Flytta hemförsäkring och hur hemförsäkringen gäller vid flytt

När du tecknar ny hemförsäkring är det oftast billigast via facket, när du jämför, så tänk efter innan om du behöver en där allt ingår. Du ska alltid se till att du har en hemförsäkring. När du flyttar så kolla med försäkringsbolaget om hemförsäkringen täcker själva flytten och om de täcker båda bostäderna under tiden som du flyttar.

Hur ska du jämföra hemförsäkring inför flytt?

När du jämför hemförsäkringen inför en flytt finns det ett antal saker du ska tänka på innan. Speciellt hemförsäkring under flytten kan vara lite klurigt. Vissa söker efter den bästa hemförsäkringen, den där allt ingår, andra söker efter en billig hemförsäkring och många vill ha något mitt emellan. För att hitta en bra hemförsäkring oavsett vad man är ute efter är det viktigt att ha koll på vad som är viktigt när det kommer till hemförsäkring och veta hur man jämför hemförsäkringar.

Jämför hemförsäkringar utan att du förbinder dig till något!

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en försäkring som täcker skador i din bostad, skador på dina saker och till viss del när du skadar andras saker. Försäkringen gäller för de som bor i bostaden och då behöver de oftast vara registrerade på försäkringen, ibland räcker det dock med att de är skrivna i bostaden.

Vad ingår i en hemförsäkring?

En grundläggande hemförsäkring innehåller i de allra flesta fall följande delar:

 • Egendomsskydd – Ett skydd för dina ägda eller hyrda saker mot stöld, inbrott, brand och vattenläckage.
 • Ansvarsskydd – Ett skydd om du av misstag skulle vålla skada mot någon annans egendom.
 • Rättsskydd – Skydd om du skulle hamna i en rättslig tvist.
 • Reseskydd – Ekonomiskt skydd vid sjukdom och överfall på en resa. Ofta ingår även visst skydd för stöld och skador på resgods, oftast finns begränsningar gällande reslängd.

Saker du bör känna till när du skall teckna hemförsäkring

 • Din hemförsäkring ska anpassas efter din boendeform, olika försäkringsvillkor gäller för villor, bostadsrätter och hyresrätter.
 • För en bostad behövs endast en hemförsäkring, oavsett hur många som bor i bostaden. Det viktiga är att alla som bor i bostaden är anmälda till försäkringsbolaget.
 • En grundläggande hemförsäkring gäller inte för byggnadsskador, motorcyklar, bilar eller båtar, däremot för din cykel.
 • I vissa hemförsäkringar ingår saker som man i andra hemförsäkringar behöver betala extra för till exempel ekonomisk ersättning vid ID-stöld och så kallad drulleförsäkring.
 • De flesta har en hemförsäkring, enligt försäkringsbolagen är det oftast de som precis flyttat hemifrån och nyanlända som saknar hemförsäkring.

”Hemförsäkring flytt” – flytta hemförsäkring vid flytt

När du flyttar till din nya bostad ska du se till att bostaden är försäkrad från den första dagen du har tillträde till den, detta är ju ofta tidigare än inflyttningsdagen. En del hemförsäkringar täcker även skador som uppkommer under flytt. Försäkringsbolagen kan ibland erbjuda att samma försäkring gäller i både utflytts- och inflyttsbostaden under en period. Detta bör du kolla upp, annars brukar det gå att ta en tilläggsförsäkring. Det kan ju hända mycket just vid en flytt. Kontakta ditt försäkringsbolag några veckor innan flytt för att ändra eller säga upp aktuella försäkringar från flyttdatum, alternativt beställa nytt inför flyttdatum.

När du ringer ditt befintliga försäkringsbolag så brukar de bara beskriva hur enkelt det är att flytta med din nuvarande hemförsäkring. Tänk dock på att försäkringsbolaget har allt att vinna på att behålla dig som kund, men passa på att jämför andra försäkringar när du ändå har chansen och när du inte behöver hålla reda på uppsägningstiden för försäkringen!

Säga upp hemförsäkring vid flytt även fast jag har längre avtal?

De flesta hemförsäkringar kan du bara säga upp när försäkringen slutar gälla. Det är ofta en gång per år och försäkringsbolagen påminner absolut inte om när det du har möjlighet att säga upp. Men i samband med flytt finns det ett undantag, så då kan du säga upp hemförsäkringen med hänvisningen till att du inte har behov av den för din nuvarande bostad. Detta måste försäkringsbolaget acceptera, de kan inte heller kräva att du behöver fortsätta med dem i din nya bostad. Tänk på att behålla hemförsäkringen så länge som du har tillgång till din gamla bostad, det vill säga även fast du flyttat ut. Många hemförsäkringar gäller för båda bostäderna under en månad i samband med flytt, kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din nuvarande försäkring.

Täcker hemförsäkringen flytt

De flesta hemförsäkringar täcker skador som sker i samband med flytt i den nya och den gamla bostaden. Däremot täcker inte alla hemförsäkringar eventuella skador som händer under transporten mellan bostäderna. Detta bör du kolla upp innan du flyttar! Speciellt om du flyttar utan flyttfirma. Flyttar du med flyttfirma så ska du se till att de har försäkring för transporten. Alla seriösa flyttfirmor har det, men det är inte alla som är seriösa, ladda gärna ner vår gratis checklista för att kontrollera flyttfirmor.

Hemförsäkring när man flyttar ihop

Det viktigaste är att ni har en hemförsäkring som gäller båda två. Om ni flyttar ihop och tecknar en ny hemförsäkring så brukar man komma ihåg att registrera båda, men om du flyttar in till någon så tänk på att se till att du blir registrerad på hemförsäkringen i den bostaden. Speciellt om du lämnar din gamla bostad och avslutar hemförsäkringen där, annars riskerar du att vara utan hemförsäkring. Många tror att man kommer med automatiskt på hemförsäkringen när man skriver sig (adressändrar) i sin sambos lägenhet, men i de flesta hemförsäkringar räcker inte det, utan du behöver höra av dig och aktivt registrera dig på hemförsäkringen.

Hemförsäkring flytt mellan två lägenheter eller hus

När du flyttar mellan två bostäder är det sällan problem med hemförsäkringen, den brukar gälla under till exempel en månad för båda bostäderna. Detta måste du kolla upp vad som gäller för just ditt försäkringsbolag. När det gäller andra försäkringar till exempel villaförsäkring så gäller inte samma regler, utan där behöver du en försäkring för varje hus du har ansvar för.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en hemförsäkring, däremot har de flesta en hemförsäkring. En hemförsäkring kostar rätt lite i förhållande till den trygghet du kan få. Många tänker också på att en hemförsäkring inte bara täcker saker utan det ingår också till exempel rättsligt skydd. På Moveria rekommenderar vi starkt att du har en hemförsäkring.

Billiga hemförsäkringar för studenter, pensionärer och alla andra

Du får oftast vad du betalar för när det gäller hemförsäkringar. Det finns dock bolag som är bättre än andra på att anpassa försäkringar till vissa kundgrupper. Är du till exempel student eller pensionär så ska du vara extra uppmärksam på priset. Utomlands är det mer vanligt med hemförsäkringar som är väldigt billiga, i Holland kan du köpa en hemförsäkring för ca 20 kr/månad, den har dock kraftiga begränsningar i vilken ersättning du kan få vid eventuell skada. De flesta försäkringsbolagen i Sverige är dock väldigt seriösa, så du kan vara rätt trygg med den försäkring du tecknar. Ofta kan du få jämförbara hemförsäkringar lite billigare från mindre bolag än från de riktigt stora.

I många fall är de försäkringar man kan teckna genom fackförbunden mycket fördelaktiga. En riktigt stor fördel som en del av dessa försäkringar har är att det inte finns begränsning på försäkringsbeloppet som försäkras.

Vilket lösörebelopp ska jag ange i försäkringen? (och vad är lösöre?)

Lösöre är de saker som du äger eller hyr som kan skadas och som täcks av försäkringen. I de flesta hemförsäkringar får du ange ett ”…försäkringsbelopp för din lösegendom…” det vill säga dina saker som försäkringsbolaget kan behöva betala ersättning för. Du ska då ange marknadsvärdet för dessa kläder, möbler, tv-apparater, datorer, Ipads, köksutrustning… Anger du för mycket så kommer du få betala för mycket för din försäkring, anger du för lite så riskerar du att inte bli fullt ersatt för dina skador när något inträffar, även fast det bara är en liten skada och liten del av totalbeloppet. Så till exempel om din favoritvas blir stulen och den är värd 500 kr men du har bara värderat det totala lösöret till hälften av det verkliga värdet, då har du också bara rätt till halva den ersättningen som du hade hoppats på för din vas.

Försäkringsbolagen har oftast tabeller och mallar för hur du ska värdera ditt hem, de är rätt lika mellan de olika bolagen. Så det bästa är att använd dig av en sådan mall när du gör din värderingen. Passa då också på att fotografera så mycket som möjligt av dina värdefullaste föremål.

Gäller hemförsäkring vid flytt? T ex vid inbrott.

Bra hemförsäkring bostadsrätt, hyresrätt, villa och ungdom/student

Bästa hemförsäkringen oberoende om du ska bo i bostadsrätt, hyresrätt eller villa är ofta att teckna den via ditt fackförbund. De försäkringarna är så gott som alltid billigare än alla andra och har bra villkor. Dessa försäkringar syns ju oftast inte heller via jämförelsesajterna, så är du med i facket så börja med att kolla vilket försäkringsskydd de kan hjälpa till med. Är du ungdom kan detta vara än mer fördelaktigt.

Jämför hemförsäkring – vilken hemförsäkring är bäst?

När man jämför hemförsäkringar är det mycket att tänka på. Eftersom priset på en hemförsäkring hos de flesta bolag är individuellt och baseras på ålder, bostadsort med mera, så är det svårt att använda sig utav jämförelsesajternas funktioner. Att hemförsäkringar dessutom, även om namnen hos olika bolag är lika, inte innehåller samma saker gör det ännu svårare. Exempelvis behöver ”stor hemförsäkring” hos Trygg Hansa inte vara samma produkt som ”stor hemförsäkring” hos Dina försäkringar. När man jämför hemförsäkring är det därför viktigt att man jämför samma sak och värderar priset utifrån vad man får. Ett tips kan dock vara att göra en jämförelse på någon av jämförelsesajterna för att få en bild av ungefär vad du kommer att få betala. Det kostar inget att jämföra.

Hemförsäkring för studenter och ungdomar – jämför!

För ungdomar finns speciella hemförsäkringar, det är viktigt att jämföra villkoren för dessa. Är du student är det ofta fördelaktigt att teckna en studentförsäkring. Generellt är hemförsäkringarna som är inriktade på ungdomar billigare och bättre än de vanliga hemförsäkringarna. Försäkringsbolagen vill knyta till sig kunder som sen blir kvar i framtiden. När du flyttar hemifrån så finns det ibland erbjudanden från det försäkringsbolag som ditt hem har.

Hemförsäkring för inneboende eller delad lägenhet?

Varje bostad behöver bara en hemförsäkring, så är ni flera som delar på en lägenhet så räcker det med att en tecknar hemförsäkringen. Men tänk på att alla ska vara inskrivna på hemförsäkringen för att den ska gälla. Detsamma gäller för inneboende. Det kan finnas begränsningar i hemförsäkringarna för hur många det gäller för, prata med ditt försäkringsbolag om detta.

Frågor att ställa dig när du jämför hemförsäkring

Frågor som du kan ställa dig när du jämför hemförsäkringar är dessa:

 • Reser jag mycket? -Kontrollera resedelen, framförallt vad som täcks vid sjukdom kan skilja sig mycket åt mellan försäkringsbolagen.
 • Köper jag ofta mycket nya saker i elektronikväg? -Kontrollera begränsningar gällande elektronik
 • Har jag en tendens att vara lite klumpig? -Se till att få med ”drulle”-tillägget
 • Är du rädd för att bli id-kapad? -Kontrollera vilken hjälp och stöd gällande id-kapning som ingår
 • Riskerar du att få betala skadestånd? -Välj då en hemförsäkring med bra ansvarsförsäkringsdel
 • Risk för rättstvist, kan till exempel vara med en arbetsgivare? -Det varierar mycket gällande rättsskydd och till vilken maxbelopp du kan få hjälp av hemförsäkringen.
 • Ridning, klättring, dykning och andra så kallade riskfyllda fritidsaktiviteter? -Vissa hemförsäkringar har undantag som du bör kolla upp om du håller på med en sån sport. Oftast har föreningarnas försäkringar rätt så låga ersättningsbelopp

Är svaret ja på alla tre så letar du troligtvis efter bästa hemförsäkringen, den mest omfattande hos respektive bolag. Är svaret nej på de två första men ja på den sista bör du i alla fall se till så att du har en otursförsäkring (ibland kallad ”drulle”) i din hemförsäkring.

Sedan bör du också alltid jämföra priser med olika självrisker. Är du beredd att ta lite mer risk när det kommer till självrisken så kan det vara ett sätt att komma ner i pris.

Det bästa sättet att jämföra hemförsäkringar är ofta att besöka respektive försäkringsbolags webbplats, ta fram priser för olika omfattning på försäkringar och på så sätt få en bild av vart man bör ha sin försäkring.

Hemförsäkring för bostadsrätt respektive hyresrätt

Hemförsäkringens omfattning kan vara olika beroende på försäkringsbehovet och boendesituationen. Det är stora skillnader på till exempel en hemförsäkring för en hyresrätt och för en villa. Många bostadsrättsföreningar tecknar även tilläggsförsäkringar åt sina medlemmar. Det är viktigt att undersöka det befintliga försäkringsbehovet innan man tecknar nya försäkringar. En försäkring tecknas oftast på en 12-månaders period och förlängs ofta automatiskt varje år med samma period.
Försäkringar kan dock ändå sägas upp när som helst om försäkringsbehovet försvinner, till exempel om du flyttar ut från den bostad som är försäkrad.
Det är också viktigt att se till att försäkringsuppgifter är aktuella gällande lösöre, antal boende i bostaden, om man har säkerhetsdörr eller larm, etc. Om du samlar alla dina försäkringar i ett bolag eller om du har möjlighet att teckna via facket eller andra organisationer så går det oftast att få en bra rabatt.

Hemförsäkring vid andrahandsuthyrning

När du hyr en bostadsrätt i andra hand eller en hyresrätt så behöver du oftast en hemförsäkring. I vilket fall så måste du kolla om den som har kontraktet för för lägenheten har någon försäkring och i så fall om det är möjligt att du kan registrera dig på den.

Vilken ersättning får jag vid skada från min hemförsäkring?

Många blir besvikna när de drabbas av en skada och sen ska får ut ersättning från från försäkringsbolagen. Detta beror oftast på att försäkringsbolagen skriver ned värdet på saker som blir äldre, undantaget konst och dylikt.

Exempel på ersättning för en stulen köksmaskin

Du har en 5 år gammal fin köksmaskin som blir stulen, hur mycket kan du då få ut som ersättning?

Nypris för köksmaskinen idag6 000 kr
Åldersavdrag (5 år=-70%)– 4 200 kr
Självrisk-1 500 kr
Ersättning som betalas ut:300 kr

Så för något som du behöver betala 6 000 kr för att ersätta så får du 300 kr. Det är oftast åldersavdraget som de flesta reagerar på att det är så stort. Försäkringsbolagen har lite olika villkor, men framförallt elektronik kan ha stora åldersavdrag.

Tips om försäkring av bostad vid flytt

Så sammanfattningsvis, kolla om du kan teckna via facket, fundera på vilken självrisk du är beredd att ha och jämför noga försäkringarna utifrån hur du lever. Vid flytten så ring ditt nuvarande försäkringsbolag och se till att båda bostäderna är försäkrade under flyttiden. Lycka till.

Uppdaterad 2024-04-22 (första publicering 2013-11-27)
Av  Mattias | 24-04-22 |
Kommentarer (0)