutavdrag på flyttfirman och städfirman

  • Om arbetet utförs i Sverige så måste företaget ha svensk F-skatt, detta gäller även fast bara en del utförs i Sverige. Var extra uppmärksam på detta vid en utlandsflytt som utförs av en utländsk flyttfirma.
  • Om arbetet utförs helt i utlandet men inom EU eller EES så behöver inte företagen ha svensk F-skatt men de ska uppfylla motsvarande krav i sitt hemland.
  • I Sverige finns det även i vissa fall möjlighet att få rutavdrag när man anlitar en privatperson för sin flytt, kontrollera detta med Skatteverket får att få reda på de exakta reglerna.

Rutavdrag för bostaden som du ska flytta ifrån

  • Du eller de som begär rutavdraget måste åtminstone delvis bo i bostaden som rutavdraget gäller.
  • Sommarhus, andelslägenhet eller stuga som du använder på fritiden räknas som boende även fast du inte äger utan till exempel bara hyr.
  • Vid så kallad dubbel bosättning så har du rätt till rutavdrag i båda bostäderna.

När har du rätt till rutavdrag vid flytt?

  • Du måste någon gång under det året som flytten genomförs ha varit minst 18 år
  • Bostaden behöver du använda som ditt permanent- eller fritidsboende
  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
  • Du har rätt att göra rutavdrag för rutarbete utfört i dina föräldrars bostad om du har betalat det. (Däremot har du inte rätt till det om du gjort samma sak för dina barn…)

Vem måste återbetala om Rutavdraget inte går igenom?

Normalt är det den som får rutavdraget som också är den som blir återbetalningsskyldig om det inte går igenom. Detta gäller även fast flytt- eller städfirman är de som administrerat rutavdraget gentemot Skatteverket. Dock har du möjlighet att avtala med flytt- eller städfirman att de blir ersättningsskyldiga gentemot dig om rutavdraget inte går igenom. Oftast går de inte med på detta men det kan vara värt att försöka framförallt om du känner dig osäker på om du har rätt till rutavdrag.

Vilka får inte rutavdrag?

Tänk på att du behöver ha inkomst, så att du betalar skatt för att ha nytta av rutavdraget. Om du inte betalar skatt eller om du har betalat mindre skatt än ditt rutavdrag då blir du återbetalningsskyldig. Detta har hänt en del studenter utan inkomst, där flytt- eller städfirman gjort RUT-avdraget i samband med flytten. Tänk också att andra skatteavdrag kan reducera den totala avdragsmöjligheten om du inte betalar så mycket skatt.

Du får heller inte anlita dig själv eller släkt till dig för arbete som du sen begär rutavdrag för. Exempel på de som Skatteverket räknar som dina släktingar och som alltså inte får utföra rutavdragsarbete till dig ens i ett annat bolag:

Skatteverket räknar följande personer som dina släktingar:

Make, maka, exmake, exmaka eller sambo med gemensamma barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare, inklusive deras makar samt syskon med eventuella deras makar dito syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare.

Tips gällande RUT-avdrag vid flytt

En förutsättning för RUT-avdrag är att det är ett företag du anlitar som har ”F-skattsedel” eller motsvarande om det är ett utländskt företag. Ta kvitton på alla kostnader som kan vara till underlag för RUT-avdrag, begär också att företagen ska ordna RUT-avdragen direkt med Skattemyndigheten så att du slipper. Ibland tar de en administrativ avgift för detta men det kan det vara värt för att slippa ligga ute med pengarna tills deklarationen är klar. Det går även ibland få göra andra avdrag på skatten i samband med flytt

Vad betyder RUT-avdrag?

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt, och är den skattereduktion du kan få göra för hushållsarbete som du anlitar någon för att göra.

Förändringar gällande RUT – 2024

RUT-avdraget har förändrats varje år sedan det infördes. Det har tillkommit nya tjänster som är avdragsgilla och även några har försvunnit. Det som var nytt 2021 var en höjning av RUT-avdraget till 75 0000 kr per person och år, dessutom att du även ska få göra avdrag för transport av möbler om du vill sälja dem för att främja återanvändning. RUT-avdraget för 2024 finns det ännu inga förslag att förändra, det som har uppdaterats till 2024 är att även ROT-avdraget är på 75 000 kr.

Denna artikel är uppdaterad och genomgången 2024-05-07, publicerades ursprungligen 2013-07-22.
Av  Mattias | 24-05-07 |
Kommentarer (0)

Kommentera