Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få offert på:
 • Flyttfirma
 • Flyttstädning
 • Elavtal
 • Bredband
 • Forråd

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

Forråd

14-01-22 - Av Admin

Att tänka på vid renovering

Visst är det roligt att renovera, men det är viktigt att ha god framförhållning eftersom det är mycket att förbereda och tänka på för att få ett bra slutresultat. Tillstånd kan behövas, offerter jämföras och eventuell hantverkshjälp bokas upp.

   ❑     Tillstånd/Bygglov

Hyresrätt

 • Vad man får göra i sin hyreslägenhet regleras i hyreslagen. 
 • Man får som hyresgäst inte genomföra förändringar som inte lätt kan återställas vid utflytt.
 • Mindre förändringar såsom tapetsering och målning av väggar har du rätt att göra men för större ingrepp krävs tillstånd. 
 • Prata med hyresvärden oavsett vad du tänkt dig för typ av renovering. 
 • Hyresgästföreningen svarar också gärna på dina frågor om vilka förändringar 
  du får göra i din hyreslägenhet.

 Bostadsrätt

 •  Även om du äger din lägenhet så kan du vid vissa renoveringsarbeten behöva 
  ett godkännande av bostadsrättsföreningen. 
 •  Tillstånd av styrelsen krävs alltid vid renoveringar som påverkar något av följande:
  * Bärande konstruktioner
  * Ledningar för gas
  *Ledningar för värme, vatten och avlopp
 •  Saknar du tillstånd kan du bli ålagd att återställa arbetet.
 •  Omdragning av elledningar kräver inte tillstånd eftersom dessa inte omfattas av bostadsrättslagen.
 •  Rådet är att alltid, även vid mindre arbeten, kontakta din bostadsrättsförening.

Hus

 • Bor du i hus kan du behöva bygglov om du vill:

      * Bygga till
      * Glasa in
      * Bygga plank

 • Ändra en del av bostaden.
 •  Ta kontakt med byggnadsnämnden innan du påbörjar denna typen av ingrepp. Det är dem som bedömer om det krävs bygglov. 

   ❑     Vad får man inte göra själv?

 • El- och VVS-arbeten bör utföras av en fackman. Det kan bli problem i försäkringssammanhang om skada skulle uppstå och du inte renoverat på ett fackmannamässigt sätt.
 • Vissa bostadsrättsföreningar har krav på att elinstallationer ska göras av behörig elektriker, våtrumsarbeten av godkänd våtrumsinstallatör, o.s.v.

   ❑     Rita och planera

 • Rita upp hur du tänkt dig resultatet.
 •  Gör en enkel tidplan där du listar alla arbetsmoment.
 •  Markera vilka moment du planerar att göra själv och vilka moment du vill ha professionell hjälp med
 • Markera när i tiden du vill ha hjälp och övriga villkor. Detta är speciellt viktigt och underlättar om du ska ta in offerter.
 •  Utifrån detta underlag gör en budget.
 •  Om du ska göra arbetet själv och inte är van – tänk på att det oftast tar mycket längre tid än man tror att göra klart en renovering.

  ❑       Offerter

 • Ta in offerter från flera olika utförare och jämför dem noga. Lyssna gärna runt i din bekantskapskrets om de har bra erfarenheter och kan rekommendera utförare.
 • Be om referenser så att du kan kolla upp om tidigare kunder är nöjda.
 •  Bedöm med hjälp av din tidsplan om offerterna är rimliga.
 •  Förutom att omfattningen är ordentligt beskriven, med vilka arbetsmoment som ingår, är följande speciellt viktigt att tänka på vid bedömning och jämförelse av offerter:
  * Att priset är angett inklusive moms och efter eventuellt ROT-avdrag.
  * Att företaget har F-skattsedel är en förutsättning för att ROT-avdraget ska gälla. Detta kan du kontrollera hos bland annat Skatteverket.
  * Offerterna bör vara specificerade så att du kan kontrollera hur stor del av kostanden som är arbetskostnad. Detta eftersom skattereduktionen endast gäller för utförarens arbetskostnad.
  *Vilka leveransvillkor som gäller för beställt arbete.

    ❑     Boka upp hantverkare eller annan hjälp

 •  Boka hantverkare i god tid. De är ofta mycket upptagna.
 •  Var tydlig med ditt behov och när du vill att arbetet påbörjas. Stäm av med utföraren några dagar innan arbete ska påbörjas. Försäkra dig om att ni är överens.
 •  Om du tänker göra arbetet själv så kan det vara bra att ta hjälp av vänner. Även vänner uppskattar att du är ute i tid om du behöver deras hjälp.

   ❑     Avtal

Se till att göra en skriftlig överenskommelse med det företag du väljer att anlita.
Följande uppgifter bör ingå i avtalet:

 • Arbetets omfattning.
 • Vilka arbetsmoment som ska utföras.
 • Tidsram för utförandet.
 • Pris, inklusive moms och efter ROT-avdrag.
 • Hur stor del av kostnaden som är arbetskostnad.
 • Hur ändringar och tilläggsarbeten ska hanteras.
 • Villkor för betalning – vid specificerade tidpunkter eller efter olika arbetsmoment, om vite ska utgå vid försening och i så fall hur mycket. Kom ihåg att endast betala för färdigt utfört arbete.

   ❑     Inköp av material
Fundera igenom vilket material du kan behöva under renoveringen, t.ex:

 • Täckpapp
 • Maskeringstejp
 • Möbelskydd
 • Byggbelysning
 • Verktyg
 • Behållare för byggavfall
 • Byggmaskiner

Skulle du eventuellt behöva hyra maskiner samt byggavfallsbehållare så boka detta i god tid.

   ❑     Förbered bostaden

 • Töm de delar av bostaden som berörs av renoveringen.
 • Tänk på att slipdamm sprider sig lätt så tejpa gärna igen nyckelhål, ventiler och dörrspringor.   
 • El behövs tillgängligt till maskiner och belysning under renoveringen.

   ❑   Övrigt

 • Ta gärna bilder före och efter renoveringen.
 • Kommer renoveringen att påverka dina grannar så kan det vara trevligt att informera om vilken period arbetet kommer att pågå.  Tänk på att visa hänsyn och inte borra eller föra oväsen sena kvällar eller tidiga morgnar. 

Lycka till med din renovering önskar vi på Moveria.

Ovanstående lite mer förklarat

Hyresrätt Vad man får göra i sin hyreslägenhet styrs av hyreslagen. Man får som hyresgäst inte genomföra förändringar som inte lätt kan återställas vid utflytt. Mindre förändringar såsom tapetsering och målning av väggar har du rätt att göra men för större ingrepp krävs tillstånd, till exempel flyttning av väggar. Om du t.ex. tar bort/byter ut dörrar eller skåpluckor så måste du spara de gamla, eftersom dessa tillhör värden. Enklast är att prata med hyresvärden oavsett vad du tänkt dig för typ av renovering. Hyresgästföreningen svarar också gärna på dina frågor om vilka förändringar du får göra i din hyreslägenhet.

Bostadsrätt Även om du äger din lägenhet så kan du vid vissa renoveringsarbeten behöva göra en ansökan om renovering för att få ett godkännande av bostadsrättsföreningen. Vid arbeten som påverkar bärande konstruktioner, ledningar för gas, värme, vatten och avlopp behövs ett sådant skriftligt tillstånd från styrelsen. Detta är mycket viktigt att ha, så att du inte senare blir ålagd att återställa arbetet. Omdragning av elledningar kan däremot göras utan tillstånd eftersom dessa inte nämns i bostadsrättslagen och du har därmed underhållsskyldighet för dessa. Arbetet ska dock utföras av en behörig elektriker. Rådet är att alltid, även innan du påbörjar mindre arbeten, ta kontakt med din bostadsrättsförening.

Hus Om du bor i hus och bland annat vill bygga till, glasa in en altan, bygga ett plank eller ändra en del av bostaden till kontor så kan du behöva bygglov. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar ett sådant ingrepp eftersom denne bedömer om det krävs bygglov eller ej.

 

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar