Hur gör jag med bostadsbidraget vid flytt?

Om du flyttar från adressen du har bostadsbidrag för behöver du göra en ny ansökan för den nya adressen.
Viktigt! Meddela förändringar som kan påverka din rätt till bostadsbidrag eller dess storlek
Om din inkomst eller boendesituation förändras är det viktigt att du meddelar Försäkringskassan det. Tjänar du till exempel mindre än du trodde att du skulle göra kan du annars gå miste om en utökning av bostadsbidraget. Och tjänar du mer kan du bli återbetalningsskyldig längre fram.

Förändringar du behöver meddela till Försäkringskassan:

● ändrad inkomst
● ändrad hyra eller månadsavgift
● om någon flyttar in hos dig
● om något av barnen flyttar ut.

Du kan ändra dina uppgifter på Försäkringskassans Mina sidor, eller ringa dem och informera om förändringen. Gör det snarast möjligt, senast inom 14 dagar efter förändringen.

Räkna ut bostadsbidrag om du ska flytta

Vem kan söka bostadsbidrag och bostadstillägg och vad gäller?

Du kan söka bostadsbidrag som har barn boende hemma, eller är mellan 18 och 29 år. Bostadsbidraget är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som betalas ut för att bidra till hyran eller månadsavgiften för boendet när du har låg inkomst. De faktorer som påverkar om du har rätt till bostadsbidrag och i så fall vilket belopp är inkomst, boendekostnader och bostadsyta. Är du gift eller har sambo vägs också dennes inkomster in.

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan istället ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Bostadsbidraget är preliminärt, det vill säga det baseras på din beräknade inkomst för kalenderåret. Det slutliga beloppet bestäms i efterhand. Det kan innebära att du får ytterligare bostadsbidrag retroaktivt, eller att du blir återbetalningsskyldig om du fått ett för högt belopp utbetalt.

Bostadsbidrag för barnfamiljer

Bostadsbidrag för barnfamilj kan du få om du:

● har barn som bor hos dig
● betalar minst 1 400 kr/månad för din bostad
● bor och är skriven på den adress du söker bidrag för*

*undantag finns, se längre ned.

Observera att barnet måste vara under 18 år, alternativt få antingen studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Om ditt barn inte bor hos dig hela tiden kan du ändå få bostadsbidrag när:

● barnet bor hos dig omkring halva tiden och du har del av vårdnaden
● barnet bor hos dig mindre än halva tiden en mer än 30 dagar per år, om bostaden är minst 40 kvadratmeter med minst två rum och kök.

Bostadsbidrag för unga

Bostadsbidrag för unga kan du få om du

● är mellan 18 och 29 år
● betalar minst 1 800 kr/månad för din bostad
● bor och är skriven på den adress du söker bidrag för.*

*undantag finns, se längre ned.

Måste jag vara folkbokförd på adressen jag söker bostadsbidrag för?

När det gäller kravet på folkbokföring är undantag möjliga när det finns särskilda skäl:

● Om du ska bo på adressen kortare tid än ett år.
● Om du är kvarskriven på din gamla adress på grund av risk för att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier.

Finns bostadsbidrag för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning?

Det ekonomiska stödet till boendekostnader för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kallas bostadstillägg.

Du kan få bostadstillägg från Försäkringskassan om du:

● bor i Sverige
● har aktivitetsersättning eller sjukersättning
● har låg inkomst och kostnader för bostaden
● inte har fyllt 65 år.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Finns bostadsbidrag för pensionärer?

Från och med 1 januari 2010 är det Pensionsmyndigheten som har ansvaret för bostadstillägg till pensionärer. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer

● oavsett om du hyr eller äger din bostad
● även om du har förmögenhet
● om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension inklusive premiepension
● om du har en utländsk pension som motsvarar svensk allmän pension
● om du är under 65 år och fick änkepension före år 2003.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Kan jag få bostadsbidrag som student eller arbetslös?

Nej, bara om du också hör till någon av de andra grupperna. Det vill säga om du är mellan 18 och 29 år eller om du har barn. Är du student räknas 80 procent av studiebidraget som bidragsgrundande inkomst.

För vilken typ av boende kan jag ansöka om bostadsbidrag?

Du kan ansöka om bostadsbidrag för hyresrätt, bostadsrätt och småhus.

Kan jag få bostadsbidrag om jag hyr i andra hand?

Ja, om du har ett giltigt andrahandskontrakt som godkänts av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Bifoga det med din ansökan.

Kan jag få bostadsbidrag som inneboende?

Nej, du kan inte få bostadsbidrag som inneboende. Undantaget är barnfamiljer som kan ha rätt till det särskilda bidraget för hemmavarande barn eller det särskilda bidraget för barn som bor växelvis.

Kan jag få bostadsbidrag om jag bor eller arbetar i ett annat land?

Du kan ha rätt till delar av bostadsbidraget när du eller en familjemedlem bor eller arbetar i ett annat land inom EU/EES, eller Schweiz. Läs mer om EU-familjeförmåner på Försäkringskassans webbplats.

Hur mycket kan jag få i bostadsbidrag?

Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på vilka inkomster du har, hur många barn som bor hemma, vad dina boendekostnader är och hur stor din bostad är. Den bidragsgrundande bostadskostnaden för hyresrätt är hyran inklusive uppvärmningskostnad. Observera att el och övriga avgifter ej ingår.

Den bidragsgrundande bostadskostnaden för bostadsrätt eller småhus är månadsavgiften inklusive uppvärmningskostnad. Vid eventuellt lån där bostadsrätten är säkerhet får även en del av räntekostnaderna räknas med. Observera att el och övriga avgifter ej ingår.

Observera att den bidragsgrundande bostadskostnaden minskas om: någon annan än din make/maka, sambo eller barn bor i din bostad; du hyr ut ett eller flera rum; barn över 20 år bor hemma utan studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Vad räknas som inkomster när du söker bostadsbidrag?

Inkomster som räknas med när du ansöker om bostadsbidrag är:

● Inkomst av tjänst; lön och förmåner som sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, pension, vårdbidrag etcetera.
● Inkomst av eget företag
● Vissa utlandsinkomster
● Studiemedel – studiebidrag och studiestartstöd
● Skattefria stipendier
● Etableringsersättning
● Egen förmögenhet
● Hemmavarande barns förmögenhet
● Växelvis boende barns halva förmögenhet
● Kapitalinkomster.

Vad räknas som förmögenhet & kapitalinkomster?

Förmögenhet kan förutom pengar på kontot till exempel vara privat bostadsfastighet, aktier eller andra värdepapper. När värdet totalt överstiger 100 000 kronor räknas det med när du ansöker om bostadsbidrag.

Kapitalinkomst kan vara ränta på bankkonto och obligationer, vinster och utdelningar på aktier och fonder. Ofta räknas också barnens kapitalinkomster med när du ansöker om bostadsbidrag.

Går det att räkna ut hur mycket jag kommer få i bostadsbidrag?

I Försäkringskassans verktyg Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kommer få i bostadsbidrag, enligt en preliminär beräkning.

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

Du ansöker om bostadsbidrag på Försäkringskassan.se, där du får fylla i en blankett och bifoga aktuella digitala dokument. Har du inte digitala kopior kan du skanna eller helt enkelt fota av dokumenten med mobilen.

Du kan också välja att skicka pappersdokument via post, senast 7 dagar efter att du ansökt.

Om du söker som ensamstående loggar du in på Försäkringskassans Mina sidor, fyller i uppgifterna och skickar in med de digitala bilagorna. Har du barn över 18 år behöver även denne/de logga in och signera. (Barnet ser inga andra uppgifter än de som rör denne.)

Om du söker med en partner loggar en av er in på Försäkringskassans Mina sidor och fyller i uppgifter för båda. (Den som loggar in först är den som får utbetalningen.) När ansökan är signerad måste den andra logga in och godkänna uppgifterna senast inom 10 dagar. Har ni barn över 18 år behöver därefter även denne/de logga in och signera. (Barnet ser inga andra uppgifter än de som rör denne.)

Ansöka om bostadsbidrag till hyresrätt

De här dokumenten behöver du:

● hyreskontraktet (om det är första gången du söker bostadsbidrag för bostaden)
● senaste hyresspecifikationen.

Ansöka om bostadsbidrag till bostadsrätt

De här dokumenten behöver du:

● upplåtelse- eller överlåtelse-avtalet (om det är första gången du söker bostadsbidrag för bostaden)
● senaste avgiftsspecifikationen
● papper som visar att bostadsrätten är pantsatt för lån (om du har lån på bostadsrätten)
● senaste låneavin med skuld och räntesats (om du har lån på bostadsrätten).

Ansöka om bostadsbidrag till småhus

De här dokumenten behöver du:

● papper som visar att huset är pantsatt för lån (om du har lån på huset)
● senaste låneavin med skuld och räntesats (om du har lån på huset)
● papper som visar vad tomträtten kostar (om du har tomträtt).

Hur lång tid tar det att få besked om bostadsbidrag?

Det ska ta högst 30 dagar från det att du lämnat in din ansökan till dess att du får besked, förutsatt att din ansökan är komplett. Om uppgifter saknas kontaktar Försäkringskassan dig.

När kommer bostadsbidraget?

Bostadsbidraget kommer in på kontot den 27:e varje månad. Det betalas ut i efterskott. När den 27:e infaller en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Uppdaterad 2024-04-25 (Första publicering 2020-03-03)
Av  Mattias | 24-04-25 |
Kommentarer (0)