Fjärrvärme

Fjärrvärmenät finns i de flesta tätorter och är vanligt i flerbostadshus men förekommer i en del villaområden.
Bor du i lägenhet så sköts kontakten av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.
Flyttar du till villa där det finns möjlighet till fjärrvärmeanslutning så vet kommunen alltid om det är kommunen som du ska teckna avtal med eller ett företag.

Viktiga punkter gällande fjärrvärmeanslutning

  • Fjärrvärmenätet är ett naturligt monopol, du som slutkund har oftast bara en leverantör att välja på.
  • Nyinstallation av fjärrvärme sker via inkoppling till fjärrvärmenätet.
    En ny ledning måste grävas ner mellan bostaden och fjärrvärmenätet för att bostaden ska få fjärrvärme.
  • Kostnaden för en standardinstallation för en villa med ett vattenburet system är ca 60 000 inklusive arbetskostnad.
  • Enligt Skatteverket omfattas arbetskostnaden i samband med installation av fjärrvärme av skattereduktion för ROT-arbete.

Fjärrvärme lite mer info
Fjärrvärme produceras oftast i ett kraftvärmeverk och distribueras i leverantörens egna nät.
Ett abonnemang på fjärrvärme har oftast 3 månaders uppsägningstid efter den första bindningstiden som kan vara allt från 1 till 5 år.
På grund av de höga installationskostnaderna kan det, innan du tecknar ett avtal, vara lämpligt att noga räkna på framtida alternativa uppvärmningsmöjligheter.
Fjärrvärme är dock ofta ett ekonomiskt gynnsamt val för uppvärmning under lång tid, den stora kostnaden är just installationen. Priset för fjärrvärme varierar från kommun till kommun.
Fjärrvärme anses vara ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningssätt.

Om du vill läsa mer
www.energimyndigheten.se (Verkar för kostnadseffektivitet och hållbarhet inom energiförsörjning)
www.svenskfjarrvarme.se (Branschorganisation för Sverige fjärrvärmeföretag)
http://www.skatteverket.se (Skatteverkets hemsida om ROT-avdrag)

Aktiviteter
Redan installerat
Kontrollera med leverantören för avtalsvillkor.
Säg upp abonnemanget på fjärrvärme 90 dagar innan flyttdatum/ bindningstiden löpt ut (uppsägningstid 3 månader).
Ej installerat

Beställ installation av fjärrvärme 90 dagar innan flyttdatum (bara den praktiska installationen tar 1-2 månader).

En annan artikel som kan vara relevant för dig är en om att jämföra elavtal.

Uppdaterad 2024-05-05 (Första publicering 2014-01-24)
Av  Mattias | 24-05-05 |
Kommentarer (0)