Gasavtal – Viktiga punkter

Istället för el så väljer vissa hushåll att teckna gasavtal för att värma upp sitt hus. Gasnät är utbyggt i vissa delar av landet och används av privata hushåll främst för uppvärmning och till gasspisar för matlagning.

Viktiga punkter gällande gasavtal

  • Kommunen vet om det finns gas tillgängligt till din nya bostad och vilka som är ansvariga för gasnätet där.
  • Enligt Skatteverket omfattas arbetskostnaden i samband med nyinstallation av gasvärme av skattereduktion för ROT-arbete.

Gasavtal lite mer info

Gashandel fungerar ibland som elhandel, du kan välja gasleverantör men inte nätägare.
Kommunen vet vem som är ansvarig och vem du därmed tecknar avtal med för att få tillgång till gasen.
Det kan vara samma som du har som nätägare för elen, om inte annat så brukar de också veta vilka som har hand om gasen.
Du betalar oftast för förbrukad volym, men i många lägenheter betalar du ett fast pris utifrån t.ex. hur stor din lägenhet är.
Om du vill läsa mer
www.energimyndigheten.se (Verkar för kostnadseffektivitet och hållbarhet inom energiförsörjning) http://www.skatteverket.se (Skatteverkets hemsida om ROT-avdrag)
Vill du läsa mer om elavtal istället, checka in vår artikel om att jämföra elavtal vid flytt.
Något som även kan vara intressant för dig är vår artikel om fjärrvärme.

Aktiviteter
Redan installerat
Kontakta leverantörens kundservice för avtalsvillkor.
Ej installerat
Beställ installation av gasvärme 90 dagar innan flyttdatum
(bara den praktiska installationen tar 1-2 månader)

Uppdaterad 2024-03-16 (Första publicering 2014-01-24)

Av  Mattias | 24-03-16 |
Kommentarer (0)