Flyttbloggen

En blogg om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
13-02-01 - Av Admin

Unga flyttare och visa flyttord

Hur rörliga är vi egentligen i Sverige? Statistiska centralbyrån gjorde i slutet av förra året en undersökning av 2011 års flyttvanor. Det visade sig att svenskar flyttar i genomsnitt 11 gånger under sitt liv! Unga vuxna i åldrarna 20-29 år är de som flyttar på sig mest runt om i landet. Inte så konstigt kan tyckas eftersom det är då vi utforskar och upptäcker som mest. För vissa är en flytt förknippat med både gott och ont men när man tänker på det så har flyttandet en viktig roll i att föra livet framåt! Vi flyttar hemifrån för att blir vuxna, vi flyttar i samband med ett nytt arbete, vi flyttar för att börja studera, vi flyttar när vi får tillökning i familjen, vi flyttar när vi får ytterligare tillökning i familjen, vi flyttar på grund av separationer, vi flyttar för att vi måste och vi flyttar för att vi vill. Flytten sker ofta i samband med förändringar och jag tror på att flyttandet hjälper människan att utvecklas och följa livets fantastiska mönster! Vad tror du?

Källa: SCB, Demografiska rapporter 2012:11, Svensken flyttar i snitt elva gånger

Kommentarer (3)

Kommentarer

Kommentera