Ledighet vid flytt – vad gäller för att få en flyttdag med lön?

Har du enligt lag rätt till ledighet från jobbet vid flytt? Svaret är nej. Det finns ingen lag som reglerar ledighet vid flytt. Generellt brukar dock de flesta arbetsgivare bevilja någon form av ledighet för den som ska genomföra en flytt. Vissa avtal ger till och med rätt till ledighet med lön, och flyttar du för att arbetsgivaren kräver det finns dessutom möjlighet till flyttersättning. Om du inte har ett kollektivavtal eller annat avtal som ger dig rätt till en ledig dag för flytt så är det upp till arbetsgivaren att bestämma vad som gäller.

Permission för flytt

Permission innebär kortare ledighet med bibehållen lön, vanligen högst en dag. I samband med flytt är permission relativt ovanligt, men gäller för en del yrkesgrupper som har det via kollektivavtalet, och förekommer också i policyn hos en del företag. Om det inte ingår i ditt kollektivavtal så är det upp till arbetsgivarens goda vilja om de vill ge dig betald ledighet vid flytt det vill säga permission.

Tjänstledigt för flytt

Att beviljas tjänstledigt vid flytt, det vill säga obetald ledighet, finns det ofta goda förutsättningar för. Det är dock sällan något du har rätt till, tjänstledighet vid flytt är dock något som inte kostar arbetsgivaren något och är därför vanligt att de går med på.

Ta ut semesterdagar för att flytta

Du kan också ansöka om att ta ut en semesterdag när du ska flytta. I de flesta avtalen på arbetsmarknaden så ska arbetsgivaren och arbetstagaren i samråd komma överens om semestern. Det är dock nästan i alla sammanhang arbetsgivaren som kan bestämma om det fungerar att du tar semester en viss dag. Se därför till att i god tid ansöka om ledigt för flyttdagen och se till att få ett skriftligt ok från arbetsgivaren. Det kan bli dyrt att ändra tid för en bokad flyttbil och flyttstädning om du skulle vara tvungen att göra det på grund av att arbetsgivaren inte anser sig ha givit ok till din ledighet.

Flyttsläp-ledigt vid flytt

Vissa utnyttjar föräldraledighet i samband med flytt

Även om du enligt semesterlagen har rätt att ta ut ett visst antal semesterdagar, finns inga garantier för att arbetsgivaren beviljar att du tar ut semester ett visst datum. När arbetsgivaren nekar ledighet för flytt finns det de som utnyttjar möjligheten att ta ut föräldraledighet. Om du ansöker om föräldraledighet 3 månader innan aktuellt datum, så har nämligen arbetsgivaren inte rätt att avslå din ansökan. Tanken med föräldraledighet är ju dock att vara med ditt barn men kanske kan du kombinera det hela.

Rätt till ledighet vid flytt – vad säger kollektivavtalet?

Vi har kollat vad som gäller i hos ett urval fackförbund. Sammanfattningsvis saknas reglerad rätt till ledighet vid flytt i de flesta centrala kollektivavtalen. Observera dock att det kan skilja sig åt på lokal nivå, och vidare har många arbetsgivare någon form av policy eller praxis för detta. Hör efter vad som gäller på din arbetsplats.

Rätt till ledighet vid flytt som statligt anställd

Bäst villkor har statligt anställda, som har rätt till ledighet utan löneavdrag en arbetsdag vid flytt, och i de fall där flytten ger rätt till flyttersättning upp till tre arbetsdagar. Vi har inte hittat någon annat avtal som är så bra. Om du är statligt anställd så kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller i just ditt avtal.

Ledighet vid flytt – Kommunal

Som kommunanställd har du inte enligt det centrala kollektivavtalet rätt till ledighet vid flytt. Du kan ansöka om tjänstledighet, semesterledighet eller kompledigt om du har innestående kompensationsledighet.

Ledighet vid flytt – IF Metall

Ledighet vid flytt är inte reglerat i IF Metalls centrala kollektivavtal. Det kan dock finnas lokala avvikelser som gör att du har rätt till betald ledighet.

Ledighet vid flytt – Unionen

Unionens centrala avtal reglerar inte ledighet vid flytt. Det kan dock finnas lokala uppgörelser som du enklast kontrollerar genom att prata med ditt lokala fack eller arbetsgivaren.

Ledighet vid flytt – Lärarförbundet

För pedagoger som inte är statligt anställda är ledighet vid flytt inte reglerat i Lärarförbundets avtal. Statligt anställda pedagoger har emellertid rätt till en dags betald ledighet vid flytt, eller högst tre dagar när flyttersättning utgår.

Ingen rätt till ledighet vid flytt i Handels, Vårdförbundets eller Visions avtal

Ledighet vid flytt är inte reglerat i Handels,  Vårdförbundet eller Visions centrala kollektivavtal. Det är dock alltid värt att fråga arbetsgivaren. De vill givetvis hjälpa dig som arbetstagare med din flytt.

Betald ledighet om arbetsgivaren kräver att du ska flytta

Ibland kan din arbetsgivare kräva att du behöver flytta för att få behålla ditt arbete. I sådana fall är det kutym att arbetsgivaren inte bara betalar för den tid du behöver lägga ned på flytten utan också att de betalar för flytten. Detta är dock inte något som finns med i så många avtal utan det förhandlas vid respektive omorganisation. Om du är tvungen att flytta så kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller.

Ansök om att få ledigt i god tid innan flytt

Även om du inte fått reda på exakt flyttdatum ännu kan det vara klokt att stämma av vad som gäller enligt avtal eller praxis hos din arbetsgivare, och informera om din förestående flytt. Ansök sedan om att få ledigt från arbetet i så god tid som möjligt innan flytten. På så sätt slipper du ha den osäkerhetsfaktorn hängande över dig, och kan fokusera på allt annat som behöver ordnas inför flytten.

Är det något mer du funderar över, utöver ledighet vid flytt? Här på Moveria hittar du praktiska checklistor för flytt och artiklar om hur du hittar bästa priset för flyttstädning och hur du hittar en bra flyttfirma.

Uppdaterad 2020-09-05 (Första publicering 2019-06-09)
Av  Mattias | 20-09-05 |
Kommentarer (0)