Bygglov större projekt – Steg för steg

Bygglov är som ordet antyder ett tillstånd man behöver för att bygga. Den som utfärdar lov att bygga är byggnadsnämnden i kommunen. Det är alltså hos byggnadsnämnden du ansöker om bygglov. 

Innan du ansöker om bygglov är det vissa saker du behöver kolla upp och ta hänsyn till. Det första och mest grundläggande är tomtgränser på din nya adress. Kommer det du vill bygga att stå inom dina egna tomtgränser och kommer det på något sätt att kunna påverka någon annans tomt. Det kan låta banalt, men det är onödigt och kan fördröja byggnadsprocessen väsentligt om man skulle skicka in en ansökan och byggnadsnämnden anser att det man vill bygga inskränker eller rent av är placerat innanför grannens tomtgränser.

Förhandsbesked

En bra sak att tänka på kan vara ett så kallat förhandsbesked. Ett smidigt sätt att kolla om kommunen tillåter någon form av byggnad på platsen du vill bygga på. Ett förhandsbesked är inget måste men kan spara dig mycket tid om det skulle vara så att byggnadsnämnden ger dig avslag på din ansökan. Det förhandsbeskedet berättar är om platsen du vill bygga på över huvud taget är lämplig att bygga på. Du behöver alltså inga ritningar eller detaljplaner över vad du vill bygga. Ett förhandsbesked är något som framförallt görs på landsbygden. I tätorter finns det oftast detaljplaner från kommunen om vart det är och inte är tillåtet att bygga och att ansöka om förhandsbesked är då helt onödigt. Du hittar detaljplanerna hos din kommun.

När behövs bygglov

När du tagit reda på om marken du vill bygga på tillhör dig och går att bygga på kan du påbörja din ansökan om bygglov. Bygglov krävs för de flesta typer av byggnationer. Både nybyggnationer och tillbyggnader. Det kan handla om allt från att bygga några meter staket till att bygga en helt ny fastighet. Även byggnationer som enbart förändrar insidan av en fastighet kräver ofta bygglov. Tillbyggnader under 15 kvm är dock befriade från bygglov. På boverket kan läsa exakt om vilka regler som gäller och när bygglov krävs. Det enklaste för att ta reda på om bygglov krävs är att kontakta byggnadsnämnden i din kommun, berätta om vad du vill bygga/förändra och så berättar dem om det krävs bygglov.

Ansökan om bygglov

Nu är det dags att utforma själva ansökan om bygglov. Här är det många som känner sig osäkra men det behöver inte vara så komplicerat. Det viktiga är att alla nödvändiga handlingar finns med i din ansökan. Byggnadsnämnden kontrollerar först att alla uppgifter som krävs finns med, först när det är klarlagt börjar själva föreläggandet av ärendet. Det enklaste även när det gäller vilka uppgifter som skall skickas till byggnadsnämnden är att fråga innan. Det tar mycket längre tid att skicka in uppgifter som är fel eller som behöver kompletteras än att direkt fråga om vad som skall finnas med. Tumregeln är att ju mer information du som ansöker skickar in, desto snabbare går föreläggandet. Några av de saker som alltid skall finnas med är:

  • Ritningar över det som skall byggas eller byggas om
  • Uppgifter om dig som ansöker
  • Uppgifter om den som äger fastigheten eller tomten
  • Uppgifter om vem du valt som kontrollansvarig
  • En kontrollplan (vid större tillbyggnader eller nybyggnationer görs detta oftast vid ett senare skede)

Kontrollansvarig och kontrollplan

För att få ett bygglov av större projekt krävs att du har en kontrollansvarig och en kontrollplan. En kontrollansvarig är en certifierad person som dels upprättar en kontrollplan och ser till att den följs. Syftet med både kontrollansvarig och kontrollplan är att se till att de regler och lagar som finns i bygglagstiftningen följs. För mindre projekt krävs inte någon kontrollansvarig. En kontrollplan är en plan för besiktning av ditt projekt. Den utformas av eller tillsammans med din kontrollansvarige.

Byggmarknad på nätet, Beijer, sponsrad.

Beslut om bygglov

När alla papper och uppgifter som krävs är inlämnade tar byggnadsnämnden beslut om bygglov. Får du bygglov meddelas grannar och andra intressenter. Dessa har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet. Efter det har det vunnit laga kraft och kan ej överklagas. Efter detta kan det ske ytterligare diskussioner med byggnadsnämnde gällande tekniska specifikationer. Detta kallas teknisk samråd. Efter det får du ett startbesked och ditt projekt kan ta sin början. Som synes är det en ganska lång och byråkratisk process att söka bygglov för större projekt. Här hittar du information om mindre projekt så som bygglov staket eller bygglov altan.

Uppdaterad 2024-05-07 (Första publicering 2015-09-09)
Av  Mattias | 24-05-07 |
Kommentarer (0)