Uppgift flytta hemifrån – Hem- och konsumentkunskap

I hem- och konsumentkunskap är det vanligt att det görs en uppgift om att flytta hemifrån. På Moveria.se får vi ofta frågor så vi sammanställde nedan ett förslag till uppgift som ni kan ta inspiration av.

Skoluppgift flytta hemifrån fri att kopiera eller inspireras av

Denna uppgift om att flytta hemifrån är fri att kopiera och ta inspiration av om ni tydligt anger källan www.moveria.se, likaså de övriga artiklarna på Moveria.se om att flytta hemifrån är fria att använda i skolan. Publicerar ni något så länka då till denna sida eller den sida ni tagit materialet ifrån.

Flytta hemifrån-uppgiften prövar många kunskapskrav i Hem- och konsumentkunskap

Skolverket skriver bland annat i kursplanen:

”Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.”

Många av kunskapskraven kan testas i denna uppgift, vare sig den genomförs på mellanstadiet eller högstadiet. Uppgifterna nedan är gjorda utifrån att de utförs i årskurs 9, men kan förenklas för att även passa tidigare årskurser.

Uppgift Flytta hemifrån

Du har bestämt dig för att flytta hemifrån och ska nu planera för det.

Uppgift för att flytta hemifrån

Förutsättningar för uppgiften

Det du vet:

 • Du är 19 år
 • Ska precis avsluta gymnasiet
 • Du har sparat 25 000 kr och kommer få 25 000 kr från en rik släkting

Du måste bestämma innan du påbörjar uppgiften:

 • I vilken ort vill du bo?
 • Kommer du arbeta eller studera kommande år?

Redovisning av uppgift

Tänk på att spara alla källor till den information som du använder när du gör denna uppgift. Källorna ska redovisas tydligt till exempel med en länk till en webbsida. Du kommer får redovisa uppgiften på två sätt:

 • Den här uppgiften ska redovisas skriftligt med vad du kommit fram till inklusive en plan om hur du ska nå dina målsättningar.
 • Du ska också förbereda en muntlig redovisning på 10 minuter där du går igenom vad du ser som dina största utmaningar med att flytta hemifrån, samt

Uppgifter flytta hemifrån

A. Budget, bruttoinkomst, nettoinkomst och buffert

 1. Ta reda på vilken budget du behöver för att kunna flytta och starta upp ett boende? Beskriv utgifterna, det kan hjälpa att göra uppgifterna nedan först.
 2. Månadsbudget: Vilken bruttoinkomst och nettoinkomst tror du att du skulle kunna ha per månad? Beskriv hur du får inkomsterna.
 3. Månadsbudget: Vilka månadsutgifter kommer du ha? Beskriv utgifterna, det kan hjälpa att göra uppgifterna nedan först.
 4. Föreslå en lämplig buffert som du bör ha sparad och motivera varför du föreslår den nivån?
 5. Beskriv hur du skulle kunna påverka dina månadskostnader och kom med förslag på hur du skulle kunna minska dina kostnader om det skulle behövas?

B. Hitta din första bostad

 1. Redovisa vilka boendeformer som skulle kunna bli aktuella för dig?
 2. Redovisa olika sätt att hitta en första bostad?
 3. Redovisa hur din boendebudget skulle påverkas för minst två olika boendeformer?
 4. Gör ett val av boendeform för denna uppgift och redovisa hur du skulle ha hittat det boendet samt kostnaden för det?

C. Avtal

Nu är det dags att titta på vilka avtal du behöver ha när du flyttar hemifrån.

 1. Vilka avtal behöver du teckna för att ditt boende ska fungera för dig? (Har du till exempel valt att bo i villa så behöver du ett avtal för ”vatten och avlopp”)
 2. Vilka månadskostnader har du för dina avtalade tjänster? (För in det i din månadsbudget, fråga A3)
 3. Motivera dina val i fråga C1? (Varför valde du den dyraste hemförsäkringen eller att ha både Netflix och HBO)

D. Inköp och lagar

När du flyttat hemifrån så kommer du behöva handla både tjänster och varor. Det finns många lagar som reglerar detta, beskriv vad du kan ha för nytta av nedanstående lagar och vid vilken typ av köp, gör gärna exempel.

 1. Konsumenttjänstlagen
 2. Konsumentköplagen
 3. Distans- och hemförsäljningslagen

E. Bra begrepp att känna till

Gör exempel på en situation när du skulle kunna behöva använda eller förstå nedanstående begrepp i samband med ett köp.

 1. Öppet köp
 2. Bytesrätt
 3. Ångerrätt
 4. Distansavtal
 5. Reklamation
 6. Faktura
 7. Garanti
 8. Avbetalning och delbetalning
 9. Lån utan säkerhet
 10. Sms lån
 11. Betalningspåminnelse
 12. Betalningsanmärkning

F. Planering

Gör en planering för allt du behöver förbereda för att kunna flytta in och bo i din nya bostad.

 1. Beskriv aktiviteterna innan flytten?
 2. Beskriv vad du behöver till ditt nya boende?
 3. Beskriv vad du behöver handla?
 4. Beskriv vad du kan göra för att hålla ned kostnaderna för att inreda, handla mat och husgeråd för ditt nya boende?

Bra länkar för att hitta information om att flytta hemifrån

Konsumentverket om att flytta hemifrån

Hallå konsument om att köpa eller hyra boende

Generellt om att flytta hemifrån

Gratis adressändring

Uppdaterad 2024-03-31 (Första publicering 2021-04-08)
Av  Mattias | 24-03-31 |
Kommentarer (0)