Tips om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
17-11-24 - Av Admin

Är flyttkostnader avdragsgilla?

Det är svårt att få flyttkostnader avdragsgilla, men det går. Du måste ha ett befintligt arbete där du arbetar med anställningskontrakt, därefter krävs det att arbetsgivaren begär att du ska flytta. Inte nog med det, det ska även vara så att om du inte flyttar så kommer arbetsgivaren säga upp dig, till exempel på grund av arbetsbrist på den orten du befinner dig på. Så om du vill ha dina flyttkostnader avdragsgilla så se till att ha papper från arbetsgivaren att din tjänst har upphört på den ort du befinner dig på och att din enda chans att ha jobbet kvar är att flytta till annan ort. Från 1 augusti 2016 kan du få RUT-avdrag för arbetskostnaden gällande flytt.

Vilka flyttkostnader får du avdrag för?

Du får dra av alla kostnader som rör själva flytten, i princip det som en flyttfirma kan göra. Det vill säga nedpackning, lastbilstransport och uppackning av alla era saker. Tänk på att ofta så ingår inte uppackningen i en normal flyttfirmeoffert. Även fast det bara är du som behöver flytta så får ni dra av hela familjens flyttkostnader från ett hem till ett annat.

Flyttkostnader avdrag räknas ut med pengar och penna

 Vad får du inte avdrag för när du flyttar?

Om du byter arbetsgivare i samband med flytten så medges inget avdrag. Dock kan det i vissa undantagsfall finnas möjlighet till bidrag. Det är bara verifierbara ”riktiga” kostnader som är avdragsgilla, dock om du använder egen bil så kan du få göra schablonavdrag för bil. Om du blir tvungen att sälja bostadsrätt eller villa med förlust på grund av flytten så är förlusten inte avdragsgill som flyttkostnad. Däremot finns det ju andra regler för reaförlust- och reavinstbeskattning. Du får heller inte dra kostnader för nya möbler, gardiner, persienner etc. Även fast du känner att det behövs i nya bostaden så anser inte Skatteverket att denna merkostnad är avdragsgill som flyttkostnad.

 Finns flyttkostnader avdragsgilla i rättsfall? 

Om Skatteverket undrar om hur du kan dra flyttkostnader så kan du hänvisa till dessa två rättsfall.
  • Företaget köptes upp av företag på annan ort och för att behålla jobbet krävdes flytt (RÅ 1969 fi 33)
  • Arbetsgivaren krävde flytt till annan ort på grund av internutbildning som utfördes där (RÅ 1969 fi 560)
Lagen om avdragsgilla flyttkostnader är gammal men gäller fortfarande. Vi hoppas att du inte hamnar i en situation där du behöver använda den, men om så händer så hoppas vi att vi kunnat hjälpa dig. Du kan dock ha rätt till RUT-avdrag för vissa delar av flytten. 
Kommentarer (0)

Kommentera