Flytta till bostadsrätt – tipsen du inte vill missa!

  • Hur fördelas underhållsansvaret? Se till att få koll på vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.
  • Vilka avgifter finns? Debiteras du någon avgift för t.ex. nyttjande av gemensam lokal som gym eller bastu.
  • Finns särskilda regler kring renovering?
  • Finns kollektivt bostadsrättstillägg för hemförsäkring?
  • Ingår elavtal, avtal för TV och internet?
  • När får du tillträde? Inför flytten till din bostadsrätt kan du stämma av nyckelöverlämning och tillträde med din mäklare.
  • Vad gäller kring P-plats?
  • Hur vill vi ha det? Om ni ska flytta ihop – ordna skriftligt avtal oavsett lösning.

Ska du flytta till bostadsrätt eller funderar på att göra det? Här går vi igenom vad som gäller när du bor i bostadsrätt, vilka skyldigheter du har som bostadsrättsinnehavare och vad som är viktigt att tänka på inför flytt till bostadsrätt. När du har koll på läget blir både flytten och framtiden tryggare!

Detta gäller när du bor i BRF 

När du köper en bostadsrätt köper du en andel i den bostadsrättsförening, BRF, som äger fastigheten du ska bo i. Med det får du nyttjanderätt till en viss yta i fastigheten, en bostadsrätt som förutom lägenhet också kan vara ett radhus, kedjehus eller villa.

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fastigheten och tillhörande ytor tillsammans. Därför har alla ett gemensamt ansvar, rättigheter och skyldigheter. 

Möjlighet att påverka i bostadsrättsförening

Du som bostadsrättsinnehavare kan vara med och påverka verksamheten i din bostadsrättsförening. Observera att om du bor tillsammans med någon som inte är delägare i bostadsrätten är denna heller inte medlem och har inte samma rätt att påverka. 

På årsstämman har du möjlighet att att upp frågor som du tycker är viktiga. För att göra det måste du först lämna in en motion till styrelsen i tid innan årsstämman. När du senast måste lämna in motionen ska framgå i stadgarna.

Ännu bättre insyn och möjlighet att påverka får du förstås som invald i föreningens styrelse. Berätta för valberedningen om du är intresserad av en plats i styrelsen.

Avgifter för boende i bostadsrätt

De flesta föreningar tar ut en årsavgift för varje bostadsrätt, ofta uppdelad månadsvis eller kvartalsvis. Den avgift som du betalar utifrån ditt andelstal går till att sköta om fastigheten och täcka övriga utgifter i föreningen. 

Föreningen får inte ta ut extra medlemsavgift, inträdesavgift eller andra särskilda avgifter som straffavgift om du inte deltar på föreningens städdagar.

Vissa separata avgifter kan vara okej, som avgift för att utnyttja föreningens bastu, solarium eller gym till exempel. Dessa avgifter ska då tydligt framgå i föreningens stadgar.

När en bostadsrätt byter ägare får en BRF ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

Underhållsansvar för bostadsrätt

När det gäller underhållsansvar skiljer sig en bostadsrätt mycket från en hyresrätt. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för allt inre underhåll i bostadsrättslägenheten. Inklusive tätskikt i våtutrymmen. 

Stadgarna reglerar ofta underhållsansvaret.  Ett exempel är avloppsledningar, golvbrunn, och icke synliga elledningar där vissa föreningar lägger ansvaret på föreningen, medan andra föreningar lägger ansvaret på bostadsrättsinnehavaren. 

Renovering av bostadsrätt

Du får renovera i din bostadsrätt, och i många fall är det inte enligt lag nödvändigt att meddela detta till föreningen. Men det är ändå klokt att göra det, och att vid större åtgärder också se till att få ett skriftligt godkännande från styrelsen. För ingrepp i bärande konstruktioner eller stora ändringar i kök eller våtrum (som till exempel innebär beröring av vatten-, avlopps- värme- eller gasledningar) krävs alltid godkännande från styrelsen.

Så länge du utför arbetet korrekt i enlighet med regler och normer behöver du inte anlita hantverkare, ifall inte föreningens stadgar kräver det för särskilda insatser.

Innan du renoverar: säkerställ att dina försäkringar är i ordning, och att du har bostadsrättstillägg på din hemförsäkring.

Tillstånd för att hyra ut bostadsrätt

Det är inte tillåtet att hyra ut din bostadsrätt utan tillstånd från föreningens styrelse. En del bostadsrättsföreningar har en policy angående andrahandsuthyrning, i vilket fall är det viktigt att du lyfter frågan med din BRF-styrelse. Mer om andrahandsuthyrning av bostad.

Andra skyldigheter

Du ska vara skötsam när det gäller ordning och skick och ha uppsikt över de som vistas i lägenheten. Föreningen ska få tillträde för nödvändiga besiktningar och eventuella reparationsarbeten.

Vid misskötsel är så kallat förverkande yttersta konsekvensen 

Om en bostadsrättsinnehavare missköter sig och inte agerar enligt skyldigheterna kan det ytterst leda till att rätten till bostadsrätten anses förverkad. Det innebär tvångsförsäljning av bostadsrätten, där förrättningskostnaderna dras från överskottet vid försäljningen som i övrigt går till bostadsrättsinnehavaren. Förverkande är ovanligt, men det förekommer. 

Kontrollera föreningens ekonomi & stadgar – stäm av eventuella oklarheter 

Hur ser ekonomin ut? Hur mår föreningen? Det är viktigt att känna sig trygg med den bostadsrättsförening du går in i. Läs årsredovisning och stadgar och prata gärna med en styrelsemedlem om vilka planer som finns framöver.

Flytta ihop i bostadsrätt 

Ska ni flytta ihop i en bostadsrätt som din partner redan äger och bor i? Då har du inte rätt till halva bostaden vid separation, om ni inte kommer överens om att du köper dig in i via skuldebrev och samboavtal. Tänk också på att om du köper en bostadsrätt som ni flyttar in i tillsammans, utan att vara gifta, så är det mycket viktigt att skriva samboavtal annars finns risken vid en separation att du inte har rätt att bo i din lägenhet…

Om du vill bo ihop men inte dela ägandet är det rimligt att bidra till att betala hyra och ränta, men inte amorteringar. (Eftersom amorteringar minskar ägarens skuld och ökar dennes förmögenhet). Kom överens om vad som är bäst för er, och ordna ett skriftligt avtal för bådas trygghet.

Bostadsrättsförsäkring – hemförsäkring med bostadsrättstillägg 

Har bostadsrättsföreningen ett kollektivt avtal för bostadsförsäkring, det vill säga hemförsäkring med bostadsrättstillägg? Om inte behöver du teckna ett eget bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. 

Tänk på att du i bostadsrätt har underhållsansvar och därför själv är skyldig att reparera vid skador. Undantaget är skador i samband med brand eller vattenledningsskada som inte orsakats av dig.

Oavsett om du utgår från kollektivt bostadsrättstillägg eller ett individuellt är det viktigt att kontrollera att det täcker det du har behov av.

Elavtal, TV & internet vid flytt till bostadsrätt 

Ibland ingår elavtal och avtal för TV och internet när du köper bostadsrätt, eftersom många bostadsrättsföreningar förhandlar fram gemensamma avtal för förmånligare priser. Då kan kostnaderna vara inkluderade i den avgift du betalar till bostadsrättsföreningen. 

Om föreningen inte har gemensamt avtal eller om du vill teckna egna avtal får du göra det separat. Se mer om elavtal vid flytt.

Par som flyttar till bostadsrätt tillsammans

Flyttanmälan & eftersändning av post

Du som flyttar måste anmäla de nya adressuppgifterna i en flyttanmälan till Skatteverket, det gäller också dina barn. Du kan också ordna eftersändning av post hos adressändring.se eller ordna det gratis själv

Att ha koll på inför flytt till bostadsrätt 

Gå igenom stadgarna och stäm av funderingar med mäklaren eller styrelsen så att du har koll på läget och kan känna dig trygg när du flyttar in i din bostadsrätt. Gå igenom ovanstående punkter så ska flytten till bostadsrätt gå bra. Lycka till!

Av  Nina | 20-09-30 |
Kommentarer (0)