Flyttbloggen

En blogg om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
15-02-10 - Av Admin

Mäklarnas förväntningar på bostadsmarknaden

Prisutvecklingen på bostäder kommer att minska under första kvartalet 2015. Åtminstone om man får tro mäklare från Sveriges tre största städer.

Det tredje kvartalet 2014 var ett rekordkvartal för bostadsmarknaden. Både ökning av priser på bostäder och minskning av den tid de låg ute till försäljning. Det sista kvartalet 2014 visade på en något dämpad, men ändå stabil, prisuppgång på bostäder i storstäderna. Förväntningarna på det första kvartalet 2015 visar på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Alltså en fortsatt prisökning men inte i samma rasande takt. 

Vad säger då de prognoser över bostadsmarknaden som SBAB tagit fram?

De skvallrar som sagt om att bostadspriserna i sin helhet kommer att öka. Småhus kommer att ha en högre prisutveckling än bostadsrätter i både Stockholm och Göteborg medans malmömäklarnas förväntningar tyder på en kraftigare utveckling av bostadsrätter (4 procent) och en något mindre på småhusen (1,5 procent).

I Stockholm väntas priserna på bostadsrätter öka med 2 procent och småhuspriserna med 3 procent. Motsvarande siffror för Göteborg är 1 procent och 3,5 procent.

Prognoserna, som baseras på mäklarnas förväntningar, är dock inte alltid att se som några garantier. Inför förra kvartalet visade prognoserna på en mycket hög prisutveckling. Utfallet blev som sagt en ökning men inte alls lika stark som den man förväntat sig. Att använda mäklarbarometern som stöd för friskt vågade investeringsprojekt är väl kanske därför inte att rekommendera. 

SBABs prisbarometer bygger på enkätsvar från mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den aktuella enkäten baseras på svar från 221 mäklarkontor. Mäklarbarometern har gjorts sedan 2005. Det är tack vare att man nu lyckats skapa relativt långa tidsserier som gör att man kan prognostisera bostadsmarknaden utifrån mäklarnas förväntningar.

För att läsa mäklarbarometern i sin helhet klicka här Bostadsmarknaden

 

 

Kommentarer (0)

Kommentera