Flyttbloggen

En blogg om flytt

Få reda på vad din flytt skulle kosta
20-08-05 - Av Mattias

Flytta isär med hus – Vem får bo kvar vid separation? Lån-Skilsmässa-Bodelning?

Att flytta isär med hus kan vara lite knepigt. Många undrar vad som händer med bostaden och andra gemensamma fastigheter när man separerar från sin make eller maka. Vem har rätt till bostaden när man separerat? Och hur kompenseras den andra parten? Hur ta över bolån vid separation med sambo? Detta är vanliga frågor som dyker upp vid en skilsmässa.

Flytta isär med hus
© Bigstock

En separation börjar som bekant med att man skickar in papper och blanketter om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Har man inga barn under 16 år tillsammans så är det inte mer komplicerat utan skilsmässan godkänns och man kan fokusera på bodelningen. Skall man skiljas med barn så läs här.

En bodelning mellan äkta makar inkluderar allt som man äger. Alla ägodelar (med undantag för saker som förhandlats bort via äktenskapsförord, som testamenterats till enskild person eller enskild egendom enligt gåvobrev) anses vara gemensamma. Detta gäller även de hus man bott tillsammans i och övriga fastigheter. Dessa egendomar läggs i en pott som under bodelningen delas lika.

Vem får bo kvar i huset vid separation?

Den enklaste lösningen är om man själva kommer överens om vem som skall bo kvar. Kan man inte komma överens och båda parter vill bo kvar så görs en rättslig prövning av vem som har störst behov av bostaden. Har den ena parten vårdnaden av barn fäller det ofta avgörandet, annars görs en bedömning av varje enskilt fall. Övriga fastigheter som inte har lika stor betydelse för levnadssituationen som bostaden ingår i bodelningen på samma sätt som övriga saker. Det innebär att det inte görs någon behovsutvärdering av fritidshus eller andra fastigheter.

Man skall vara medveten om att även om den ena parten bedöms ha större behov av bostaden så skall den andra fortfarande ersättas med lika stort ekonomiskt värde. Bostaden ingår alltså fortfarande i den stora pott som skall delas lika. Får den ena makan en stor bit från potten måste den andra få många små. För sambos är reglerna inte riktigt likadana. Äger man huset tillsammans. Det vill säga man har köpt det tillsammans i syfte att bo där tillsammans så är reglerna identiska. Men om bostaden innan samboförhållandet tillhörde någon av parterna krävs det lite mer för att ett övertagande skall ske. Vårdnad av barn ses fortfarande som skäl till att den andra parten skall ha ett större behov av bostaden, men i övrigt så krävs det synnerliga skäl för att ett övertagande av bostad skall ske. Läs mer om detta i sambolagen paragraf 22.

Gemensamma lån vid separation, ta över bolån

Innan man fastställer vem som har störst behov så bör man dock alltid kolla med sin bank att man verkligen kan bo kvar i huset. De flesta makar har lån på sina hus. Lån som oftast bygger på två personers inkomster. Banken har alltså en betydligt större säkerhet en med enbart en inkomst.

När bara den ena parten skall äga bostaden skall ju lånet enbart stå på denna. Banken kommer då göra en ny kreditprövning på enbart en person. Antingen kommer dem fram till att det går alldeles utmärkt att bara en person står på lånet på grund av dennes höga inkomst eller att lånet inte är så omfattande. Men, banken kan också ta beslutet att ingen av parterna är kreditvärdiga nog för att ha den omfattningen på lån.

Om detta sker så tvingas man helt enkelt att sälja huset. Pengarna från försäljningen ingår då i bodelning och båda parter får skaffa sig en lägre värderad bostad.

Vägrar sälja huset vid skilsmässa, vad gör man?

Om din sambo vägrar sälja lägenheten eller huset vid en separation så har du lagen på din sida att göra en tvångsförsäljning. Enligt samäganderättslagen så kan du ansöka hos tingsrätten för att få till en försäljning via offentlig auktionsförfarande. Det finns undantag från detta vid ”synnerliga skäl”, men det är få. Det bästa är förstås om ni kan komma överens, och om till exempel den ena ska bo kvar, att denne kan lösa ut den andra via ett pris som till exempel en oberoende mäklare sätter.

Om ni är gifta och den ena parten vägrar sälja vid separation så gäller istället äktenskapsbalkens regler, kortfattat kan man säga att ingen kan tvinga den andra att sälja förrän bodelningen är gjord, undantag finns dock men då behöver man ha domstolens godkännande. Men i princip så gäller att den som har mest nytta av bostaden ska få behålla den och den andra ska få betalt marknadsmässigt pris för sin del i bodelningen. Om ingen av parterna kan lösa ut den andra, så kan följden bli att ni behöver sälja som en del i bodelningen.

Uppdaterad 2020-08-05 (Första publicering 2016-08-26)
Kommentarer (1)

Kommentera

Flyttar du snart?

Minska stressen och få offert från flyttfirma med RUT-avdrag. Du förbinder dig inte tillnågot.

Få flyttfirmeofferter inom några dagar