Tips om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
19-01-20 - Av Admin

Flyttbidrag, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, EU, Socialtjänst 2019

Stora delar av det vi tidigare kallat flyttbidrag har nu upphört att existera. Detta var ett beslut som klubbades igenom den 1 september 2015. Ända sedan 1999 har man som svensk kunnat få olika typer av flyttbidrag när man flyttar på grund av ett arbete. Det kan man alltså inte få längre.

Flyttbidrag upphör

Begreppet flyttbidrag har tidigare varit ett samlingsnamn för tre olika bidrag.

Få lånelöfte – kostnadsfritt, utan direktkontakt med bankerna!*

Man har kunnat få ersättning om man tvingas pendla till sitt arbete. Man har du kunnat få bidrag för både daglig pendling och även veckopendling i de fall det krävts. Pendlingsstödet har upphört att existera och man får nu inte längre flyttbidrag om man måste pendla till sitt nya arbete .

Ersättning för bohagsflytt har varit en annan form av flyttbidrag som nu upphört. Har man varit arbetssökande under en längre tid och sedan fått jobb på en annan ort har man tidigare kunnat få ersättning för kostnader för att flytta sitt bohag. Något man alltså inte får numera.

Den typ av flyttbidrag som fortfarande finns kvar är den ersättning som kan betalas ut för att åka på intervjuresa. Man kan fortfarande få ersättning för att åka på intervjuresa på annan ort än hemorten. Prata med din lokala arbetsförmedling.

Om du är mellan 18-35 år så finns det även EU-bidrag som administreras av Arbetsförmedlingen.

Via Socialtjänsten och Försäkringskassan kan man också höra efter vad de kan hjälpa till med, under vissa förhållanden kan det finnas möjlighet att få flyttbidrag via dem.

Kommentarer (0)

Kommentera