Tillfälligt boende – tänk på detta

 • Sök brett om du är ute efter ett tillfälligt boende, men se upp för oseriösa aktörer. 
 • Du behöver inte folkbokföra dig på ett tillfälligt boende om du bor där mindre än ett år, men du kan ordna eftersändning av din post.
 • Om du har ett tillfälligt boende på annan ort på grund av tillfälligt arbete kan du få avdrag för kostnaderna. 
 • När du behöver evakuera din bostad på grund av exempelvis brand kan hemförsäkringen hjälpa dig med tillfälligt boende. 
 • Ofta behöver du själv ordna tillfälligt boende om du inte vill bo kvar under stambyte.
 • Även om du bor tillfälligt på en adress bör du teckna hemförsäkring. 
Korg och stol i tillfälligt boende.
(C) Unsplash Sarah Dorweiler

Hyra tillfälligt boende

Är du ute efter att hitta tillfälligt boende att hyra och det är mer eller mindre bråttom? Bevaka och annonsera på sajter som Blocket, kolla AirBnB och gå med i relevanta grupper på Facebook.

Upplys ditt nätverk på sociala medier och IRL om att du är på jakt efter ett tillfälligt boende, och be dem också hjälpa till genom att sprida din efterlysning och höra sig för med sina bekanta.

Särskilt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö är det många som är på jakt efter såväl permanenta som tillfälliga boenden. Se upp för oseriösa aktörer och gå inte med på oskäligt hög hyra. 

Folkbokföring & adressändring vid tillfälligt boende

Enligt Skatteverket behöver du inte folkbokföra dig på en adress om du inte vistas där längre än ett år. 

Vill du ha din post skickad till ditt tillfälliga boende utan att skriva dig där kan du om du ska bo på adressen minst 6 månader göra en anmälan om särskild postadress till Skatteverket. 

Ska du bo kortare tid på adressen kan du utnyttja Adressändrings tjänst tillfällig eftersändning som gäller från 14 dagar upp till 6 månader. 

Avdrag för tillfälligt boende på annan ort vid tillfälligt arbete

I en del fall kan den som på grund av tillfälligt arbete vistas på annan ort göra avdrag för kostnader, däribland logiavdrag för tillfälligt boende.

Avdrag för tillfälligt arbete kan bli aktuellt om avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten är längre än 5 mil, och du övernattar på arbetsorten. Samma förutsättningar gäller för tjänsteresor som är förlagda till en och samma ort längre än 3 månader. 

För att beviljas avdrag krävs också att någon av dessa förutsättningar uppfylls:

 • Arbetet avser en kortare tid
 • Arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat 
 • Arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten
 • Arbetet utförs på flera olika platser
 • Det finns annan anledning som gör att det inte är skäligt att flytta till arbetsorten.

Upp till två år en tumregel 

Även om det inte finns någon definitiv gräns är en tumregel att arbeten som pågår längre än två år inte räknas som kortvariga. 

Bara avdrag för den skattskyldiges tillfälliga boende – ej familjens

Om du har familjemedlemmar som också bor i det tillfälliga boendet får du inte dra av kostnaderna för dem – det är bara du som skattskyldig för det tillfälliga arbetet som kan dra av kostnader för ditt boende.

Kvitto för boendekostnader – eller schablonavdrag

Du bör kunna uppvisa kvitto eller faktura för dina boendekostnader, annars kan du bara medges schablonavdrag. 

Du hittar mer information om vad som gäller för avdrag vid tillfälligt arbete hos Skatteverket.

Då kan du få tillfälligt boende via hemförsäkringen

Om ditt hem tillfälligt är obeboeligt på grund av en skada som till exempel brand, inbrott eller vattenskada som omfattas av din hemförsäkring, kan du få hjälp att hitta ett tillfälligt boende och/eller ersättning för extra boendekostnader. 

Ibland erbjuder också hyresvärden eller bostadsrättsföreningar evakueringsboende i samband med fastighetsskador. 

Kolla upp vad som gäller i ditt fall. 

Tillfälligt boende i samband med stambyte

Det blir vanligare att stambyten i fastigheter genomförs utan evakuering, det vill säga att boende bor kvar medan stambytet pågår. Då ser fastighetsägaren till att det finns tillgång till toaletter och duschar och rinnande vatten i anslutning till fastigheten. 

I vissa fall ordnar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen evakueringsboende. Om inte för alla så för de som av olika anledningar inte bör vistas i de förhållanden som ett stambyte innebär – småbarnsfamiljer, boende med husdjur, astmatiker, äldre och så vidare. 

Se också Flytt vid renovering eller stambyte – detta gäller

Teckna hemförsäkring för tillfälligt boende

Även för ett tillfälligt boende behöver du ha egen hemförsäkring. Det gäller också när du hyr i andra hand, eller är inneboende. Dels för att dina ägodelar ska vara skyddade, dels för att du ska skyddas av ansvarsförsäkring om du skulle råka orsaka skada i bostaden. 

Mer om hemförsäkring

Av  Nina | 23-01-26 |
Kommentarer (0)