Tips om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
14-12-29 - Av Admin

Flyttskatt – Reavinstskatt – Stämpelskatt-Vad är det?

Begreppet flyttskatt är ett samlingsnamn på skatter man kan behöva betala när man flyttar. Ofta syftar begreppet flyttskatt enbart på den största skattekostnaden som uppstår i samband med flytt nämligen reavinstskatten. Reavinstskatten är en skatt som drabbar den som säljer sin bostad med vinst. Tack vare den stora tillväxt vi har sett på bostadsmarknaden de senaste åren så blir reavinsterna på bostäder mycket höga och då också reavinstskatterna. En följd har blivit att många inte vill eller har råd att flytta. Framförallt väljer många äldre att bo kvar i stora villor dem inte har behov av. Något som gör att småbarnsfamiljer får svårare att hitta bostäder. På senare år har frågan om reavinstskatt därför varit en het politisk potatis.

Reavinstskatt – I folkmun flyttskatt

Reavinstskatt innebär att den som säljer en bostad skall betala skatt på den eventuella vinst man gjort på bostaden.
Vinsten beräknas som försäljningspriset minus förbättringsutgifter och försäljningspris. Köpte man sin bostad för 1 500 000 och säljer den för 2 000 000 så skall man betala reavinstskatt på mellanskillnaden. I detta exempel skall skatten då beräknas på reavinsten som är 500 000. Reavinstskatten är 22 procent. Man pratar därför ofta om att flyttskatten är 22 procent. I ovanstående exempel skulle reavinstskatten bli:
500 000 * 0,22 = 110 000.
Skulle man under tiden man bott i bostaden gjort omfattande renoveringar. Säg till ett värde av 200 000 kronor. Ska reavinsten reduceras med detta belopp.
Reavinsten blir då 500 000 – 200 000 = 300 000. Skatten blir då 300 000 * 0,22 = 66 000.
Pengarna skall betalas in till skatteverket. Se skatteverkets hemsida för att kontroller vilket datum pengarna skall betalas in. skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad

Uppskov på sin flyttskatt

Många anser som sagt att reavinstskatten försvårar och gör det dyrt att flytta. De flesta skall köpa ny bostad och behöver den vinst man gjort på tidigare bostad för att finansiera en ny. Det finns därför regler som gör att man kan få uppskov på skatten. För att få uppskov på reavinstskatten krävs att man uppfyller vissa kriterier. Man måste ha bott i den sålda bostaden i minst ett år. Man måste köpa en ny bostad, man kan inte flytta till exempelvis en hyreslägenhet. Man ska ha köpt en ny bostad senast den 31 december första året efter försäljningen och bosatt sig i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Dessutom måste uppskovsbeloppet vara över 50 000 kronor. Uppskovsbeloppet är den reavinst du gör på din bostad men reduceras om den nyköpta bostaden är billigare än försäljningspriset av den gamla.

Skulle något av dessa kriterier inte vara uppfyllda så kan man inte få uppskov och man beskattas då för hela beloppet det år man deklarerar försäljningen. Eftersom det finns ett boendekrav för att få uppskov så kan uppskov inte fås på fritidshus eller andra fastigheter som inte ägs i boendesyfte.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är en annan del av vår flyttskatt. Den drabbar den som köper en fristående fastighet med tillhörande tomt eller den som köper en lagfart. Skatten utgörs av 1,5 procent av köpeskilling. Stämpelskatt tas också ut vid inteckning. Procentsatsen är då 2 procent.

För att läsa mer om flyttskatt besök skatteverket skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/forsaljningavbostad


Du kan också läsa om RUT-avdrag i samband med flytt.

Kommentarer (0)

Kommentera