Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få offert på:
  • Flyttfirma
  • Flyttstädning
  • Elavtal
  • Bredband
  • Forråd

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

Forråd

23-05-01 - Av Admin

Checklista för att barnsäkra hemmet

Säkerhetsåtgärder för små barn: klämskydd på dörrar, kontaktskydd för eluttag, halkskydd under mattor, barnsäkra fönster och dörrar, brandvarnare, elementskydd, halkmatta i badrum, termostatblandare, säkerhetsspärrar för lådor och skåp, trappgrindar och halkskydd på trappsteg. Tänk på barnets säkerhet även under flytten.

Små barn är nyfikna, underbara varelser och har en stor upptäckarglädje för saker vuxna inte ägnar en tanke åt. Följande åtgärder bör göras i alla rum.

❑      Alla rum

o   Dörrar förses med klämskydd om barnet kan öppna dessa på egen hand.
o   Lågt sittande eluttag skyddas med kontaktskydd.
o   Lägg halkskydd under mattorna så att dessa inte glider på golvet.
o   Se till att alla fönster är låsta eller har barnsäkra beslag. Se även till att ytterdörr och balkongdörr är låsta. Fönster och dörrar ska inte kunna öppnas mer än 10 cm.
o   Förse bostaden med tillräckligt många brandvarnare så att en eventuell brand kan upptäcks oavsett var den utlöses. Se också till att placera ut brandsläckare på olika platser i bostaden så att du alltid kan komma åt en om branden skulle vara framme.
o   Om elementen är varmare än 60 grader bör du montera ett elementskydd för att undvika brännskador.

❑      Badrum

I badrummet finns det stora olycksrisker. Halkolyckor är vanliga och tänk på att det bara behövs några centimeter vatten för att ett barn ska drunkna. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt!

o   Badkaret/duschen bör utrustas med halkmatta.
o   Klämmor på toalettlocket undviker att barnet själv kan öppna toalettlocket och klämma sig.
o   Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn. Ställ dem alltid så högt upp som möjligt.
o   Det är en fördel om alla blandare har en termostat för att undvika risken för brännskador om barnet lyckas sätta på vattnet på egen hand.
o   Badrum är fulla med hårda kanter. Se till att undvika snubbelrisker med mattor och liknande samt att, om möjligt, sätta skydd på utstickande kanter.
o   Barn drar gärna i handdukar, morgonrockar och liknande som hänger. Se till att krokarna sitter fast ordentligt om det finns risk att barnen kan få tag på dem.

❑       Kök

I köket finns många potentiella faror för små barn. Heta kastruller och stekpannor flyttas runt, vassa knivar används och nyfikna barn utforskar allt och vill gärna hjälpa till.

o   Se till att spisen har hällskydd och att spisvreden är barnsäkra. Ugnen bör ha ett öppningsskydd och det är även bra om spisen har tippskydd.
o   Utsidan på ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader för att undvika att ditt barn bränner sig.
o   Lådor och skåpsluckor bör ha säkerhetsspärrar så att dessa inte kan öppnas av barn. Likaså kyl och frys.
o   Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn. Ställ dem alltid högst upp i skåpen trots att alla underskåp har säkerhetsspärrar.
o   Knivar får inte finnas inom räckhåll för barn. Se till att placera dem i en låda med säkerhetsspärr eller längst in på en hög köksbänk.
o   Se till att sladdar och liknande från köksmaskiner är utom räckhåll för små barn. Barn drar gärna i saker som hänger ner.
o   Var extra försiktig med varm mat och dryck, barn skållas mycket lättare än vuxna.

❑      Vardagsrum, sovrum och liknande rum

Vardagsrum kan tyckas ofarliga för barn men faktum är att det innehåller många spännande saker för små barn som gärna utforskar allt.

o   Se till att inga vassa eller tunga föremål som kan gå sönder står inom räckhåll för barnet.
o   Sätt hörnskydd och liknande på vassa bords- och hyllkanter.
o   Fäst bokhyllor i väggen med hjälp av vinkelbeslag eller förse dem med tippskydd så att dessa inte kan välta. Även höga lampor och liknande stående föremål bör fästas i golvet eller i andra möbler.
o   Tänk på att ta bort giftiga växter så att barnet ej råkar få dessa i munnen.
o   Om bostaden har en öppen spis eller kakelugn, se till att barnet inte kan komma i närheten för att minska risken för brännskador. Håll även tändstickor och tändare utom räckhåll för barnet.
o   Fäst sladdar som ligger längs golvet ordentligt så att barnet inte kan dra i dem och orsaka olyckor.
o   Snören till persienner och gardiner ska knytas upp ordentligt; risken finns att barn kan strypas i dessa. Undvik också att ha långa gardiner som barnet kan lockas att leka i, alternativt se till att gardinanordningen sitter fast ordentligt.

❑      Trappan och liknande platser

När de små börjar krypa kan trappan plötsligt bli livsfarlig. Trappor är farliga för barn upp till ungefär fyra års ålder.

o   Se till att trappan har en trappgrind både uppe och nere.
o   Om trappan har ett staket bör spjälorna täckas om de är mer än 7,5 cm breda. Detta för att barnet inte ska fastna mellan dem.
o   Öppningarna mellan trappstegen bör täckas om de är större än 10 cm så att barnet inte kan ramla ned eller fastna mellan dessa.
o   Trappstegen bör förses med halkskydd.

❑      Under flytten

Förutom att barnsäkra din nya bostad bör du även ha barnets säkerhet i åtanke under själva flytten. Här är några viktiga saker att tänka på.

o   Först och främst: en flytt kan vara påfrestande för ett barn som behöver äta och sova på regelbundna tider. Den bästa lösningen är ofta att hitta en barnvakt där barnet kan tillbringa flyttdagen.
o   Stapla inte flyttkartonger för högt på varandra om barnen har tillgång till rummet; dessa kan välta. En bra idé är att ställa alla flyttkartongerna i ett rum dit barnet inte har tillgång.
o   Se till att verktyg och liknande hålls utom räckhåll för barnet. Lämna dem aldrig framme utan ha istället en speciell förvaringslåda för verktygen med ett barnsäkert lås.
o   Se även till att knivar, småprylar, rengöringsmedel, mediciner och annat förvaras utom räckhåll för barnet även under flytten.
o   Försegla flyttkartongerna ordentligt så att barnet inte kan öppna dem och komma åt innehållet på egen hand.

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar