Flytta trädgårdsväxter i samband med flytt – vad får man göra och hur?

För att flytta trädgårdsväxter från en fastighet du sålt måste du först och främst vara överens med den nye ägaren om detta. Att flytta trädgårdsväxter kan vara en utmaning, men med rätt förberedelse och kunskap kan du säkerställa att dina älskade växter överlever och blomstrar även efter flytten. I den här artikeln kommer vi att ge dig praktiska tips och råd för att underlätta flytten av dina trädgårdsväxter.

Trädgårdsväxter som kan flyttas om man får tillåtelse
(C) Unsplash Annie Spratt

Får man ta med sig växter när man flyttar? Regler och tips

Huvudregeln är att du bara får ta med de växter som sitter i krukor när du flyttar. Buskar, träd och perenner som är planterade i marken får du inte gräva upp och ta med dig. Undantaget är om du kommit överens med den nye ägaren om detta inför försäljningen av huset.  

– Gräv inte upp något i trädgården om det inte är avtalat med nye ägaren!

Trädgårdsväxter räknas som fastighetstillbehör 

Trädgårdsväxter tillhör fastigheten som lagts ut till försäljning om inget annat avtalats innan ägarbyte.

Buskar, häckar, träd och perenner med rötter i marken räknas som fastighetstillbehör. Växter, träd och buskar i krukor däremot räknas som lös egendom. Lös egendom har säljaren rätt att ta med sig vid flytt, men detsamma gäller alltså inte fastighetstillbehör.

Säljare och köparen kan dock avtala om att en del lös egendom, exempelvis några möbler, ingår i köpet. På motsvarande sätt kan man avtala om att fastighetstillbehör, exempelvis en tvättmaskin, INTE ska ingå i köpet, utan att säljaren får ta med sig den.

Ett alternativ till att avtala med köparen är att flytta växterna innan man lägger ut huset till försäljning, om det finns möjlighet till det.

Var tydlig och gör det skriftligt

Det är viktigt att från start vara tydlig om att du tänker ta med växter, och vilka. Särskilt träd bidrar till värdet och väger ofta in i intresset hos potentiella köpare – ibland kan ett par äppelträd vara avgörande. Använder du en mäklare ska du informera denne om hur du vill göra direkt. Sköter du försäljningen själv ska du tydligt informera om vilka växter som inte ingår, och även se till att det avtalas skriftligt. 

Det är alltså säkrast att dokumentera överenskommelsen, även om den inte nödvändigtvis måste införlivas i själva köpekontraktet.

– Det är […] sällan som vi avtalar om något undantag i ett köpekontrakt. Däremot får våra säljare alltid fylla i en frågelista, som ligger som bilaga till kontraktet. Frågelistan kan köparen titta igenom innan köpet. Där finns all information om vad säljaren tänker lämna och ta med sig. Kommer man överens om undantag utöver detta, till exempel vid kontraktsskrivningen, hålls det utanför själva köpeavtalet och avtalas separat, säger Caroline Hazelius i en intervju i tidningen Villaägarna.

Är du i valet och kvalet? Bolla med köparen

Å ena sidan kanske du är mycket fäst vid dina trädgårdsväxter, och har lagt ned tid, pengar och kärlek på dem. Å andra sidan innebär det jobb att flytta dem, det kan finnas risk för att de tar skada av flytten, och tar du med dig fruktträden kan det innebära att du får ut mindre för fastigheten. Du tänker kanske att de är vackra där de står och kan få vara kvar, men tänk om den nye ägaren gräver upp och slänger dem för att ge plats åt annat?

Är du i valet och kvalet är det klokt att bolla med köparen. Hur vill de ha sin trädgård? Ser de det som en fördel om du tömmer rabatterna så att de slipper göra det? Är de okej med att du tar med Rhododendron-busken om du lämnar kvar en grästrimmer eller något annat i utbyte? Eller välkomnar de att ni tar med de träd och buskar ni vill ha mot en prissänkning? 

Det finns utrymme för förhandling – men kom ihåg att den sker på köparens villkor. 

Hur flyttar man en buske? Steg för steg-guide

Att flytta en buske kräver omsorgsfull planering och hantering för att minimera skador på rotsystemet. Följ dessa steg för att flytta en buske på rätt sätt:

 1. Förbered busken:
  Vattna busken väl några dagar innan flytten för att underlätta utgrävningen. Klipp även busken för att minska dess storlek och därigenom underlätta hanteringen.
 2. Gräv runt rotsystemet:
  Använd en spade och gräv i en cirkel runt busken, med ett avstånd som motsvarar buskens diameter. Var försiktig så att du inte skadar rotsystemet.
 3. Lyft busken:
  Placera spaden under rotsystemet och lyft busken försiktigt ur jorden. Se till att så mycket av rotsystemet som möjligt följer med.
 4. Flytta busken:
  Placera busken i en förberedd kruka eller i en förberedd planteringsgrop på den nya platsen. Se till att den får tillräckligt med vatten och eftervård för att underlätta anpassningen.

Om du känner dig osäker är ett tips att söka extra information om just den typ av buske det gäller.

Kan man flytta ett träd? Vad du behöver veta och hur du gör det

Att flytta ett träd är knepigare än att flytta en buske, men det kan göras med rätt planering och hjälp. Här är några saker att tänka på:

 • Bedöm trädets flyttbarhet:
  Inte alla träd kan flyttas framgångsrikt. Ta hänsyn till trädets storlek, ålder, hälsotillstånd och rötternas struktur för att avgöra om det är lämpligt att flytta det. Stora och mogna träd är vanligtvis svårare att flytta än mindre träd.
 • Anlita professionell hjälp:
  Att flytta större träd kräver specialkunskaper och utrustning. Kontakta professionella arborister eller trädgårdsexperter som kan hjälpa dig att bedöma och genomföra flytten på ett säkert sätt.
 • Planera och förbered:
  Innan flytten är det viktigt att förbereda den nya planteringsplatsen. Gräv en tillräckligt stor planteringsgrop och se till att jorden är lämplig för trädet. Planera även transportvägen för trädet och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att manövrera det.
 • Eftervård:
  Efter att trädet har flyttats är eftervården avgörande för dess överlevnad. Se till att trädet får tillräckligt med vatten och näring under den första tiden. Ta även bort eventuella skadade eller döda grenar för att främja tillväxt och hälsa.

När på året kan man flytta trädgårdsväxter?

Tidpunkten för att flytta trädgårdsväxter kan påverka deras överlevnad och anpassning. Vilken årstid är bäst? Här är några allmänna rekommendationer att ha i åtanke:

Vår och höst anses vanligtvis vara de bästa tidpunkterna att flytta trädgårdsväxter. Då är jorden oftast fuktig och vädret är mildare, vilket ger bättre förutsättningar för att växterna ska etablera sig på sin nya plats.

Flyttning av trädgårdsväxter under sommaren kan vara mer utmanande på grund av de höga temperaturerna. Om det är nödvändigt att flytta under sommaren, se till att vattna ordentligt och undvik att flytta under extremt varma dagar.

Tips för att lyckas vid flytt av trädgårdsväxter

Dessa allmänna tips för att lyckas vid flytt av trädgårdsväxter, gäller såväl buskar som träd och perenner.

 • Förbered jorden:
  Innan du flyttar växterna, se till att jorden på den nya platsen är förberedd och lämplig för deras behov. Rensa bort ogräs och förbättra jordens kvalitet genom att tillsätta organiskt material som kompost eller torv.
 • Vattna ordentligt:
  Ge växterna tillräckligt med vatten både före och efter flytten för att hjälpa dem att anpassa sig till sin nya miljö. Vattna rikligt, särskilt under de första veckorna efter flytten.
 • Undvik att skada rötterna:
  Var försiktig när du gräver upp växternas rötter för att minimera skador. Gräv försiktigt runt rotsystemet och försök att behålla så mycket av rötterna som möjligt.
 • Skydda växterna under transporten:
  Se till att växterna är ordentligt skyddade under transporten för att undvika skador på grenar eller rötter. Använd lakan eller täckmaterial för att skydda dem mot vind, sol och kyla.
 • Plantera om snabbt:
  Så snart du har flyttat växterna till den nya platsen, plantera om dem så snabbt som möjligt. Detta minimerar stressen på växterna och hjälper dem att etablera sig i sin nya omgivning.

Genom att följa dessa tips och råd kan du öka chanserna för en framgångsrik flytt av dina trädgårdsväxter. Kom ihåg att varje växt är unik, så det är viktigt att anpassa tillvägagångssättet efter deras specifika behov och krav.

Att flytta trädgårdsväxter en utmaning, men med noggrann planering, omsorg och rätt kunskap kan du säkerställa att dina växter överlever och trivs även efter flytten. Lycka till med din trädgårdsflytt och njut av att skapa en prunkande trädgård till ditt nya hem! För att inte missa andra viktiga detaljer kan du läsa vår checklista inför flytt.

Uppdaterad 2024-04-25 (Första publicering 2023-08-20)
Av  Nina | 24-04-25 |
Kommentarer (0)