Bygglov staket, bygglov altan och Attefallshus

Bygglov är en ganska lång och komplicerad process, framförallt när det kommer till större projekt. Men de flesta av oss kanske inte ansöker om bygglov för att bygga en ny fastighet på sin tomt eller liknande. Istället är det de små sakerna som den stora majoriteten bygglovsärenden gäller. De två enskilt vanligaste byggloven är bygglov staket och bygglov altan.

bygglov altan

Bygglov staket

Det man frågar sig när det gäller bygglov för mindre projekt, så som bygglov staket, är om det över huvud taget krävs bygglov. För vissa typer av staket och plank behövs det nämligen inte bygglov. Det är byggnadsnämnden i varje enskild kommun som beslutar om det krävs bygglov för den typ av staket med det tekniska utförandet du skall bygga. Beslut om det krävs bygglov baseras generellt på höjd och bredden på hålrummen mellan plankor. Det kan vara värt att kolla upp innan vilka gränsvärden och principer din kommun tillämpar. Kanske kan de påverka valet av hur du skall utforma ditt staket. Det kan vara skönt att slippa den byråkratiska processen som ett bygglov för staket innebär. Många kommuner däribland Stockholm och Göteborg har tagit fram policys för när det krävs bygglov och inte. Finns det inte tillgängligt för din kommun så är det bara att kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Här hittar du Stockholms policy för bygglov staket
Här hittar du Göteborgs policy för bygglov staket

Generella regler som alltid gäller är att om staketet du skall bygga ligger mindre än 3,6 m från din bostad samt inte är högre än 1,8 m krävs inget bygglov. 

Bygglov altan

Om det krävs bygglov för att bygga altan beror på hur högt ovanför marken altanen kommer att vara. Precis som för bygglov staket så krävs det inte alltid bygglov för att bygga altan. Även när det gäller bygglov altan så är det kommunen som beslutar om det krävs bygglov eller inte. Många kommuner har policys även när det kommer till bygglov altan.

Här hittar du Stockholms policy för bygglov altan
Här hittar du Göteborgs policy för bygglov altan

Det kan vara bra att veta att om din altan inte ligger på marknivå utan byggs ovanpå ett tak eller liknande så krävs det alltid bygglov. Det samma gäller för inglasning av altan. 

Attefallshus – 25 kvm på sin tomt utan bygglov

Det enda kravet som finns för att få bygga en komplementhus är att man gör en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och att huset är, som namnet avslöjar, ett komplement till ett befintligt hus med bygglov. Huset måste byggas på ett avstånd om minst 4,5 meter från grannens tomt utan att deras godkännande behövs och huset får dessutom ha en taknockhöjd på hela 4 meter! Huset ska också kunna gå att dela upp i exempelvis 20 kvm bostad och 5 kvm förråd på ett annat ställe på tomten om man skulle vilja. Det blev samtidigt också tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad, till exempel på vinden, i ett enbostadshus utan bygglov men med bygganmälan.

Om bygglov krävs

Om det krävs bygglov för ditt staket eller din altan så är proceduren i stort sett den samma som för större projekt. Se bygglov större projekt. Det som gör det lite enklare att söka bygglov staket och bygglov altan är att det inte krävs någon kontrollansvarig. Den kontrollplan som skall uppföras behöver heller inte vara särskilt omfattande eftersom bygget inte sker i så många moment. För att inte missa annan viktig information inför din flytt, läs vår checklista inför flytt!

Uppdaterad 2024-04-09 (Första publicering 2015-09-10)
Av  Mattias | 24-04-09 |
Kommentarer (0)