Hur många flyttar varje år? och annan fakta om flytt!

1 352 111 personer* flyttar varje år i Sverige enligt SCB, detta är ett genomsnitt för de senaste 20 åren. År 2020 flyttade 1 571 087 personer*, vissa personer flyttar flera gånger samma år de är då inräknade i statistiken för varje gång de flyttar, så det var egentligen bara 1,3 miljoner människor som gjorde en eller flera flyttar under 2020.

Vilken månad flyttar flest i Sverige?

Mellan 2001 och 2020 så har den vanligaste genomsnittliga flyttmånaden varit augusti, då det genomsnittligt har flyttat 132 764 personer, även år 2020 flyttade det flest personer i augusti, då flyttade det 149 377 personer*

Vilken dag flyttar flest i Sverige? Sveriges vanligaste flyttdag!

Den dag som flest flyttar i Sverige är oftast 1:a september, god tvåa är 1:a juli, detta sett i ett genomsnitt för de senaste 20 åren* Generellt är det den första varje månad som de flesta har flyttanmält till Skatteverket att de har flyttat. Därefter är det den 15:e i varje månad, men den 15:e har bara 20% av de flyttar som sker den 1:a.

Den dag som flest har anmält att de flyttat de senaste 20 åren är 1:a september 2020 den dagen hade 44 427 personer angivit att de flyttat i sin flyttanmälan.

Diagram vanligaste flyttdagen

Vilken dag genomförs minst antal flyttar i Sverige?

Julafton varje år är den dag som minsta antal personer har anmält i sin flyttanmälan att de ska flytta. Juldagen och annandag jul är de två dagarna med minsta antalet flyttar i genomsnitt de senaste 20 åren.*

Dock den specifika dagen under de senaste 20 åren som minst antal anmält sin flytt är 11 april 2004, det datumet hade bara 97 personer angivit i sin flyttanmälan. Det året inföll påskdagen denna dag.

Vilken månad flyttar minst antal personer?

Februari, mars och april är de månader som minst antal personer genomför sina flyttar i Sverige. Genomsnittligt de senaste 20 åren så är det april som minst antal personer flyttar, men år 2020 så var det mars som hade minsta antalet anmälda flyttar.

Skiljer sig mellan åren hur många som flyttar

År 2020 var ett rekordår gällande antalet anmälda flyttar, då flyttade 1 571 087*, antagligen skedde fler flyttar då detta bara mäter de flyttar som blir anmälda till Skatteverket! I princip så har antalet flyttar ökat varje år de senaste 20 åren, sånär som under krisen 2008-2009 då ökningen helt avstannade. Det genomfördes 29 % fler flyttar 2020 än 2001, men så har också vår befolkning ökat med 17 % under dessa år.

Vanligaste flyttmånaden förr var oktober

Till för några årtionden sen har faktiskt oktober varit den månad som flest har flyttat. Det höll i sig ända sedan 1800-talet då det var den stora flyttperioden för bondesamhället, närmare bestämt från och med den 24 oktober och en vecka framåt. I bondesamhället kunde statare inte säga upp sin ettåriga tjänst förrän skördearbetet var slut, vilket från början inföll den 29 september, men sedan bytet till den gregorianska kalendern i Sverige 1753 försvann 11 dagar och skördearbetet kunde inte slutföras förrän just den 24 oktober. Detta blev så småningom den nya flyttdagen med sju dagars slankvecka för att tjänstefolk skulle ha tid på sig att söka arbete på annat gods.

Hur långt eller kort flyttar de flesta?

Enligt SCB** så sker drygt 80% av alla flyttar inom kommunens gränser, det vill säga färre än var femte flytt sker över en kommungräns! Av de som till och med flyttar över en länsgräns så är över 66% mellan 18-39 år.

Vilken ålder flyttar flest? I vilken ålder flyttar man minst?

Mer än var fjärde person mellan 19-34 år flyttade år 2020, men är du över 65 år så är det 96% sannolikhet att du inte flyttade under 2020**

Hur många gånger flyttar svensken under ett liv?

Genomsnittligt flyttar en svensk 10-11** gånger under en livstid. Mer än hälften av dessa flyttar genomförs när du är mellan 19-34 år.

Fakta om flytt

Det finns riktigt bra källor för statistik om du själv är intresserad att fördjupa dig inom detta område, vi rekommenderar SCB:s och EuroStat:s statistik.

*Statistik från SCB via köpt utdrag till Moveria gällande alla flyttar i, till och från Sverige 2001-2020. Underlaget bygger på datum för flyttanmälan hos Skatteverket.
**https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/flyttar-inom-sverige/ uttagen 2021-06-21
***Rapport från Sveriges Byggindustrier och Mäklarsamfundet, ”Varför flytta? (februari 2007)
Uppdaterad 2024-04-25 (Första publicering 2013-10-03)
Av  Mattias | 24-04-25 |
Kommentarer (0)