Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få reda på vad din flytt skulle kosta


Med våra checklistor för flytten får du snabb, enkel och tydlig hjälp med vad du behöver göra och tänka på vid varje moment av din flytt. Ladda enkelt ner checklistorna till din e-mail. Antingen allihopa eller de du känner att du behöver.

En bra avtalsmall för avtal med hantverkare. Se till att alltid ha ett skriftligt avtal när du anlitar hantverkare. Detta är en bra och heltäckande mall som skr...

En mall för er som skall skriva äktenskapsförord. Att skriva äktenskapsförord innebär att man förhandlar bort vissa ägodelar från att ingå i de gemensamma tillg...

En mall för er som vill ansöka om att byta lägenhet. Ansökan om lägenhetsbyte skickas/lämnas till hyresvärden för båda parter. Det är mycket sällan som en ansök...

En mall för er som vill skriva samboavtal. Att skriva ett samboavtal innebär att man frångår sambolagen på vissa eller samtliga punkter. Denna mall samboavtal i...

Mall för avtal om andrahandsuthyrning med tillhörande bilagor.Mall - Avtal andrahandsuthyrning.pdfEn mall för avtal om andrahandsuthyrning.Fyll enkelt i de akti...

Visst är det roligt att renovera, men det är viktigt att ha god framförhållning eftersom det är mycket att förbereda och tänka på för att få ett bra slutresulta...

Checklistan för att spara energi i hemmet innehåller råd och stöd om vad du behöver tänka på för att påverka din elförbrukning.Du kan påverka din elförbrukning ...

Att köpa en bostad är troligtvis en av de största investeringarna du gör i livet och det är därför viktigt att du funderar igenom vilka önskemål och vilken budg...

Skapa din egna flyttkalender

När flyttar du?