Årsredovisning bostadsrättsförening

Att kunna tolka och förstå årsredovisning i en bostadsrättsförening kan vara helt avgörande för om man gör ett bra bostadsköp eller inte. Årsredovisning i en bostadsrättsförening berättar hur det ligger till med bostadsrättsförenings ekonomi. Här presenterar Moveria sina bästa tips för hur du granskar årsredovisning i en bostadsrättsförening på djupet och också en del andra tips på hur du kan se över bostadsrättsföreningens ekonomi.

Du äger bostadsrättsföreningen

Det första som är viktigt att förstå är att när man köper en lägenhet så köper man också en del i en förening. Man äger alltså föreningens skulder och tillgångar. Det är därför det är så viktigt att ha koll på föreningens ekonomi. Du vill ju veta vad du köper. När man väl insett detta kan man gå in på djupet och försöka förstå vad man köper och vad som är bra att köpa när det kommer till bostadsrättsförening. Ska du precis till att flytta, och undrar vad en flyttfirma kostar, kan du läsa vår artikel om pris för flyttfirmor.

Bostadsrättsföreningens avgift

Det första och kanske viktigaste, det som alla kollar, är såklart vad avgiften är. Hur mycket skall du betala till föreningen varje månad. Det som kanske är viktigare än hur stor summa du skall betala varje månad är att titta på vad är det du betalar med avgiften. Vad går dina avgiftspengar till och hur påverkar de bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är framförallt amorteringar som du skall hålla utkik efter här. Titta i bostadsrättsföreningens årsredovisning. Hur stora amorteringar gör den varje år. Gångra detta med den andel du äger eller kommer att äga och dividera det sedan med tolv. Då får då fram den andel av din avgift som består av amortering. Precis som i din privata ekonomi skall du inte se amortering som en kostnad.

Exempel: I årsredovisningen för din bostadsrättsförening ser du att amorteringen uppgår till 500 000 kronor. Du äger 5 % av föreningen. Detta ger att på ett år betalar du 500 000*0,05 = 25 000 kr i amortering. Det ger en amortering varje månad på 2083 kronor. Drar du av dessa pengar från din totala avgift får du din så kallade amorteringjusterade avgift. Ur ett långsiktigt perspektiv, alltså om du planerar att bo länge i en förening, är detta ett bättre mått på avgift än den vanliga avgiften som du betalar varje månad. Om detta är din första flytt på egen hand, kolla in vår artikel om att flytta hemifrån för att inte missa det viktigaste inför detta.

När du räknat fram bostadsrättsföreningens totala amorteringar kan du fortsätta med att undersöka hur snabbt du och din bostadsrättsförening kommer ha betalt av er skuld. Ser du att den kommer vara betald inom en överskådlig framtid kan du gå vidare och titta på resultaträkningen och fundera över hur resultatet skulle påverkas om det inte finns några skulder. Vad händer med resultatet om det inte finns några räntekostnader? Kanske kan man då sänka avgiften? Med hur mycket i sådana fall?

En annan sak man skall vara uppmärksam på är om en del av avgiften går till någon form av reparationsfond eller dylikt. Detta är ju då heller ingen kostnad utan pengar som du lägger i en fond som du själv faktisk äger.

Fördelning av lägenheter – Står i bostadsrättsföreningens årsredovisning

En annan grej som kan vara mycket bra att titta på är fördelningen av lägenheter, alltså hur många 1or, 2or osv det finns i föreningen. På de sättet kan du få en ganska bra bild av vad för typ av människor det är som bor i bostadsrättsföreningen. Den generella regeln här är att det är en fördel med fler stora lägenheter. Anledningen är att det då kommer vara fler personer som har en långsiktighet i sitt boende och då på ett helt annat sätt bryr sig om bostadsrättsföreningens ekonomi. Är det bara ettor i föreningen riskerar det att bli ett väldigt kortsiktigt fokus på bostadsrättsföreningens ekonomi.

Marken och byggnaden

Huruvida bostadsrättsföreningen äger marken som fastigheten står på eller om man hyr den kan också vara värt att slänga ett öga på. Återigen tänk på att du köper en del av föreningen. Äger föreningen marken så äger du den. Det som kan vara ännu viktigare är om marken arrenderas och hur det i sådana fall ligger till med avgiften för tomträtt. Hur hög är den? När omförhandlas den? Och vad kan den tänkas bli när det är dags för omförhandling? Ett smidigt sätt att ta reda på detta kan vara att titta på andra fastigheter i närområdet som nyligen omförhandlat sina avtal. Har det varit kraftiga ökningar bör man vara vaksam på om sådana ökningar kan påverka den egna avgiften.

Sedan bör man såklart se över byggnadens skick. Först och främst genom att titta i årsredovisningen för bostadsrättsföreningen. Där är det framförallt stambyte och fasadrenovering som man skall hålla utkik efter. Har någon av dessa inte utförts på länge bör man undersöka fasadens skick och även se över vad ett eventuellt stambyte kan komma att kosta och hur ett sådant skall finansieras.

Uthyrningslokaler påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi

Lokaler och uthyresobjekt skall man alltid se efter. Vilka intäkter, förutom de från bostadsägarna har föreningen. Hur ser fördelningen mellan intäkterna ut. Ofta är det en fördel om en stor del av bostadsrättsföreningens intäkter kommer från lokaler. Vill man vara grundlig kan man be att få titta på kontrakten. Ofta är bostadsrättsföreningen inte så bra på att förhandla och det kan finnas skäl att göra höjningar för de hyresgäster som finns.

Kostnader

En annan grej som kan vara bra att göra om man vill vara riktigt grundlig är att undersöka kostnadsfördelningen och se över hur mycket olika saker kostar. Detta kan man sedan jämföra med andra föreningars kostnader för samma tjänster. Är till exempel grannföreningens kostnad för sophantering mycket lägre finns det ju anledning att se över avtalen.

Den sista grejen vi vill ta upp är räntevillkoren. Titta i bostadsrättsföreningens årsredovisning och se hur hög räntan är. När löper avtalen ut och är det troligt att räntekostnaden vid omförhandling kommer att öka eller sjunka. Hur påverkar det i sin tur bostadsrättsföreningens ekonomi?

Man behöver naturligtvis inte vara så grundlig att man går igenom samtliga av dessa punkter. Men vi hoppas att det var till någon hjälp.

Uppdaterad 2024-03-25 (Första publicering 2015-06-17)
Av  Mattias | 24-03-25 |
Kommentarer (0)