Internet via fiber – Vad! Varför! Hur!

Internet via fiber växer sig allt större och fler och fler väljer att ansluta sina hem till fibernät. Fiber eller fiberoptik är en teknik som med hjälp av optiska strålar (ofta laser) transporterar information i kablar. Historiskt sett så har koppartråd varit det vanligaste sättet att transformera information men fibertekniken är både billigare och effektivare och håller därför på att konkurrera ut den klassiska koppartråden.

Fiber fördelar

Den största fördelen med att genomföra en fiberanslutning är för att förbättra sin internetuppkoppling. Internet via fiber ger en stabilare uppkoppling och du får generellt sett en högre kapacitet med internet via fiber. Din uppkoppling riskerar alltså i lägre grad att ligga nere och din upp- och nedladdningshastighet blir högre.

I nya fastigheter och bostadsområden byggs enbart fiberanslutning. Internet via fiber kommer alltså inom en överskådlig framtid helt ha tagit över helt. Anledningen är att den helt enkelt är bättre på alla punkter. Den enda anledningen till att inte genomföra en fiberanslutning till et hem som i dagsläget saknar är uppstartskostnaden, mer om den längre ner. 

Fiberanslutning är inte enbart en angelägenhet som påverkar internet. Även TV och telefonin kan ta del av en fiberanslutning med positiva följder. 

Hur gör man? Hur skaffar man en fiberanslutning?

I korta enkla steg kan man beskriva förloppet som att man kontaktar eller kontaktas av en leverantör av fiberanslutning. Leverantören undersöker möjligheterna och kostnaderna för att genomföra en fiberanslutning, berättar vad det kommer att kosta och genomför sedan själva installationen. Sedan får du själv köpa och installera de tjänster du vill utnyttja via fiberanslutningen till ditt hem.
I bästa fall så kan fiberkabeln läggas i samma kanaler som elledning och andra ledningar (detta blir det billigaste för dig) i andra fall så kan leverantören vara tvungen att gräva nya diken. Detta är förknippat med en högra kostnad.

Eftersom fiberanslutningar är en ganska dyr och komplicerad installation så kräver de flesta leverantörer att alla, eller i alla fall en majoritet av bostäderna i grannskapet ansluter sig till fiberanslutningen. En god idé är därför att diskutera saken med dina grannar innan du vänder dig till en leverantör.

Vad kostar internet via fiber?

Det är mycket svårt att säga vad det kommer att kosta för et enskilda hushållet. Det beror mycket på vilket grävarbete som kommer att krävas och hur många andra hushåll i grannskapet som väljer att ansluta sig. Enligt PTS (post och telestyrelsen) så är det genomsnittliga priset för en fiberanslutning 18 000 kronor. Att sedan ha ett abonnemang som ger internet via fiber till en hastighet av 100Mbit/s kostar 200-400 kronor/mån. Ett pris som är beroende av internetleverantör och bindningstid.

Skall man flytta in i ny bostad är det väl värt att kolla om fiber redan är installerat eller om det finns planerat i området/föreningen att göra en sådan installation. En bostad med fiberanslutning kan öka värdet.

Läs mer om prisskillnader på internet via fiber i rapporten från PTS här
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2015/Stora-prisskillnader-pa-fiberanslutningar-och-internet-via-fiber-/

Av  Mattias | 15-03-04 |
Kommentarer (0)