Tips om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
17-03-16 - Av Admin

Hyra ut i andra hand

Att hyra bostad i andra hand är en mycket vanlig boendeform. Det går ut på att en ägare av en bostadsrätt eller en innehavare av ett förstahandskontrakt hyr ut sin lägenhet till någon annan.

Det finns vissa en del viktiga regler du som hyr ut, eller hyr i andra hand bör känna till.

Samtycke vid uthyrning i andrahand

Den som skall hyra ut i andra hand ha hyresvärdens samtycke. Eftersom hyresvärden har ett avtal om att upplåta sin lägenhet till en specifik person krävs det samtycke till att en annan person skall bruka lägenheten. Är det en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand så är det föreningssamtycke som krävs. Detta betyder även att det krävs samtycke om man skall låna ut sin bostad utan kostnad. Att hyra ut utan hyresvärdens samtycke kan göra att man går miste om sin lägenhet. För den som enbart hyr ut en del av sin bostad, exempelvis ett rum, så krävs inget samtycke från hyresvärd eller förening.

Ansvar hyra andrahand

Även om som förstahandshyresgästen inte bor i lägenheten under uthyrningen så är det alltid hen som är ansvarig för lägenheten. Det är Förstahandshyresgästen som skall se till att hyran betalas och hen kan också riskera att bli vräkt om andrahandshyresgästen inte sköter sig.  Se därför till att välja andrahandshyresgäster med omsorg. 

Hur mycket hyra får man ta ut vid uthyrning i andra hand?

Reglerna ser lite olika ut beroende på om man skall hyra ut en hyresrätt eller en bostadsrätt.

För dig som hyr ut en hyresrätt är det vanligt att hyra ut bostaden till ungefär samma hyra som den man själv betalar. Ett påslag kan göras med 10-15 procent om bostaden är möblerad. Skulle andrahandshyresgästen anse hyran oskälig kan denna lämna ansökan om detta till hyresnämnden. Förstahandshyresgästen kan då bli återbetalningsskyldiga. Med skälig hyra avses en hyra som inte är påtagligt högre än samma hyra för liknande bostäder.

För den som hyr ut en bostadsrätt ser reglerna lite annorlunda ut. Här är det en så kallad kostnadsbaserad hyra som styr hur mycket hyra man kan ta ut av en andrahandshyresgäst. I en kostnadsbaserad hyra skall kapitalkostnad och driftkostnad beräknas. Kapitalkostnad beräknas som räntan på det kapital som finns bundet i bostaden. Räntan skall i dagens läge beräknas som ca 4 procent. I driftkostnad ingår avgift till bostadsrättsföreningen och övriga kostnader som förknippas med bostaden.

Privata affärer har en bra räknemall som hjälper dig räkna ut en ungefärlig kostnadsbaserad hyra. Deras mall hittar du här privataaffarer.se/bostad/hogre-andrahandshyror. En hyra som väsentligt skiljer sig från en framräknad kostnadsbaserad hyra kan anses oskälig. Andrahandshyresgästen kan då på samma sätt som för hyresrätter ansöka om detta till hyresnämnden.

Kommentarer (0)

Kommentera