Byta lägenhet – hur går det till att göra ett lägenhetsbyte

Byta lägenhet: vanligt sätt att flytta, kan minska boendekostnad. Process: två hushåll överens om byte, lämnar in bytesansökan till hyresvärdar, godkänns av hyresvärdar och kontrakt uppdateras. Vid nekande: ansöka till hyresnämnden. Inga betalningar mellan parter tillåtna. Hitta byte: Lägenhetsbyte.se, Bytbostad.se, Facebook-grupper. Regler: 12 kapitlet i jordabalken, §35 i hyreslagen.

Gör lägenhetsbyte om du har förstahandskontrakt

Att byta lägenhet är ett vanligt sätt att flytta som utnyttjas av många som innehar ett förstahandskontrakt. När man skall flytta till annan ort, har behov av större eller mindre bostad eller vill bo närmre arbetet är det ofta en smidig lösning att hitta någon att byta bostad med.

Man slipper då letandet och den konkurrens som finns om hyresrätter i allmänhet. Att byta lägenhet kan också vara ett perfekt sätt att komma ner i boendekostnad. Att byta lägenhet med någon annan är allt som oftast en mycket enkel process och när två hushåll är överens om ett byta är det sällan några problem. Det finns krav på att det skall finnas skäl till att byta lägenhet med varandra men det är sällan kraven inte uppfylls. Vill man byta lägenhet finns ju oftast ett skäl, det är inget man gör för skojs skull.

Byta lägenhet – Så här gör man

Rent praktisk så fungerar ett byte av lägenhet som så att två hushåll vill byta lägenhet med varandra och de lämnar då in en bytesansökan till sina hyresvärdar (du hittar en sådan blankett här). Hyresvärdarna godkänner bytet och kontrakten uppdateras med rätt hyrestagare i rätt bostad.

Hyresvärdarna måste godkänna lägenhetsbytet

Det är alltså hyresvärdarna som skall godkänna när två hushåll vill byta bostad. Skulle en hyresvärd neka bytet så kan man ansöka till hyresnämnden om att få byta bostad. De görs då en prövning av bytet. Hyresnämnden testar om det finns tillräckliga skäl för bytet samt att ett bytet inte medför några komplikationer för någon av hyresvärdarna. Detta innebär att den som skall överta lägenheten skall vara skötsam, kunna betala hyran och att det inte finns några andra speciella skäl för hyresvärden att neka bytet. Det får heller inte förekomma några betalningar mellan parterna vid ett lägenhetsbyte. Då får alltså inte betala eller ta emot pengar för att byta lägenhet med någon.

Allt som oftast så är det smidigt att byta lägenhet när man hittat någon som är villig att byta. Skulle det uppstå komplikationer är det alltså hyresnämnden som avgör om bytet skall genomföras eller ej.Mäklare skakar hand

Det finns flera sidor där man kan lägga ut sitt intresse för att byta lägenhet och byta bostad. Lägenhetsbyte.se och Bytbostad.se är två av dem. Det finns också ett stort antal grupper på Facebook där människor annonserar om att byta lägenhet.

Lägenhetsbyte regler

Vill du vara helt korrekt gällande regler och lagar gällande lägenhetsbyte så hittar du dessa i 12 kapitlet i jordabalken där finns §35 i hyreslagen som reglerar detta. Kortfattat kan man säga att det som är skrivet ovan gäller, du har rätt att byta om du har bra skäl till det. Skälen till att byta kan till exempel vara att du har dålig ekonomi och behöver en billigare lägenhet eller att ni fått barn och då behöver en större lägenhet. Godkänner inte hyresvärden era skäl så kan ni gå till hyresnämnden så att de kan pröva det hela. De stora fastighetsägarna har oftast egna regler för byten. Svenska Bostäders regler för lägenhetsbyte kräver till exempel att den du ska byta med ska skicka in personbevis och inkomstuppgifter.

Vi på Moveria önskar dig all lycka till med att byta lägenhet även fast det kan vara lite snårigt att lista ut hur det går till att byta lägenhet så kan det vara väl värt att pröva!

Uppdaterad 2021-03-16 (Första publicering 2018-10-06)
Av  Mattias | 23-05-01 |
Kommentarer (0)