Checklistor

Få alla checklistor för flytt gratis via e-post.

Få offert på:
  • Flyttfirma
  • Flyttstädning
  • Elavtal
  • Bredband
  • Forråd

Flyttfirma

Flyttstädning

Elavtal

Bredband

Forråd

16-01-06 - Av Admin

Checklista för att barnsäkra hemmet

Små barn är nyfikna, underbara varelser och har en stor upptäckarglädje för saker vuxna inte ägnar en tanke åt. Följande åtgärder bör göras i alla rum. 

 ❑      Alla rum

o   Dörrar förses med klämskydd om barnet kan öppna dessa på egen hand.
o   Lågt sittande eluttag skyddas med kontaktskydd.
o   Lägg halkskydd under mattorna så att dessa inte glider på golvet.
o   Se till att alla fönster är låsta eller har barnsäkra beslag. Se även till att ytterdörr och balkongdörr är låsta. Fönster och dörrar ska inte kunna öppnas mer än 10 cm.
o   Förse bostaden med tillräckligt många brandvarnare så att en eventuell brand kan upptäcks oavsett var den utlöses. Se också till att placera ut brandsläckare på olika platser i bostaden så att du alltid kan komma åt en om branden skulle vara framme.
o   Om elementen är varmare än 60 grader bör du montera ett elementskydd för att undvika brännskador.

   ❑      Badrum

I badrummet finns det stora olycksrisker. Halkolyckor är vanliga och tänk på att det bara behövs några centimeter vatten för att ett barn ska drunkna. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt!

o   Badkaret/duschen bör utrustas med halkmatta.
o   Klämmor på toalettlocket undviker att barnet själv kan öppna toalettlocket och klämma sig.
o   Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn. Ställ dem alltid så högt upp som möjligt.
o   Det är en fördel om alla blandare har en termostat för att undvika risken för brännskador om barnet lyckas sätta på vattnet på egen hand.
o   Badrum är fulla med hårda kanter. Se till att undvika snubbelrisker med mattor och liknande samt att, om möjligt, sätta skydd på utstickande kanter.
o   Barn drar gärna i handdukar, morgonrockar och liknande som hänger. Se till att krokarna sitter fast ordentligt om det finns risk att barnen kan få tag på dem.

 ❑       Kök

I köket finns många potentiella faror för små barn. Heta kastruller och stekpannor flyttas runt, vassa knivar används och nyfikna barn utforskar allt och vill gärna hjälpa till.

o   Se till att spisen har hällskydd och att spisvreden är barnsäkra. Ugnen bör ha ett öppningsskydd och det är även bra om spisen har tippskydd.
o   Utsidan på ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader för att undvika att ditt barn bränner sig.
o   Lådor och skåpsluckor bör ha säkerhetsspärrar så att dessa inte kan öppnas av barn. Likaså kyl och frys.
o   Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn. Ställ dem alltid högst upp i skåpen trots att alla underskåp har säkerhetsspärrar.
o   Knivar får inte finnas inom räckhåll för barn. Se till att placera dem i en låda med säkerhetsspärr eller längst in på en hög köksbänk.
o   Se till att sladdar och liknande från köksmaskiner är utom räckhåll för små barn. Barn drar gärna i saker som hänger ner.
o   Var extra försiktig med varm mat och dryck, barn skållas mycket lättare än vuxna.

   ❑      Vardagsrum, sovrum och liknande rum

Vardagsrum kan tyckas ofarliga för barn men faktum är att det innehåller många spännande saker för små barn som gärna utforskar allt.

o   Se till att inga vassa eller tunga föremål som kan gå sönder står inom räckhåll för barnet.
o   Sätt hörnskydd och liknande på vassa bords- och hyllkanter.
o   Fäst bokhyllor i väggen med hjälp av vinkelbeslag eller förse dem med tippskydd så att dessa inte kan välta. Även höga lampor och liknande stående föremål bör fästas i golvet eller i andra möbler.
o   Tänk på att ta bort giftiga växter så att barnet ej råkar få dessa i munnen.
o   Om bostaden har en öppen spis eller kakelugn, se till att barnet inte kan komma i närheten för att minska risken för brännskador. Håll även tändstickor och tändare utom räckhåll för barnet.
o   Fäst sladdar som ligger längs golvet ordentligt så att barnet inte kan dra i dem och orsaka olyckor.
o   Snören till persienner och gardiner ska knytas upp ordentligt; risken finns att barn kan strypas i dessa. Undvik också att ha långa gardiner som barnet kan lockas att leka i, alternativt se till att gardinanordningen sitter fast ordentligt. 

   ❑      Trappan och liknande platser

När de små börjar krypa kan trappan plötsligt bli livsfarlig. Trappor är farliga för barn upp till ungefär fyra års ålder.

 o   Se till att trappan har en trappgrind både uppe och nere.
o   Om trappan har ett staket bör spjälorna täckas om de är mer än 7,5 cm breda. Detta för att barnet inte ska fastna mellan dem.
o   Öppningarna mellan trappstegen bör täckas om de är större än 10 cm så att barnet inte kan ramla ned eller fastna mellan dessa.
o   Trappstegen bör förses med halkskydd.

   ❑      Under flytten

Förutom att barnsäkra din nya bostad bör du även ha barnets säkerhet i åtanke under själva flytten. Här är några viktiga saker att tänka på.

 o   Först och främst: en flytt kan vara påfrestande för ett barn som behöver äta och sova på regelbundna tider. Den bästa lösningen är ofta att hitta en barnvakt där barnet kan tillbringa flyttdagen.
o   Stapla inte flyttkartonger för högt på varandra om barnen har tillgång till rummet; dessa kan välta. En bra idé är att ställa alla flyttkartongerna i ett rum dit barnet inte har tillgång.
o   Se till att verktyg och liknande hålls utom räckhåll för barnet. Lämna dem aldrig framme utan ha istället en speciell förvaringslåda för verktygen med ett barnsäkert lås.
o   Se även till att knivar, småprylar, rengöringsmedel, mediciner och annat förvaras utom räckhåll för barnet även under flytten.
o   Försegla flyttkartongerna ordentligt så att barnet inte kan öppna dem och komma åt innehållet på egen hand. 

 

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar