Regler 2024, Flyttbidrag, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, EU, Socialtjänst

Flyttbidrag upphörde 2015 och ersatte tidigare tre olika bidrag. Idag kan man inte få flyttbidrag för pendlingskostnader eller bohagsflytt, men ersättning för intervjuresor finns kvar. Diskussioner pågår om flyttbidrag till Norrland. Personer mellan 18-35 år kan söka EU-bidrag via Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten och Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till. Flyttavdrag är fortfarande möjligt vid flytt.

Stora delar av det vi tidigare kallat flyttbidrag har upphört att existera sedan några år tillbaka. Detta var ett beslut som klubbades igenom den 1 september 2015. Ända sedan 1999 har man som svensk kunnat få olika typer av flyttbidrag när man flyttar på grund av ett arbete. Det kan man alltså inte få längre. Men nya diskussioner pågår nu 2024 till exempel om flyttbidrag till Norrland.

Flyttbidrag upphör

Begreppet flyttbidrag har tidigare varit ett samlingsnamn för tre olika bidrag.

Man har kunnat få ersättning om man tvingas pendla till sitt arbete. Man har då kunnat få bidrag för både daglig pendling och även veckopendling i de fall det krävts. Pendlingsstödet har upphört att existera och man får nu inte längre flyttbidrag om man måste pendla till sitt nya arbete.

Ersättning för bohagsflytt har varit en annan form av flyttbidrag som nu upphört. Har man varit arbetssökande under en längre tid och sedan fått jobb på en annan ort har man tidigare kunnat få ersättning för kostnader för att flytta sitt bohag. Något man alltså inte får numera. Det finns politiker som har föreslagit att återinföra någon typ av flyttbidrag för de som flyttar till Norrland, detta på grund av det stora behov av arbetskraft som uppkommit när utbyggnad av bland annat batterifabriker har påbörjats.

Den typ av flyttbidrag som fortfarande finns kvar är den ersättning som kan betalas ut för att åka på intervjuresa. Man kan fortfarande få ersättning för att åka på intervjuresa på annan ort än hemorten. Prata med din lokala arbetsförmedling.

Om du är mellan 18-35 år så finns det även EU-bidrag som administreras av Arbetsförmedlingen.

Via Socialtjänsten och Försäkringskassan kan man också höra efter vad de kan hjälpa till med, under vissa förhållanden kan det finnas möjlighet att få flyttbidrag via dem.

Det finns dock fortfarande avdrag du kan få göra i samband med flytt, så kallade flyttavdrag. Vill du ha fler ekonomiska tips inför din flytt, läs vår artikel om priser för flyttfirmor

Slutligen så kan givetvis det företag som du ska börja arbeta på ge dig ett flyttbidrag, detta har då inget med myndigheterna att göra, annat än att det finns vissa möjligheter för företagen att dra av en sån kostnad för att få mindre skatt.

Uppdaterad 2024-04-22 (Första publicering 2014-04-19)

Av  Mattias | 24-04-22 |
Kommentarer (0)

Kommentera