Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få offert på:
 • Flyttfirma
 • Flyttstädning
 • Elavtal
 • Bredband

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

21-03-15 - Av Mattias

Att flytta isär – Tips för en smidig separation

Två checklistor med information om att flytta isär och tips för en så smidig separation som möjligt.
En för de som varit gifta och skall skiljas. En för de som varit sambos och skall flytta isär.
Dessutom en del allmänna tips för alla som skall separera eller flytta isär.
Dessa checklistor behandlar inte om ni skall flytta isär eller separera med barn. Här finns en text som behandlar att flytta isär med barn.

Allmänna tips för alla som skall separera och flytta isär.

 • Låt sorgeperioden ta slut först.
  Innan man börjar diskutera vem som skall ha vad är det bra om man lugnar ner sig. Då slipper man eventuellt vara ovänner och kan se mer rationellt på vem som skall ha vad. Förhoppningsvis blir separationen då enklare och man kan skiljas som vänner.
 • Bestäm vad som skall hända här näst.
  Det är lättare att få en överblick över vem som är i behov av vilka saker när båda parter börjar få en bild av hur dem skall bo och leva.
 • Gå vidare.
  Det är en klyscha men tål att upprepas. Har separationen varit jobbig eller ensidig så gäller det att bara försöka glömma den. Gör saker. Plocka upp kontakter med alla gamla vänner. Skaffa en ny hobby.

Separation – Gift

 • Lämna in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.
 • Om båda parter inte vill skiljas och där av inte skriver på pappren ges en sex månaders betänketid. (Denna betänketid ges alltid man har barn under 16 år tillsammans).
 • Bodelning – Alla era tillgångar räknas samman och delas sedan lika mellan er. Bodelning är inget måste, man kan själva sköta all uppdelning av bohaget.
 • Ett gemensamt ombud – Det räcker ofta med ett gemensamt rättsligt ombud som hjälper er komma överens vid bodelningen. Kommer ni absolut inte överens kan det vara idé att anlita jurister.
 • Äktenskapsförord – Man kan förhandla bort häften var-principen genom äktenskapsförord. Specifika tillgångar kan sägas tillhöra den ena parten. Tillgångar som behandlas i ett äktenskapsförord är då inte en del av bodelningen.
 • Bostaden – Om inte annan överenskommelse görs sinsemellan tillfaller den gemensamma bostaden den som anses ha störst behov av den. Den andra parten ersätter ekonomiskt. Oavsett om ni flyttar isär med hus, med bostadsrätt eller hyresrätt så är det rätten som avgör vem som är i störst behov av bostaden (om man absolut inte kan komma överens på egen hand). När bostaden är en viktig del för båda parter är det ofta fördelaktigt att ha ett gemensamt ombud. Dessa är vana vid situationen och kan hjälpa er med olika alternativ. På så sätt slipper det bli en rättslig utredning.
 • Har ni varit gifta kortare än fem år kan ni frångå hälften var-principen i bodelningen. Ni delar istället på en mindre del. Ni delar på tre femtedelar om ni varit gifta i tre år, fyra femtedelar för fyra år och så vidare.
 • Fastigheter som införskaffats som en följd av ett arv behöver inte alltid ingå i bodelningen, det är beroende på hur det är skrivet.

Flytta isär – Sambo

 • Bodelning – Kommer man inte överens om vem som skall ha vad så krävs en bodelning. Vill någon part ha bodelning krävs det att denna anmäler det senast ett år efter separationen.
 • Bodelning för de som varit sambo (enligt sambolagen) innebär att allt som införskaffats för gemensam användning skall ingå i bodelningen. Här ligger tyngden på det gemensamma användandet. Exempelvis om en part betalar en större på en diskmaskin så anses diskmaskinen fortfarande tillhöra båda parter lika mycket och ingår således i en 50/50 bodelning.
 • Saker som införskaffades innan förhållandet men som använts gemensamt ingår inte i bodelningen. Flyttar man exempelvis in i den ena partens bostad tillfaller bostaden den parten.
 • Till ovanstående punkt finns vissa undantag. Om den sambo som inte äger bostaden har vårdnaden av barn eller om andra extraordinära omständigheter råder som gör att den parten har ett mycket större behov av bostaden kan denne få bo kvar mot ekonomisk ersättning.
 • Bil och båt ingår inte i en bodelning.(Om dessa inte har betalats av båda parter)
 • Fritidshus ingår inte i en bodelning. Det är den som står som ägare av ett eventuellt fritidshus som har rätt till det.
 • Ett samboavtal kan fungera som ett sorts äktenskapsförord där det är möjligt att förhandla bort saker som då inte ingår i en eventuell bodelning.
Uppdaterad 2021-03-15 (Första publicering 2017-11-05)

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar