Sambolagen – Förklaring och innebörd

Att flytta ihop med någon. Att bli sambo. Är både mysigt, praktiskt och allt som oftast en ekonomisk vinning. Men när man flyttar ihop med någon och blir sambo skall man vara medveten om att det även har vissa juridiska följder. Den lag som gäller för par som lever i ett samboförhållande är sambolagen.

Sambolagen, inte så komplicerad

Att vara sambo innebär, enligt sambolagen, att man stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Man är juridiskt sett kopplad till sin partner och ses i vissa fall som en enhet. Vad man åtar sig och vad samboskapet innebär regleras i sambolagen. I stora drag är det inte så komplicerat. Man delar ju per definition nu bostad. Båda parter har därför lika stor rätt att bruka bostaden. Bohaget är dock fortfarande helt individuellt. Det som man tog med in i det gemensamma hemmet tillhör fortfarande en själv. Men, det finns en hållhake. Man måste kunna bevisa att det är man själv som tagit med en specifik egendom in till den gemensamma bostaden. När blir detta då viktigt? Vem skall man bevisa det för? 

Utmätning av sambo

Ja i vardagen spelar det ju ingen större roll vem i förhållandet som tagit med en viss tavla in i lägenheten. Båda personerna får förhoppningsvis titta på och njuta av den. Men om en part skulle utsättas för en utmätning, alltså har skulder som hen inte kan betala, då kan det vara av stor betydelse. Alla tillgångar som finns i bostaden tillhör då, juridiskt sett gäldenären, alltså den som utsätts för utmätning. Eller enklare uttryckt. Kronfogden antar att allt i bostaden tillhör den som utsätts för utmätning. Alltså kan även saker som inom förhållandet ses som en enskild tillhörighet för den ena parten utmätas. Exempelvis skulle en dyr samling viner eller konst, som den ena parten tog med in i det gemensamma hushållet, kunna beslagtas av myndigheter även om det är den andra parten som blir utmätt. Detta regleras i utsökningsbalken.

Sambolagen – Sakrättsligt skydd

Att skydda sig och sin sambo mot den här typen av händelser är inte helt enkelt. Man måste kunna bevisa att en viss egendom tillhör en enskild part. Ett kvitto på att man betalt för egendomen är det bästa och säkraste sättet att uppnå det som inom juridiken kallas för sakrättsligt skydd. Sakrättsligt skydd är det som gör att egendomen inte kan utmätas när det är ens sambo som skall utmätas. Att märka saker eller upprätta samboavtal kan ibland, men inte alltid, också skydda egendom mot utmätning. Anledningen är att denna typ av handlingar kan göras när den ena parten vet att en utmätning är nära. En mall för samboavtal hittar du här moveria.se/checklist/mall-samboavtal/

Det kan såklart kännas aningen vulgärt att behöva märka sina saker och spara gamla kvitton men om man gör det i samråd med sin sambo och båda är införstådda med syftet så gynnar det ju båda parter.

 För mer information se sambolagen och utsökningsbalken. Du hittar dem här: Sambolagen,Utsökningsbalken

Sambolagen bostadsrätt

Om ni väljer att gemensamt köpa en bostadsrätt eller för den delen hus så gäller följande: Såvida ni inte avtalar om det i ett samboavtal tas ingen hänsyn till vem som lagt mest pengar om ni skulle göra en bodelning i framtiden. Då tillhör en eventuell bostadsrätt båda parter lika mycket. Det innebär att även om den ena parten lägger en betydligt större del av kontantinsatsen på bostaden så tillhör den båda parter lika mycket. Vid en eventuell bodelning äger båda parter exakt 50 procent var av bostaden.
Sambolagen gör att bostadsrätten delas lika mellan parterna.

Sambolagen – Testamente

Som sambos har ni ingen automatisk arvsrätt. Vill ni att er sambo skall ärva er måste ni därför skriva testamente. Skriver ni inte testamente är det i första hand den avlidnes barn (utom eller inom samboförhållandet) som ärver. I andra hand den avlidnes syskon och föräldrar. Barn har alltid rätt till sin laglott, oavsett vad man skriver i testamentet. Laglott innebär att man som barn har rätt till hälften av arvet även om testamentet skulle säga att hela arvet skall ges till den avlidnes sambo.
Barn över 18 år kan dock själva godkänna att vänta på att få tillgång till sitt arv tills båda föräldrarna gått bort. Testamentet måste såklart inte skrivas i samma stund som ni skall flytta ihop. Det kan man gott göra när man bott tillsammans en tid.

För att läsa mer om att bli sambos läs våra generella tips för att flytta ihop här. moveria.se/article/att-flyttaihop/

Uppdaterad 2024-04-24 (Första publicering 2015-04-23)
Av  Mattias | 24-04-24 |
Kommentarer (0)