Flytta vapenskåp

När du ska flytta vapenskåp behöver du följa de regler som gäller kring flytt av vapen. Och eftersom vapenskåp är tunga och otympliga behöver du agera säkert. Enklast är att anlita en flyttfirma för jobbet, men om du vill flytta vapenskåpet själv bör ni vara minst två. Töm skåpet och häkta av dörren, lossa på eventuella bultar, använd pirra och bärremmar och var försiktig! 

Finns vapenskåp i ett dödsbo? Kontrollera att det är godkänt och fyll i blankett till polisen inom tre månader. Anhöriga kan ansöka om att behålla vapnen, sälja dem, eller lämna in dem. Det behöver ske inom ett år från dödsfallet. Oavsett vad man väljer att göra ska originallicensen alltid följa med vapnet.

Gevär som kan flyttas till Vapenskåp
Bild av Alexander Andrews på Unsplash

Vad gäller kring flytt av vapen?

Enligt vapenlagen är du som innehar vapen skyldig att ta hand om dem och hålla dem under uppsikt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Det gäller även under flytt och transport av vapen. När vapen ska flyttas bör de delas och den vitala delen (exempelvis pipa eller slutstycke) ska förvaras separat och under personlig uppsikt. 

Vid vapenskåpsflytt ska du alltså ta ut vapnen ur skåpet, dela dem, packa i fodral och förvara de vitala delarna under uppsikt. Det gäller oavsett om du själv eller en firma hanterar flytten av själva vapenskåpet. 

  • Ta ut vapnen ur vapenskåpet
  • Ta isär vapnen
  • Förvara de vitala delarna separat under uppsikt.

Hur flytta vapenskåp?

Att anlita en firma för att flytta vapenskåp rekommenderas, särskilt om skåpet väger över 170 kg. Professionella flyttfirmor har erfarenheten och utrustningen för en smidig och säker hantering. 

Om du vill flytta vapenskåp utan hjälp av flyttfirma bör ni vara minst två personer som bär, och gärna en vid sidan om. En stadig pirra med spännband är bra att ha till hands. Förutom att vapenskåp är tunga är de oftast mer eller mindre otympliga, och det kan vara svårt att behålla greppet i synnerhet i trappor. Om ni inte kan använda pirran hela vägen rekommenderas även bärremmar. 

Börja med att tömma skåpet och häkta sedan av dörren. Det går bäst att häkta av dörren när den är öppen i sitt yttersta läge. Dörren är ofta tung – var därför försiktig om skåpet inte är förankrat, och öppna den inte om skåpet står på ett ojämnt underlag, risken finns då att skåpet välter av dörrens vikt. Akta fingrarna! 

Parkera lastbilen så nära som möjligt, och se till att utrymmet är fritt där skåpet ska komma fram. Var extra försiktig vid passager som trappor, hiss och ramp upp till flyttbilen.

Se också vår guide om att Flytta kassaskåp

Hur gör man med vapenskåp i dödsbo?

När det finns vapen i ett dödsbo kommer en blankett från polisen skickas till dödsboet. Du kan antingen invänta den, eller själv kontakta polisen. Blanketten ska inom tre månader skickas ifylld till polisen med information om vilka vapen som finns, hur de förvaras och vem som tar hand om dem för dödsboets räkning. Om man inte hittar nyckeln eller har tillgång till koden får dödsboet anlita en låssmed. Kontrollera att vapenskåpet är godkänt, det är inte alltid äldre skåp är det. 

Anhöriga kan ansöka om att behålla vapnen, sälja dem, eller lämna in dem. Det behöver ske inom ett år från dödsfallet. Oavsett vad man väljer att göra ska originallicensen alltid följa med vapnet.

Om en anhörig vill ta över vapen från dödsbo

Om en anhörig vill ta över vapen från ett dödsbo behöver denne ha jägarexamen och ansöka om licens hos polisen. Den avlidnes originallicens ska bifogas. 

Om man vill sälja vapen från dödsbo

Om en privatperson vill köpa vapen från ett dödsbo behöver denne göra en licensansökan hos polisen, och den avlidnes originallicens ska då bifogas. 

Om vapnet ska överlåtas till en vapenhandlare ska originallicensen också följa med. 

Lyckas du inte sälja vapnen inom ett år löser polisen in dem.

Om man vill skrota vapen från dödsbo

När vapen ska skrotas lämnas de in till polisen som tar hand om dem utan kostnad. Även då ska originallicensen följa med vapnet. 

Du kan läsa mer om vapen i dödsbon på polisens informationssidor

Uppdaterad 2024-04-19 (Första publicering 2023-07-05)
Av  Mattias | 24-04-19 |
Kommentarer (0)