Flytta till nybyggt hus – mer än 20 tips!

Rapportera alla fel skriftligt till entreprenören så snabbt som möjligt, tänk på att huset är fuktigt i flera år efter inflytt i nytt hus, teckna avtal i tid då det ibland kan vara svårt med nybyggda hus som inte tidigare har haft någon adress. Det och många fler tips kan du läsa nedan.

Innan flytt till nybyggt hus

Rapportera eventuella fel till entreprenören så snart som möjligt.

Ta hänsyn till att det tar upp till två år för all fukt att försvinna från det nybyggda huset. Välj golv och väggbeklädnad med omsorg.

Ordna el- och bredbandsavtal, vatten, avlopp och sophämtning.

Lägg tillfälliga stenplattor fram till ingången för att undvika lerjord vid inflytt och den första tiden.

Planera uppfart och staket – kanske vill du stämma av en eventuell gemensam lösning med grannarna.

Kolla upp och teckna försäkringar.

Har du tänkt installera ett larmsystem? Gör det gärna redan innan inflytt, för att undvika stöld av till exempel takpannor och kopparrör.

par som flyttar till nytt hus
(c) Freepik

Efter flytt till nybyggt hus

Håll igång vattenledningarna de första månaderna efter inflytt för att skölja bort skadliga ämnen.

Fortsätt ta hänsyn till fukten – blockera inte väggarna.

Lär känna ditt nya hus, hur t.ex. ventilationen fungerar och ska underhållas.

Var uppmärksam på eventuella fel, entreprenören har felansvar 2 år framåt.

Var försiktig när du sätter upp saker utvändigt såväl som invändigt.

Rapportera fel i det nya huset så snart som möjligt

I ett nybyggt hus är allt sällan perfekt direkt efter färdigställandet. Skador på fönsterkarmar och dörrar är exempel på vanliga fel, liksom tekniska fel på till exempel värme, och slarvig målning. Har du möjlighet att notera brister under byggprocessens gång är det bra att påtala det direkt.

Vid småhusentreprenad ska det nybyggda huset genomgå en slutbesiktning innan inflytt. Det gäller oavsett om det är totalentreprenad eller delad entreprenad. Slutbesiktningen är också ett krav från banken för att du ska kunna lägga om till rent bolån.

Ta hänsyn till fukt i det nybyggda huset

Det finns mycket fukt i ett nybyggt hus: upp till omkring 4 000 liter! Detta beror bland annat på att materialen varit exponerade under konstruktionen. Dessutom innehåller nygjuten betong mycket vatten. När huset är klart tar det upp till två år för all fukt att försvinna från huset. Det innebär att golv, väggar och tak rör sig något, och sprickor kan utvecklas. Det är viktigt att vara medveten om detta när du väljer golv och väggbeklädnad i ditt nybyggda hem.

Klä väggarna inför de första åren i ett nytt hus

Du måste ta hänsyn till fukten när du väljer väggbeklädnad, för att undvika att putsen spricker eller att tapeterna lossnar när fukt frigörs. De bästa alternativen för väggar i ett nybyggt hem är:

Glasfibertapet

Glasfibertapet eller glasfiberväv som det också kallas bildar ett robust skyddande lager för dina väggar. Om sprickor uppträder absorberar glasfibertapeten dem. Dessutom förhindrar den väggen från att spricka eller smula ytterligare. Glasfibertapet är vit men du kan välja att måla över eller till och med tapetsera över den med en annan typ av tapet.

Måla direkt på betongen

Du kan slipa betongväggarna, fylla hål och behandla med grundfärg och sedan måla väggarna. Efter ett tag kan sprickor bli synliga på grund av den förångande fukten, fördelen är då att du enkelt kan bättra på målningen.

Byggtapeter

Detta är en billig och tillfällig lösning. Byggtapeter är fuktgenomsläppliga. Detta innebär att väggarna kan arbeta tyst i några månader eller upp till 2 år. Även om det för de flesta inte är ett inslag i dröminteriören är det en enkel och billig lösning. Så snart väggarna har tappat fukt kan du satsa på den väggbeklädnad du helst vill ha.

Putsbruk

Är du skicklig kan du själv putsa dina innerväggar. En professionell murare kan annars minska risken för sprickor och styra de sprickor som uppstår.

Lägga golv i det nya huset

Vänta med att installera golv tills det mesta av fukten har försvunnit från golvet. Detta är viktigt eftersom ditt nya golv kan spricka eller lossna om det finns för mycket fukt under. Om du anlitar en professionell golvläggare genomför de normalt en fuktmätning innan de börjar. för att säkerställa att golvet är tillräckligt torrt.

Ska du lägga golv själv? Då kan du också testa om golvet har tappat tillräckligt med fukt. Gör så här: Lägg en bit plast på betonggolvet och lägg något tungt ovanpå. Vänta några dagar innan du kontrollerar resultatet. Ser du fukt under plasten och/eller är betongen under plasten mörkare än resten av golvet? Då måste du vänta lite längre innan du lägger golvet.

Om du ska lägga trägolv eller laminat, lägg först ett fuktbeständigt undergolv så att träet eller laminatet inte snedvrider. Placera brädorna/skivorna i det aktuella rummet några dagar före installationen så att materialet hinner acklimatiseras till miljön.

Ordna avtal för el, internet, vatten & avlopp

När du flyttar till ett nybyggt hus har projektutvecklaren eller entreprenören normalt redan tillhandahållit anslutningar till vatten och avlopp, elnät och internet. Om inte kan du vända dig till din kommunen.

Du kan sedan teckna lämpliga avtal för el, bredband och TV. Ordna detta i så god tid som möjligt innan inflyttningsdatum om du vill att allt ska fungera vid inflytt. Har du el och internetavtal i ditt nuvarande hem ska du först kontrollera uppsägningstiden för dessa avtal. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om elavtal vid flytt.

För abonnemang på vatten och sophämtning vänder du dig till kommunen.

Se till att marken är framkomlig och planera utomhusmiljön

Trädgårdsanläggning brukar ofta få vänta vid flytt till nybyggda hus. Men fundera på om något ändå behöver göras för att underlätta inflyttningen och den första tiden i huset. Är det lös jord utanför huset? Det kan bli besvärligt om vägen till ytterdörren blir lerig och hal. En lösning är att ordna stenläggning (tillfällig) framför dörren före flyttdagen.

Är du intresserad av att samordna anläggningsarbete eller diskutera staket med grannarna? Stäm av med det med dem. Det är smidigt att komma överens om detta så snart som möjligt. Då kan ni planera tillsammans och eventuellt köpa billigare material och/eller tjänster.

Kontrollera dina försäkringar

När du flyttar till ditt nya hus ska du se till att bostaden är försäkrad från den första dagen du har tillträde till den, ofta är det tidigare än inflyttningsdagen. Försäkringsbolagen kan ibland erbjuda att samma försäkring gäller i både din gamla och nya bostad under en period. Annars brukar det gå att ta en tilläggsförsäkring. Kolla upp vad som gäller med ditt försäkringsbolag.

Senast några veckor innan flytt bör du ändra eller säga upp aktuella försäkringar, alternativt beställa ny inför tillträde eller flyttdatum. Försäkringsbolaget har förstås har allt att vinna på att behålla dig som kund, men passa på att jämföra försäkringar med andra bolag. Läs mer om att jämföra hemförsäkringar.

De flesta hemförsäkringar täcker skador som sker i samband med flytt i den nya och den gamla bostaden. Däremot täcker inte alla hemförsäkringar eventuella skador som händer under själva transporten mellan bostäderna. Kolla upp vad som gäller i ditt fall, särskilt om du flyttar utan hjälp av flyttfirma. Anlitar du flyttfirma ska du se till att de följer Bohag 2010 och har yrkestrafiktillstånd.

Skydda ditt obebodda hem mot inbrott

Tyvärr sker ibland inbrott i obebodda hem. Pannor och kopparrör är ett eftertraktat byte vid nybyggnationer. Det vore förstås tråkigt att råka ut för en sådan stöld. Vill du installera ett larmsystem i ditt nya hem kan det därför vara klokt att göra det direkt. På så sätt är ditt hus säkrat också mellan färdigställande och inflytt.

Att tänka på första tiden i nya huset

Håll vattenledningarna igång

I ett nytt hus kan de nydragna vattenledningarna fortfarande innehålla skadliga ämnen. Det är därför bra att låta kranarna spola en minut varje dag under de första tre månaderna. Detta gäller endast kranvattnet. Du behöver inte spola toaletten och duscha dagligen. (Men det är förstås fritt fram.)

Fortsätt ta hänsyn till fukten

För bästa möjliga uttorkning av hela huset är det bra att möblera luftigt och inte stapla kartonger utefter väggarna.

Lär känna ditt nya hus

Lär känna ditt nya hus och systemen för värme, ventilation och v/a. Läs igenom skötselanvisningar. Se till att alla som är stora nog i familjen har koll på var vatten och el stängs av om något skulle inträffa som kräver det. Börja mäta el-, värme och vattenförbrukning för att bevaka driftskostnaderna.

Var uppmärksam på eventuella fel

Var uppmärksam på fel som små läckage som inte upptäckts vid slutbesiktningen. Felansvar gäller för entreprenören under två år från slutbesiktningen. Under denna period ska du anmäla alla fel du upptäcker. Allvarliga fel är entreprenören skyldig att åtgärda omgående, mindre allvarliga fel åtgärdas däremot efter tvåårsbesiktningen.

Var försiktig när du sätter upp saker

Var försiktig när du sätter upp saker – både utvändigt och invändigt. När du monterar skylt med husnummer, utebelysning och liknande: se till att täta hålen för att förhindra att fukt går in i fasaden. När du ska montera markiser och andra tyngre saker behöver du förvissa dig om att fasaden klarar belastningen, och annars förstärka den.

När du sätter upp saker på väggarna inomhus ska du alltid först utgå från väggens material och välja fästanordning därefter.

Och allt annat du behöver tänka på inför flytten då? Det hjälper vi dig också hålla reda på; kolla in våra checklistor inför flytt och utvalda tips inför flytt. 

Av  Nina | 21-03-09 |
Kommentarer (0)