Vatten/avlopp

Fastighetsägare ansvarar för att ansluta till kommunens VA-nät. Kostnaden för vatten och avlopp inkluderar en fast och en rörlig del baserad på förbrukning. Abonnemang tecknas och avslutas vid in- och utflyttning. Mätarställningen bör kontrolleras vid avslut för att betala endast för egen förbrukning. Besök kommunens hemsida för mer information om VA-nätet och leverantörer.

Vatten/avlopp är kommunens ansvar och de flesta hushåll har just kommunalt vatten och avlopp.
Den som äger en fastighet ansvarar för att ansluta den till kommunens VA-nät.
Anslutningar av vatten/avlopp sker antingen vid nybyggnation av hus eller då kommunen bygger ut nätet i nya områden.

Viktiga punkter gällande vatten/avlopp

  • Kostnaden för vatten och avlopp består av en fast del och en rörlig del som beror på förbrukningen.
  • I nästan alla flerbostadshus ingår kostnaden för vatten och avlopp i hyran eller månadsavgiften.
  • Abonnemang tecknas och avslutas vid in- och utflytt från en bostad.
    Det är viktigt att se till att mätarställningen kontrolleras vid avslut så att du endast betalar för din egen förbrukning och inte för den nya ägarens också.
  • I vissa fritidshusområden där kommunen inte byggt ut sitt VA-nät sköts vatten och avlopp av de enskilda hushållen.

Vatten/avlopp lite mer info
Anslutningen till det kommunala VA-nätet är både en rättighet och en skyldighet.
Det innebär att alla fastighetsägare har rätt att ansluta till ett nät om det finns ett, men de kan också bli skyldiga att ansluta sig om kommunen bygger ut nätet (i till exempel fritidshusområden).
De flesta bostäder är redan anslutna till nätet och det enda man som ny ägare behöver göra är att teckna ett abonnemang om det inte ingår i hyran/avgiften.
För att minska sina vattenkostnader kan man installera vattensnåla munstycken för blandare och duschar samt snålspolande toaletter.

Om du vill läsa mer
Kommunernas hemsidor beskriver VA-näten och vilken ev. leverantör som sköter dem i kommunen.

Aktiviteter
Teckna abonnemang vid inflyttningsdatum. Avsluta abonnemang vid utflyttningsdatum.

Läs även: Jämför elavtal innan flytt

Uppdaterad 2024-04-10 (Första publicering 2023-05-01)
Av  Mattias | 24-04-15 |
Kommentarer (0)