Flyttbesiktning och avsyning av lägenhet

Flyttbesiktning kartlägger skador i bostad och kontrollerar städning för hyresrätter. Närvara vid besiktning, utför undersökningsplikt vid köp av ny bostad, och dokumentera eventuella skador. Besiktning ger trygghet för alla parter och undviker konflikter. Läs mer om besiktning och flyttstädning på Hallå konsument och Moveria.se.

Vad görs vid en flyttbesiktning av en hyresrätt?

Vid en flyttbesiktning kartläggs eventuella skador i en bostad. Även kontroll av städning tillkommer gällande hyresrätter. Besiktningen sker i samband utflytt och inflytt och är en åtgärd som gynnar både köpare och säljare samt hyresgäst och hyresvärd.

Viktiga punkter gällande besiktningen av bostad

  • När hyresvärden besiktigar städning och skador brukar de kräva att möblerna är utflyttade och lägenheten slutstädad. Tänk på att boka detta i tid.
  • Du bör närvara vid besiktningen för att direkt åtgärda städning eller diskutera eventuella skador.
  • Du har undersökningsplikt vid köp av ny bostad. Det är mycket svårt att få ersättning för skador upptäckta i efterhand, om de inte varit dolda.

Flyttbesiktning, slipp betalningsskyldighet

Det är inget krav att besiktiga sin bostad, men det är en trygghet för alla involverade parter och undviker eventuella konflikter.
Vid utflytt ur hyresrätt och bostadsrätt är det hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som har bevisbördan om de anser att du skadat deras egendom.
Det är de som tar initiativet till besiktningen.
Innan du flyttar in i en hyresrätt bör du  titta efter skador, om du hittar några anmäler du dessa direkt till din hyresvärd. Detta för att inte bli betalningsskyldig när du flyttar ut. Ta gärna också foton.
Innan du flyttar in i en bostadsrätt eller hus har du undersökningsplikt, du bör kontrollera om det finns några skador i bostaden.
Det är mycket svårt att få ersättning för upptäckbara skador upptäckta i efterhand, vid dolda skador finns viss möjlighet.Sherlock utför besiktning av bostad

Om du vill läsa mer

På konsumentverkets sajt Hallå konsument kan du läsa mer om besiktning av hus, bostadsrätt och vid hyresrätt.

På Moveria.se rekommenderar vi att du läser om flyttstädningen vad som behöver göras.

Uppdaterad 2021-03-21 (Första publicering 2014-01-24)
Av  Mattias | 23-05-01 |
Kommentarer (0)