Flyttskatt – Reavinstskatt – Stämpelskatt-Vad är det?

Begreppet flyttskatt är ett samlingsnamn på skatter man kan behöva betala när man flyttar. Ofta syftar begreppet flyttskatt enbart på den största skattekostnaden som uppstår i samband med flytt nämligen reavinstskatten. Reavinstskatten är en skatt som drabbar den som säljer sin bostad med vinst. Tack vare den stora tillväxt vi har sett på bostadsmarknaden de senaste åren så blir reavinsterna på bostäder mycket höga och då också reavinstskatterna. En följd har blivit att många inte vill eller har råd att flytta. Framförallt väljer många äldre att bo kvar i stora villor de inte har behov av. Något som gör att småbarnsfamiljer får svårare att hitta bostäder. På senare år har frågan om reavinstskatt därför varit en het politisk potatis.

Flyttskatt på Skatteverket

Reavinstskatt – I folkmun flyttskatt

Reavinstskatt innebär att den som säljer en bostad skall betala skatt på den eventuella vinst man gjort på bostaden.
Vinsten beräknas som försäljningspriset minus försäljningspris och förbättringsutgifter. Köpte man sin bostad för 2 500 000 kr och säljer den för 3 000 000 kr så skall man betala reavinstskatt på mellanskillnaden. I detta exempel skall skatten då beräknas på reavinsten som är 500 000 kr. Reavinstskatten är 22 procent. Man pratar därför ofta om att flyttskatten är 22 procent. I ovanstående exempel skulle reavinstskatten bli:
500 000 * 0,22 = 110 000.
Skulle man under tiden man bott i bostaden gjort omfattande renoveringar. Säg till ett värde av 200 000 kronor. Ska reavinsten reduceras med detta belopp.
Reavinsten blir då 500 000 – 200 000 = 300 000. Skatten blir då 300 000 * 0,22 = 66 000.
Pengarna skall betalas in till skatteverket. Se skatteverkets hemsida för att kontroller vilket datum pengarna skall betalas in. Skatteverket har ett jättebra verktyg för att räkna ut din reavinstskatt, det hittar du här

Uppskov på sin flyttskatt

Många anser som sagt att reavinstskatten försvårar och gör det dyrt att flytta. De flesta skall köpa ny bostad och behöver den vinst man gjort på tidigare bostad för att finansiera en ny. Det finns därför regler som gör att man kan få uppskov på skatten. För att få uppskov på reavinstskatten krävs att man uppfyller vissa kriterier. Man måste ha bott i den sålda bostaden i minst ett år. Man måste köpa en ny bostad, man kan inte flytta till exempelvis en hyreslägenhet. Man ska ha köpt en ny bostad senast den 31 december första året efter försäljningen och bosatt sig i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret.  Uppskovsbeloppet är den reavinst du gör på din bostad men reduceras om den nyköpta bostaden är billigare än försäljningspriset av den gamla.

Skulle något av dessa kriterier inte vara uppfyllda så kan man inte få uppskov och man beskattas då för hela beloppet det år man deklarerar försäljningen. Eftersom det finns ett boendekrav för att få uppskov så kan uppskov inte fås på fritidshus eller andra fastigheter som inte ägs i boendesyfte.

Fram till 2020 fick du dessutom en årlig kostnad för ditt uppskov, den var på 0,5% av uppskovsbeloppet varje år. Så i exemplet ovan med 66 000 kr i uppskovsbelopp så blir den årliga kostnaden 66 000 x 0,5% = 1 503 kr/år. Men från 2021 så upphör denna årliga kostnad, så om du sålt en bostad 2014-2020 och betalat reavinst utan att begära uppskov så kan det vara lönsamt att göra det i efterhand. Skatteverket har en e-tjänst för att göra denna rättning.

Avdrag på reavinstskatten som du får göra

För att minska din reavinst eller öka din skattegrundande förlust så får du göra avdrag. De kostnader som kan vara avdragsgilla är bland annat:

  • Kostnader som du kan styrka som har med försäljningen av bostaden att göra, mest uppenbart är mäklararvodet men även till exempel styling-kostnad kan vara avdragsgill.
  • Den delen av en reparation av bostaden som var en förbättring får du också dra av, ren reparation är dock inte avdragsgill. Om du till exempel byter ut din trasiga enkla tvättmaskin med en supertvättmaskin så kan det räknas som en standardhöjning som berättigar till avdrag. Denna typ av kostnader får bara medräknas om de inträffat inom 5 år innan försäljningen.
  • Nyinstallation av utrustning som inte funnits tidigare är avdragsgillt, likaså ny-, till- och ombyggnader som gör att planlösningen ändras på bostaden.

Tankesättet är att man utgår hur standarden på bostaden var när du köpte den, om det är högre standard när du flyttar ut så kan du ha rätt till avdrag för de kostnader du haft för att höja standarden. Varje år du ägt bostaden måste du komma upp till minst 5 000 kr för att det året ska räknas när du sammanställer avdragen. Tänk också på att det bara är den delen av kostnaden som är standardhöjande som du får dra av.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är en annan del av vår flyttskatt. Den drabbar den som köper en fristående fastighet med tillhörande tomt eller den som köper en lagfart. Skatten utgörs av 1,5 procent av köpeskilling. Stämpelskatt tas också ut vid inteckning. Procentsatsen är då 2 procent.

För att läsa mer om flyttskatt och att sälja din bostad så läs mer på Skatteverkets hemsida om försäljning av bostad.

Uppdaterad 2020-12-20 (Första publicering 2014-10-29)
Av  Mattias | 20-12-21 |
Kommentarer (0)