Är flyttkostnader avdragsgilla? Finns flyttavdrag? Ja, i vissa fall.

Det är svårt att få flyttkostnader avdragsgilla, förutom Rut-avdraget för flytt, men det går. Du måste ha ett befintligt arbete där du arbetar med anställningskontrakt, därefter krävs det att arbetsgivaren begär att du ska flytta. Inte nog med det, det ska även vara så att om du inte flyttar så kommer arbetsgivaren säga upp dig, till exempel på grund av arbetsbrist på den orten du befinner dig på. Så om du vill ha dina flyttkostnader avdragsgilla så se till att ha papper från arbetsgivaren att din tjänst har upphört på den ort du befinner dig på och att din enda chans att ha jobbet kvar är att flytta till annan ort.

Vilka flyttkostnader får du avdrag för?

Du får dra av alla kostnader som rör själva flytten, i princip det som en flyttfirma kan göra. Det vill säga nedpackning, lastbilstransport och uppackning av alla era saker. Tänk på att ofta så ingår inte uppackningen i en normal flyttfirmeoffert. Även fast det bara är du som behöver flytta så får ni dra av hela familjens flyttkostnader från ett hem till ett annat.

Flyttkostnader avdrag räknas ut med pengar och penna

Vad får du inte avdrag för när du flyttar?

Om du byter arbetsgivare i samband med flytten så medges generellt inget avdrag. Dock kan det i vissa undantagsfall finnas möjlighet till avdrag. Det är bara verifierbara ”riktiga” kostnader som är avdragsgilla, dock om du använder egen bil så kan du få göra schablonavdrag för bil. Om du blir tvungen att sälja bostadsrätt eller villa med förlust på grund av flytten så är förlusten inte avdragsgill som flyttkostnad. Däremot finns det ju andra regler för reaförlust- och reavinstbeskattning. Du får heller inte dra kostnader för nya möbler, gardiner, persienner etc. Även fast du känner att det behövs i nya bostaden så anser inte Skatteverket att denna merkostnad är avdragsgill som flyttkostnad.

Skattefria bidrag från arbetsgivare och arbetsförmedlingen vid flytt

Om arbetsförmedlingen ger ett flyttbidrag, vilket är väldigt ovanligt numera, så är det skattefritt. Vad som är mer vanligt är att om din arbetsgivare kräver att du ska flytta så kan de ge ett flyttbidrag. Detta är skattefritt, vilket gör det mycket fördelaktigt. Det ska täcka de kostnader du har i samband med flytten. Det ska vara rimligt men det finns ingen schablon att utgå ifrån, så se till att spara kvitton och utlägg så att du kan verifiera att det bidrag du fått är rimligt.

Flyttavdrag för dubbel bosättning, flytt p.g.a. arbetet

Om du eller din maka, make eller sambo tvingas byta ort att arbeta på och den ligger mer än 5 mil bort från er bostad så kan ni uppfylla kraven för att göra avdrag för dubbel bosättning. Som vanligt så gäller att alla kostnader ska kunna styrkas. Om ni är tvungna att ha två bostäder för att ni arbetar på två orter och en av er bor på den andra orten minst en natt per vecka, så kan ni ha rätt till avdrag för dubbel bosättning. Det gäller dock bara i två år, sen anses det att ni ska kunnat hittat en bättre gemensam situation, men även här finns undantag när man totalt kan få dra av i 5 år. Man får göra avdrag för den bostad där familjen inte bor. Detta påverkar ofta avdraget, då den ena bostaden kan vara dyrare än den andra, så var noga med att skriva familjen i den bostad som den bor i. Dessutom kan den som befinner sig på arbetsorten få ytterligare avdrag på 69 kr/dygn (2019) för de ökade levnadsomkostnader som den har då den inte befinner sig på familjebostadens ort.

Finns flyttkostnader avdragsgilla i rättsfall?

Om Skatteverket undrar om hur du kan dra flyttkostnader så kan du hänvisa till dessa två rättsfall.
 • Företaget köptes upp av företag på annan ort och för att behålla jobbet krävdes flytt (RÅ 1969 fi 33)
 • Arbetsgivaren krävde flytt till annan ort på grund av internutbildning som utfördes där (RÅ 1969 fi 560)
Lagen om avdragsgilla flyttkostnader är gammal men gäller fortfarande. Vi hoppas att du inte hamnar i en situation där du behöver använda den, men om så händer så hoppas vi att vi kunnat hjälpa dig.

RUT-Avdrag för arbetskostnaderna för flytten

Sedan 2016 så har du rätt att dra av arbetskostnaderna för flytten. Om du betalar skatt i Sverige så gäller detta för flyttar i hela EU. Mer om RUT-avdraget för flytt läser du i den här artikeln.

Andra avdrag vid flytt

Homestyling, mäklarkostnader och liknande kostnader på grund av flytten kan du du få göra avdrag för emot reavinstskatten om du har en sådan. Reavinst får du om du säljer en bostad för mer pengar än du köpte den för, du kan få avdrag på reavinstskatten i vissa fall läs mer om det här.

Uppdaterad 2024-03-12 (Första publicering 2016-11-27)
Av  Mattias | 24-03-12 |
Kommentarer (4)

Kommentarer

 • Staffan Quensel

  Flyttfirman har sagt till mig att RUT-avdrag bara erhålles för flytt till adresser dit man är, eller att kommer att vara, mantalsskrivning. Alltså inte från ett ställe därmöbler är magasinerade till vårt sommarställe. Stämmer det?

 • Maj-Lise Årdh

  En fråga? Min bror 93 år flyttade ifrån sitt hus på landet intill byn. hur mycket har han rätt att dra av ,detta var ett stort arbete ,det var jag å mina syskonbarn som hjälpte honom vi hjälpte honom med packning stort arbete innan flyttdagen då var vi 12 personer som hjälptes åt hela dagen .Han bör väl ändå betala något? Finns information som man kan visa honom?

  • Mattias

   Hej!
   För att kunna dra av måste det funnits en kostnad som kan verifieras. Kanske kan ni göra en betalning? Ring gärna Skattemyndigheten vad som gäller i ert specialfall.

Kommentarer stängda