Andrahandsuthyrning av bostadsrätt, bostad eller hyreslägenhet, tänk på detta!

Du har bestämt dig att lägga ut din bostad på annons för uthyrning. Innan du gör det, så är det en del saker att hålla koll på. Det spelar ingen roll om du har tänkt att hyra ut en längre period eller om det bara är ett par dagar du ska hyra ut bostaden. Det viktigaste nedan är att du har ansvaret även när du hyr ut och kan därmed förlora din bostad om din andrahandshyresgäst missköter sig.

Samtycke vid uthyrning i andrahand

Den som skall hyra ut i andra hand måste ha hyresvärdens samtycke. Eftersom hyresvärden har ett avtal om att upplåta sin lägenhet till en specifik person krävs det samtycke till att en annan person skall bruka lägenheten. Är det en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand så är det föreningssamtycke som krävs. Detta betyder även att det krävs samtycke om man skall låna ut sin bostad utan kostnad. Att hyra ut utan hyresvärdens samtycke kan göra att man går miste om sin lägenhet. För den som enbart hyr ut en del av sin bostad, exempelvis ett rum, så krävs inget samtycke från hyresvärd eller förening.

Hyra ut bostadsrätt eller bostad regler

Det finns lite olika saker att tänka på, beroende på huruvida du själv äger din bostad eller inte. Äger du ditt hus, så kan du hyra ut detta hus, utan att fråga någon annan, det är du som bestämmer. Då gäller det så kallade besittningsskyddet. Funderar du på att hyra ut bostadsrätt så är det inte bara helt upp till dig, utan bostadsrättsföreningen måste godkänna att du hyr ut. Ulrika Blomqvist, som är vd på Bostadsrätterna säger:-Det är viktigt att prata med sin förening då det inte är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt utan att ha fått tillstånd. Hon säger även det att det kan finnas en policy, som tillåter uthyrning över till exempel en viss period på året, men att man ändå ska meddela föreningen om vem som kommer som hyresgäst samt att denne följer alla ordningsregler. Hyra ut lägenhet är inte heller bara något som går att göra på egen hand, här är det hyresvärden som måste ge sitt tillstånd.

Försäkring uthyrning i andra hand eller annan bostad

Håkan Franzen, försäkringsexpert på Trygg-Hansa säger:-Kolla noga över din hemförsäkring eller fritidshusförsäkring vad som gäller. I vissa fall kan det bli högre premier. Genom att du har en försäkring så ska den täcka olika skador som kan uppstå under den tid du hyr ut. Det kan vara brandskador, vattenskador och så vidare. Du bör även vara medveten om att du som väljer att hyra ut lägenhet, eller som hyr ut ditt hus, är den som står för alla risker, om det går sönder saker, genom att någon slår sönder så väl som att den som hyr ut står för risken att det kan stjälas saker.

Andrahandsuthyrning bostadsrätt regler

Hyra ut bostadsrätt till vilket pris?

Det går inte att ta ut hyra på din lägenhet som överstiger vad du själv betalar varje månad. Du kan dock lägga till en liten kostnad om du hyr ut lägenheten möblerad. När det kommer till hus och bostadsrätt, så gäller det att hyran inte får ”påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaden du själv har”. Så länge man håller sig inom lagen så får man alltså ta ut en kostnadsbaserad hyra. Det finns ett bra riktvärde och det är att man tar ut 4 % av vad bostaden är värd på marknaden plus kostnader för drift och slitage. Enligt skatteverket så är det även så att du kan komma att behöva betala skatt när du hyr ut huset eller lägenheten. Du får göra vissa avdrag, för den hyra du får in, ett så kallat schablonavdrag. Denna ligger på 40 000 kronor. Detta avdrag gäller per bostad och per år. Det finns även ytterligare avdrag du har rätt att göra och det är 20 % av hyran samt att du har rätt att få avdrag för din egen del av hyra du betalar. Om du får ett överskott efter dina avdrag är gjorda, så ska du betala 30 % skatt för detta.

Andra saker att tänka på inför uthyrning av bostaden

Utöver att hitta en hyresgäst, ta reda på skälig hyra och se över ditt försäkringsskydd, så finns det ett par andra saker du bör göra inför att hyra ut din bostad. Bland annat är det viktigt att du vid en inflyttning gör en besiktning av huset, lägenheten eller bostadsrätten. Du kan då föra ett protokoll på redan existerande skador. Hyresgästen ska även den göra en besiktning innan inflyttning och skriva på protokollet. Det ger bevis på vad som fanns och inte fanns innan uthyrningen genomfördes. En ytterligare sak du bör göra innan inflyttning sker, är att upprätta ett hyreskontrakt. Detta är till för att skydda dig som hyr ut, men den skyddar även din hyresgäst.

Hyra ut lägenhet till företag

Funderar du på att hyra ut lägenhet till företag, så är det så att detta fungerar på samma sätt som om du skulle hyra ut till en privatperson. Det innebär att hyresvärden ska godkänna om det är en lägenhet, styrelsen o bostadsrättsföreningen om det är en bostadsrätt och du själv, om det är ditt eget hus. Sedan gäller samma saker, som att ta en skälig hyra, skriva kontrakt, besikta bostaden, se över försäkringar och så vidare. Fördelen med att hyra ut till företag är att de oftast har mycket bra betalningsförmåga, och du kan få in lite mer pengar. Nackdelen är att du de facto inte vet vem som faktiskt kommer att bo i din lägenhet eller i ditt hus.

Vad händer om du vill sälja din bostad och du hyr ut?

Om du hyr ut ditt hus, men sedan vill sälja ditt hus, trots att det finns hyresgäster, så är detta något som ofta går bra att göra. Dock ska det finnas en uppsägningstid. Du kan läsa dig till vilken uppsägningstid som gäller i hyreslagen. Du bör dock även se vad det är för avtal ni har skrivit samt att det kan även skilja sig åt beroende på hur länge du haft hyresgäster. Ibland kan man ha otur och hyresgästen vägrar att flytta. Du som hyr ut bostaden kan då inte bara slänga ut hyresgästen och byta lås, utan du måste koppla in hyresnämnden för en eventuell avhysning.

Ansvar hyra andrahand

Även om som förstahandshyresgästen inte bor i lägenheten under uthyrningen så är det alltid hen som är ansvarig för lägenheten. Det är förstahandshyresgästen som skall se till att hyran betalas och hen kan också riskera att bli vräkt om andrahandshyresgästen inte sköter sig.  Se därför till att välja andrahandshyresgäster med omsorg.

Kontrollera andrahandshyresgästen

Att vilja kontrollera andrahandshyresgästen när man som ägare av en bostadsrätt eller innehavare av en hyresrätt skall hyra ut sin bostad i andra hand är helt naturligt. Man vill såklart vara säker på att hyra ut till en trygg och skötsam hyresgäst.

För att vara känna sig trygg i sin uthyrning och minimera risken för en dålig andrahandshyresgäst så finns det vissa saker man kan göra. Det första man skall tänka på är att det på inget sätt är kränkande mot en potentiell hyresgäst att kontrollera andrahandshyresgästen. Det kan till och med kännas skönt också för andrahandshyresgästen att du som förstahandshyresgäst tar uthyrningen på allvar.

Att du vill kontrollera andrahandshyresgästen är alltså inte alls något konstigt utan snarare något du bör göra. Här kommer lite olika sätt att kontrollera andrahandshyresgästen på.

Träffa andrahandshyresgästen

Det absolut bästa är att träffa andrahandshyresgästen. Man får då en personlig bild av personen och man får en känsla av vad det är för person. Att träffa sin andrahandshyresgäst skapar också en trygghet åt båda hållen. Att man som förstahandshyresgäst också ger en bild av sig själv skapar i sig också en respekt från andrahandshyresgästen. Att träffa personen ger också en bild av hur personen är att kommunicera med, något som är viktigt eftersom ni antagligen kommer behöva kommunicera under hela hyresförhållandet.

Kontrollera andrahandshyresgästen tidigare bostadskontakter.

Det kanske bästa sättet att kontrollera sin potentiella andrahandshyresgäst är att höra av sig till personer som hen tidigare hyrt bostad av. Antingen kan man höra av sig till hyresvärdar, bostadsföreningen eller andra personer som hyresgästen hyrt i andra hand utav.

Kontrollera andrahandshyresgästen betalningsförmåga

När man hyr ut sin lägenhet är man såklart mån om att andrahandshyresgästen betalar hyran och gör det i tid. För att kontrollera andrahandshyresgästen betalningsförmåga kan man göra följande:

Kontrollera andrahandshyresgästens arbetssituation. Anställningsavtal och inkomst. Antingen så frågar man andrahandshyresgästen eller så ber man att få se ett anställningsavtal för att försäkra sig om att hyresgästen talar sanning.
Kontakta kronofogden och hör om det finns några ärenden kring din påtänkta andrahandshyresgäst.

Kontrollera andrahandshyresgästens juridiska bakgrund.

Det känns kanske inte helt bra att hyra ut någon som har ett brottsligt förflutet. För att kontrollera detta kan du ringa till tingsrätten och kolla om din tilltänkte andrahandshyresgäst finns i något brottsregister.

När du gjort dessa kontroller kommer det säkerligen gå bra att hyra ut din bostad och du har förhoppningsvis också en känsla av trygghet inför uthyrning.

Här hittar du de blanketter som behövs vid andrahandsuthyrning.

Hyra ut lägenhet i Spanien

Det är inte ovanligt att se att man kan hyra en lägenhet i Spanien, av svenska ägare. Kanske du själv har funderat på att hyra ut din egen? Det finns en del saker att tänka på när det kommer till att hyra ut bostad utomlands. Det gäller att följa alla lagar och regler som gäller i det bostadsområde, stad och provins som din lägenhet ligger i. Det kan annars bli riktigt hårda böter på vissa ställen i Spanien, särskilt om du saknar licenser och så vidare. Det bästa rådet vi kan ge om du vill hyra ut i Spanien är att ta hjälp av en förmedlare, som kan alla lagar och regler och som kan hjälpa dig med allt som krävs inför en uthyrning. Det är nämligen en hel del att tänka på, allt från att få in hyra, betala skatter, sköta om servicen på bostaden och mycket mer. Läs gärna våra artiklar om att flytta till Spanien eller flytta till Portugal.

10 tips för dig som funderar på att hyra ut bostadsrätt, lägenhet eller hus

Här kommer 10 tips för dig som vill hyra ut hus, hyra ut lägenhet eller hyra ut bostadsrätt.
• Fundera på först och främst om du känner dig bekväm med att ha en eller flera personer boende i ditt hem. Samt hur länge det ska gälla.

• Ta reda på vad du kan ta ut för hyra för din bostad.

• Se över vad du har för typ av försäkringar och skydd och kontrollera även vad för krav ditt eget försäkringsbolag har.

• Läs igenom skatteregler och vad som gäller för att betala skatt när du ska hyra ut.

• Se till att du kontrollerar din hyresgästs personuppgifter och ta gärna referenser.

• Se till att kontrollera din hyresgäst betalningsförmåga. Du kan få reda på om personen har obetalda skulder genom att vända dig till Kronofogden. Hos Skatteverket kan du få reda på om det finns obetalda skatteskulder.

• Du bör upprätta en slags inventarielista på vad som finns, om du hyr ut möblerat. Denna förteckning ska hyresgästen skriva under.

• Gör besiktning av bostaden innan inflyttning, skriv protokoll, sedan även en besiktning vid utflyttning.

• Kom överens med din hyresgäst huruvida denne ska betala en deposition eller inte.

• Upprätta ett hyreskontrakt, som är korrekt enligt hur du hyr ut.

Fakta: Det här gäller vid uthyrning

Hyra ut bostadsrätt: För att hyra ut bostadsrätt så krävs tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Storleken på hyran kan du komma överens om tillsammans med din hyresgäst, men hyran får inte överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för själva bostaden.

Hyra ut i andra hand/ hyra ut en hyresrätt: Vill du hyra ut i andra hand, vilket gäller hyresrätter, så måste du ha hyresvärdens tillstånd. Du kan ta ut samma hyra som du själv betalar samt lägga på en kostnad med 10 – 15 % om du hyr ut möblerat.

Hyra ut hus, villa eller fritidshus: Detta bestämmer du om helt själv, men du bör komma överens med din hyresgäst om det ska tillkomma andra kostnader utöver hyran, som till exempel el, värme, vatten, avlopp, soptömning och så vidare.

Källa: Hyresnämnden, Villaägarnas riksförbund

Fakta: Så skyddar du bostaden på bästa sätt

Går du via en förmedlare, som Airbnb eller andra, för korttidsuthyrning, så har de oftast ett visst skydd för dig som hyr ut. Kontrollera noga vad som ingår i detta skydd.

Se till att välja rätt hyresgäst och gå igenom de som vill hyra av dig. Se tidigare omdömen hos andra hyresvärdar, samt kolla upp deras betalningsförmåga.

Inventering av bostaden innan uthyrning är viktig. Ta bort, eller lås in värdefulla saker på en plats som inte hyresgästen kommer åt.

Om du verkligen vill skydda saker från att bli stulna, så kan du märka dem med MärkDNA. Då går det att spåra sakerna tillbaka till dig om de är så att de stjäls.

Kolla upp om din hyresgäst har en egen hemförsäkring. Det ingår ofta ett ansvarsskydd i dessa om hyresgästen skulle orsaka skador.

Skriv ett ordentligt avtal där det framgår vad som gäller för inventarier, städning och liknande. Hyr du ut regelbundet, eller flera olika bostäder så kan detta komma att ses som en slags affärsverksamhet. Om så är fallet så behöver du en särskild försäkring.

Din tillfälliga hyresgäst ska se till att teckna en egen försäkring som gäller för de ägodelar denne person äger och som förvaras i den bostad du äger. Din egen hemförsäkring gäller nämligen inte hyresgäster.

Källa: Försäkringsbolaget If

Det finns mycket att tänka på när du ska hyra ut din bostadsrätt, hus eller lägenhet i andra hand, men det är många som gör det och oftast går det ju faktiskt bra!

Ursprunglig artikel från 2015-12-14, senast kontrollerad och uppdaterad 2024-05-05
Av  Mattias | 24-05-05 |
Kommentarer (0)