Flytta isär med hus – viktigt att tänka på vid separation

Att flytta isär med hus kan vara lite knepigt. Många undrar vad som händer med bostaden och andra gemensamma fastigheter när man separerar från sin make/maka eller sambo. Den som får bo kvar i bostaden är den som har störst behov av den, om den ena får vårdnad av gemensamma barn så är sannolikheten stor att det är den som har störst behov. Dock måste ju även den med rätten att få bo kvar, kunna klara av ekonomin för att bo kvar. I det ingår till exempel att banken ska acceptera att man ta över bolånet vid skilsmässan eller separationen.

Flytta isär med hus
© Bigstock

Vem får bo kvar i huset vid separation?

Vem har rätt till bostaden när man separerat? Och hur kompenseras den andra parten?

Det gäller vid skilsmässa

Den enklaste lösningen är om man själva kommer överens om vem som ska bo kvar. Kan man inte komma överens och båda parter vill bo kvar så görs en rättslig prövning av vem som har störst behov av bostaden. Har den ena parten vårdnaden av barn fäller det ofta avgörandet, annars görs en bedömning av varje enskilt fall. Övriga fastigheter som inte har lika stor betydelse för levnadssituationen som bostaden ingår i bodelningen på samma sätt som övriga saker. Det innebär att det inte görs någon behovsutvärdering av fritidshus eller andra fastigheter.

Man ska vara medveten om att även om den ena parten bedöms ha större behov av bostaden så ska den andra fortfarande ersättas med lika stort ekonomiskt värde. Bostaden ingår alltså fortfarande i den stora pott som ska delas lika. Får den ena makan en stor bit från potten måste den andra få många små.

Det gäller vid separation för dig som sambo

För sambos är reglerna inte riktigt likadana. Äger man huset tillsammans, det vill säga man har köpt det tillsammans i syfte att bo där tillsammans, så är reglerna identiska. Men om bostaden innan samboförhållandet tillhörde någon av parterna krävs det lite mer för att ett övertagande ska ske. Vårdnad av barn ses fortfarande som skäl till att den andra parten ska ha ett större behov av bostaden, men i övrigt så krävs det synnerliga skäl för att ett övertagande av bostad ska ske. Läs mer om detta i sambolagen paragraf 22.

Köpa ut varandra vid skilsmässa?

En separation om man är gift börjar som bekant med att man skickar in papper och blanketter om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Har man inga barn under 16 år tillsammans så är det inte mer komplicerat utan skilsmässan godkänns och man kan fokusera på bodelningen. Det gäller när du ska skiljas med barn.

En bodelning mellan äkta makar inkluderar allt som man äger. Alla ägodelar (med undantag för saker som förhandlats bort via äktenskapsförord, som testamenterats till enskild person eller enskild egendom enligt gåvobrev) anses vara gemensamma. Detta gäller även de hus man bott tillsammans i och övriga fastigheter. Dessa egendomar läggs i en pott som under bodelningen delas lika.

När allt ska delas lika så kan det innebära att man helt enkelt får köpa ut varandra vid separationen. Det kan ju vara så att ingen kan köpa ut den andra och då kan man bli tvungen att sälja huset.

Gemensamt lån vid separation: ta över bolån

Innan man fastställer vem som har störst behov av huset, och därmed rätten att bo kvar, så bör man dock alltid kolla med sin bank att man verkligen kan bo kvar i huset. De flesta makar har gemensamt lån på sina hus. Lån som bygger på två personers inkomster. Banken har alltså en betydligt större säkerhet jämfört med enbart en inkomst.

När bara den ena parten ska äga bostaden ska ju lånet enbart stå på denna. Banken kommer då göra en ny kreditprövning på enbart en person. Antingen kommer dem fram till att det går alldeles utmärkt att bara en person står på lånet på grund av dennes höga inkomst eller att lånet inte är så omfattande. Men, banken kan också ta beslutet att ingen av parterna är kreditvärdiga nog för att ha den omfattningen på lån.

Om detta sker så tvingas man helt enkelt att sälja huset. Pengarna från försäljningen ingår då i bodelning och båda parter får skaffa sig en lägre värderad bostad.

Vägrar sälja huset vid seaparation – vad gör man?

Vad gäller vid separation från sambo?

Om din sambo vägrar sälja lägenheten eller huset vid en separation så har du lagen på din sida att göra en tvångsförsäljning. Enligt samäganderättslagen så kan du ansöka hos tingsrätten för att få till en försäljning via offentlig auktionsförfarande. Det finns undantag från detta vid ”synnerliga skäl”, men det är få. Det bästa är förstås om ni kan komma överens, och om till exempel den ena ska bo kvar, att denne kan lösa ut den andra via ett pris som till exempel en oberoende mäklare sätter.

Vad gäller vid skilsmässa?

Om ni är gifta och den ena parten vägrar sälja vid separation så gäller istället äktenskapsbalkens regler, kortfattat kan man säga att ingen kan tvinga den andra att sälja förrän bodelningen är gjord, undantag finns dock men då behöver man ha domstolens godkännande. Men i princip så gäller att den som har mest nytta av bostaden ska få behålla den och den andra ska få betalt marknadsmässigt pris för sin del i bodelningen. Om ingen av parterna kan lösa ut den andra, så kan följden bli att ni behöver sälja som en del i bodelningen.

Hantera ekonomin när ni flyttar isär

När ni flyttar isär från ett gemensamt hus är det viktigt att även tänka på de ekonomiska aspekterna. Utöver de praktiska stegen ovan, kan följande råd vara användbara för att hantera ekonomin under separationen:

  1. Värdera fastigheten: Innan ni fattar något beslut om vad som ska hända med ert gemensamma hus, bör ni överväga att anlita en mäklare för att värdera fastigheten. Detta ger er en tydlig bild av husets marknadsvärde och underlättar förhandlingen om hur ni ska fördela era gemensamma tillgångar.
  2. Sälja eller behålla huset: Ni behöver fatta ett beslut om huruvida ni ska sälja huset och dela på vinsten, eller om en av er ska köpa ut den andre. Ta hänsyn till era individuella ekonomiska situationer och framtidsplaner när ni fattar detta beslut.
  3. Låneansvar: Om ni har gemensamma lån, är det viktigt att kommunicera med långivaren/banken för att förstå hur lånen ska hanteras. I vissa fall kan lånen behöva delas upp eller omförhandlas så att endast en person är ansvarig för återbetalningen.
  4. Juridisk hjälp: Om ni har svårt att enas om hur ni ska dela era gemensamma tillgångar och skulder, kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning. En advokat som specialiserar sig på familjerätt kan hjälpa er att nå en rättvis och laglig överenskommelse.

Genom att ta hänsyn till dessa ekonomiska aspekter kan ni säkerställa att separationen blir så smidig och rättvis som möjligt för båda parter.

Uppdaterad 2023-03-21 (Första publicering 2016-08-26)
Av  Mattias | 23-03-21 |
Kommentarer (0)