Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få offert på:
 • Flyttfirma
 • Flyttstädning
 • Elavtal
 • Bredband
 • Forråd

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

Forråd

21-03-15 - Av Mattias

Att flytta isär – checklista & tips för smidig separation

Allmänna tips för en så smidig separation som möjligt och checklistor med information om vad som gäller och vad man ska tänka på vid skilsmässa och när sambos går isär.

Allmänna tips vid separation

 • Låt sorgeperioden ta slut först.
  Innan man börjar diskutera vem som ska ha vad är det bra om man lugnar ner sig. Då slipper man eventuellt vara ovänner och kan se mer rationellt på vem som ska ha vad. Förhoppningsvis blir separationen då enklare och man kan skiljas som vänner.
 • Bestäm vad som ska hända härnäst.
  Det är lättare att få en överblick över vem som är i behov av vilka saker när båda parter börjar få en bild av hur de ska bo och leva.
 • Gå vidare.
  Ensam efter separationen? Det är en klyscha men tål att upprepas. Har separationen varit jobbig eller ensidig så gäller det att bara försöka glömma den. Gör saker. Plocka upp kontakter med alla gamla vänner. Skaffa en ny hobby.

Har ni barn hemma? Se Flytta isär med barn.

Checklista vid separation – Gift

En checklista vid separation för er som varit gifta och ska skiljas.

 • Lämna in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.
 • Om den ena parten inte vill skiljas och därför inte skriver på pappren ges en sex månaders betänketid. (Denna betänketid ges alltid när man har barn under 16 år tillsammans).
 • Bodelning – Alla era tillgångar räknas samman och delas sedan lika mellan er. Bodelning är inget måste, man kan själva sköta all uppdelning av bohaget.
 • Ett gemensamt ombud – Det räcker ofta med ett gemensamt rättsligt ombud som hjälper er komma överens vid bodelningen. Kommer ni absolut inte överens kan det vara idé att anlita jurister.
 • Äktenskapsförord – Man kan förhandla bort hälften-var-principen genom äktenskapsförord. Specifika tillgångar kan sägas tillhöra den ena parten. Tillgångar som behandlas i ett äktenskapsförord är då inte en del av bodelningen.
 • Bostaden – Om inte annan överenskommelse görs sinsemellan tillfaller den gemensamma bostaden den som anses ha störst behov av den. Den andra parten ersätter ekonomiskt. Oavsett om ni flyttar isär med hus, med bostadsrätt eller hyresrätt så är det rätten som avgör vem som är i störst behov av bostaden (om man absolut inte kan komma överens på egen hand). När bostaden är en viktig del för båda parter är det ofta fördelaktigt att ha ett gemensamt ombud. Dessa är vana vid situationen och kan hjälpa er med olika alternativ. På så sätt slipper det bli en rättslig utredning.
 • Har ni varit gifta kortare än fem år kan ni frångå hälften-var-principen i bodelningen. Ni delar istället på en mindre del. Ni delar på tre femtedelar om ni varit gifta i tre år, fyra femtedelar för fyra år och så vidare.
 • Fastigheter som införskaffats som en följd av ett arv behöver inte alltid ingå i bodelningen, det är beroende på hur det är skrive

Checklista vid separation – Sambo

En checklista för er som varit sambos och ska flytta isär.

 • Bodelning – Kommer ni inte överens om vem som ska ha vad så krävs en bodelning. Vill någon part ha bodelning krävs det att denna anmäler det senast ett år efter separationen.
 • Bodelning för de som varit sambo (enligt sambolagen) innebär att allt som införskaffats för gemensam användning ska ingå i bodelningen. Här ligger tyngden på det gemensamma användandet. Exempelvis om en part betalar en större på en diskmaskin så anses diskmaskinen fortfarande tillhöra båda parter lika mycket och ingår således i en 50/50 bodelning.
 • Saker som införskaffades innan förhållandet men som använts gemensamt ingår inte i bodelningen. Flyttar man exempelvis in i den ena partens bostad tillfaller bostaden den parten.
 • Till ovanstående punkt finns vissa undantag. Om den sambo som inte äger bostaden har vårdnaden av barn eller om andra extraordinära omständigheter råder som gör att den parten har ett mycket större behov av bostaden kan denne få bo kvar mot ekonomisk ersättning.
 • Bil och båt ingår inte i en bodelning. (Om dessa inte har betalats av båda parter)
 • Fritidshus ingår inte i en bodelning. Det är den som står som ägare av ett eventuellt fritidshus som har rätt till det.
 • Ett samboavtal kan fungera som ett sorts äktenskapsförord där det är möjligt att förhandla bort saker som då inte ingår i en eventuell bodelning.
Uppdaterad 2021-03-15 (Första publicering 2017-11-05)

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar