Flytt vid renovering eller stambyte – detta gäller

Tillfällig flytt vid renovering, när det inte fungerar att bo kvar i lägenheten, är något en del hyresvärdar erbjuder hjälp med. Men de är inte skyldiga till det – du har alltså inte juridiskt sett rätt till en evakueringslägenhet under tiden som renoveringen pågår. Det gäller oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Däremot kan du som bor i hyresrätt i vissa fall ha rätt till reducerad hyra.

Flytt pga renovering, spackling.

Flytt till evakueringslägenhet vid renovering av hyresrätt

Även om det inte är en skyldighet att erbjuda flytt till evakueringslägenhet vid renovering av hyresrätter är det inte ovanligt att hyresvärdar erbjuder att ordna det. Du kan kolla med din hyresvärd vilka möjligheter som finns, men som hyresgäst kan du alltså inte kräva att hyresvärden ska ordna det.

Eftersom det inte finns några lagkrav kring evakuering vid renovering, är det upp till hyresvärden att avgöra när det är nödvändigt, och om hyresgästen ska erbjudas evakueringslägenhet. Ibland kan du som hyresgäst själv välja om du vill bo kvar eller flytta till en evakueringslägenhet.

Förutsättningarna och behoven kan naturligtvis skilja sig åt från fall till fall. Hyresgäster som tillbringar mycket tid hemma dagtid kan få det besvärligare under en pågående renovering. Till exempel föräldralediga med små barn, äldre, personer som jobbar natt, personer med funktionsnedsättning. Om du känner dig extra utsatt kan det löna sig att vända dig till hyresvärden och prata om läget för att hitta en lösning.

Bor du kvar kan du ha rätt till lägre hyra. Vid större renoveringar där lägenheten inte kan användas som vanligt har du som hyresgäst oftast rätt till nedsatt hyra.

Rättigheter och skyldigheter vid renovering

Vilka rättigheter har du då som hyresgäst, och vilka är hyresvärdens skyldigheter vid renovering? Enligt Hyreslagen måste hyresvärden informera dig skriftligen om den planerade renoveringen, och få ditt godkännande.

Om en hyresgäst inte ger sitt tillstånd kan hyresvärden gå vidare med ärendet till hyresnämnden. Där beslutas om åtgärderna ändå ska få genomföras. Hyresnämnden brukar normalt godkänna renoveringar som kök och badrum i samband med stambyte.

Det finns inga skillnader i reglerna för privata respektive kommunala hyresvärdar. Hyreslagen gäller för båda.

Om du som bor kvar i lägenheten när renoveringen pågår under en tid inte kan använda köket och badrummet måste din hyresvärd se till att du har tillgång till kök, toalett och dusch någon annanstans.

Du kan också begära hyresnedsättning under den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Ersättning för annat boende och flytt vid renovering

Kan du få ersättning för annat boende och flytt vid renovering? Generellt har du rätt till ersättning när du inte kan använda din lägenhet vid större renovering. Ersättningens storlek beräknas då i första hand på hur lång tid du inte har kunnat använda lägenheten, och hur stora delar av den som omfattas av renoveringen.

OBS: Det är viktigt att tänka på du bara kan beviljas hyresreduktion för tiden efter det att du påtalat bristen för hyresvärden. Du har alltså inte rätt till hyresnedsättning för tidsperiod då du betalat hyran utan protest och utan att ha påtalat bristen.

Många fastighetsägare har rutiner för hur kostnaden för hyresgästens flytt ska betalas.
Exempelvis ordnar Stockholms studentbostäder flyttfirma som hjälper hyresgästen flytta till evakueringsboende, och ersätter också hyresgästen för relaterade utgifter till flytten som adressändring.

Ett annat exempel är svenska bostäder som står för flyttfirma vid flytt till eget ordnat boende såväl som evakueringslägenhet, alternativt betalar ut ett schablonbelopp när hyresgästen själv ordnat flytten. När det gäller vissa åtgärder får hyresgästerna själva välja om de ska flytta till evakueringslägenhet, eller bo kvar med rabatterad hyra.

Flytt vid vattenskada i lägenheten eller hos grannen

Liksom vid renovering finns ingenting i lagen som kräver att fastighetsägare ordnar flytt till tillfällig bostad till dig som drabbats av vattenskada i lägenheten eller hos grannen. Men även om du som hyresgäst inte kan kräva ersättningsboende är det inte ovanligt att hyresvärden erbjuder det vid omfattande vattenskada. Det underlättar ofta också för de som ska utföra renoveringsarbetet.

Något du som hyresgäst har rätt till enligt Hyreslagen är skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Det gäller från att du har påtalat bristen och att du vill ha hyresnedsättning. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du få hjälp i dialogen om ersättning med hyresvärden.

Merkostnader vid sanering kan täckas av hemförsäkringen, vänd dig därför också till ditt försäkringsbolag om du drabbats.

Evakuering vid vattenskada i bostadsrätt

Blir det nödvändigt med evakuering till ett tillfälligt boende på grund av vattenskada i din bostadsrätt kan du via din hemförsäkring ha rätt till ersättning för dina kostnader för det tillfälliga boendet. Att ordna boendet är emellertid ingenting som försäkringsbolaget har skyldighet att göra.

Via din hemförsäkring kan du också få ersättning för skador på lösöre och en del av andra merkostnader, till exempel färdigmat om du under en period inte kan använda ditt kök. (Anses du vara vållande till vattenskadan blir dessutom ansvarsskyddet i din hemförsäkring aktuellt.)

Skador på själva lägenheten omfattas i sin tur av bostadrättsförsäkringen och bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Om vattenskadan kommer från läckage från ditt eller grannens våtutrymme, avlopp, installationer, golvbrunn eller kök kan du få ersättning ur din bostadsrättsförsäkring.

Kommer vattenskadan från ledning under tryck är det föreningens fastighetsförsäkring som ska ersätta skadorna i din lägenhet.

Evakuering vid stambyte i bostadsrätt

För evakuering vid stambyte i bostadsrätt har du som bostadsrättsmedlem enligt Bostadsrättslagen varken rätt att få ersättningsboende eller nedsatt avgift.

Det är endast vid skada som föreningen kan anses ha orsakat till exempel genom försumlighet som bostadsrättsföreningen kan bli ersättningsskyldig.

Kolla upp hur det fungerar i ditt fall

För att undvika missförstånd och hitta bästa möjliga lösning rekommenderar vi att du pratar med din hyresvärd eller bostadsrättsförening inför renovering. Är du medlem i hyresgästföreningen kan du även vända dig dit för råd och stöd. Missa inte heller att kolla upp om du har möjlighet att få någon form av ersättning för merkostnader genom din hemförsäkring.

Uppdaterad 2024-04-09 (Första publicering 2020-08-02)
Av  Mattias | 24-04-09 |
Kommentarer (0)